CellCept 1g/5ml, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 110 g


Recepta: 11000000005170907672

Dane wystawiającego receptę: nazwa poradni lub praktyki lekarskiej, adres, telefon, REGON


Świadczeniodawca
Pacjent

Dane
imię nazwisko,
adres

Pesel
R.p.

CellCept 1g/5ml, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 110 g

233,11

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na C

Kupujący CellCept, 1g/5ml, prosz.d/sp.zaw.doust., 110 g
Kupowali również