Ciphin 500 Tabletki powlekane, 500 mg, 10 szt


Zdjęcie podglądowe recepty

Ciphin 500 Tabletki powlekane, 500 mg, 10 szt

Ciphin 500 jest antybiotykiem z grupy fluorochinolonów. Substancją czynną jest cyprofloksacyna. Cyprofloksacyna działa niszcząc bakterie powodujące zakażenia. Działa tylko na określone szczepy bakterii.

11,42

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na C

Lek Ciphin 500 jest stosowany u osób dorosłych w leczeniu następujących zakażeń bakteryjnych:

• zakażenia układu oddechowego;

• długotrwałe lub nawracające zakażenia ucha lub zatok;

• zakażenia układu moczowego;

• zakażenia jąder lub kanalików nasiennych;

• zakażenia narządów płciowych u kobiet;

• zakażenia układu pokarmowego oraz zakażenia wewnątrz jamy brzusznej;

• zakażenia skóry i tkanek miękkich;

• zakażenia kości i stawów;

• leczenie zakażeń u pacjentów z bardzo małą liczbą białych krwinek (neutropenia);

• zapobieganie zakażeniom u pacjentów z bardzo małą liczbą białych krwinek (neutropenia);

• zapobieganie zakażeniom wywoływanym przez bakterię Neisseria meningitidis;

• narażenie na wdychanie pałeczek wąglika.

Jeśli zakażenie jest ciężkie lub wywołane przez więcej niż jeden rodzaj bakterii, lekarz może zalecić dodatkowy antybiotyk, do zastosowania razem z lekiem Ciphin 500.

Lek Ciphin 500 jest stosowany u dzieci i młodzieży, pod specjalistyczną kontrolą lekarską, w leczeniu następujących zakażeń bakteryjnych:

• zakażenia płuc i oskrzeli u dzieci i młodzieży chorych na mukowiscydozę;

• powikłane zakażenia układu moczowego, w tym zakażenia nerek (odmiedniczkowe zapalenie nerek);

• narażenie na wdychanie pałeczek wąglika.

Lek Ciphin 500 może również być zastosowany do leczenia innych ciężkich zakażeń u dzieci i młodzieży, jeśli lekarz uzna to za konieczne.

przeciwbakteryjne

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Częste działania niepożądane (mogą wystąpić u 1 do 10 na 100 osób):

- nudności (mdłości), biegunka;

- bóle stawów u dzieci.

Niezbyt częste działania niepożądane (mogą wystąpić u 1 do 10 na 1000 osób):

- nadkażenia grzybicze;

- duże stężenie eozynofili (rodzaj białych krwinek);

- utrata apetytu (anoreksja);

- nadmierna aktywność lub pobudzenie;

- ból głowy, zawroty głowy, problemy ze snem lub zaburzenia smaku;

- wymioty, ból żołądka, zaburzenia trawienia, takie jak rozstrój żołądka (niestrawność, zgaga) lub wiatry;

- zwiększone stężenie niektórych substancji we krwi [aminotransferazy i (lub) bilirubina];

- wysypka, swędzenie skóry lub pokrzywka;

- ból stawów u dorosłych;

- osłabienie czynności nerek;

- bóle mięśni i kości, złe samopoczucie (osłabienie) lub gorączka;

- zwiększona aktywność fosfatazy zasadowej we krwi (szczególna substancja we krwi).

Rzadkie działania niepożądane (mogą wystąpić u 1 do 10 na 10 000 osób):

- zapalenie jelita (okrężnicy) związane ze stosowaniem antybiotyków (bardzo rzadko może być śmiertelne);

- zmiana liczby krwinek (leukopenia, leukocytoza, neutropenia, niedokrwistość), zwiększona lub zmniejszona liczba czynnika krzepnięcia krwi (płytki krwi);

- reakcja alergiczna, obrzęk (opuchlizna) lub szybkie puchnięcie skóry i błon śluzowych (obrzęk naczynioruchowy);

- podwyższone stężenie cukru we krwi (hiperglikemia);

- splątanie, dezorientacja, reakcje lękowe, niezwykłe sny, depresja lub omamy;

- uczucie kłucia, nadmierna wrażliwość na bodźce czuciowe, zmniejszenie wrażliwości skóry, drżenie, drgawki lub zawroty głowy;

- problemy ze wzrokiem;

- szumy uszne, utrata słuchu, zaburzenia słuchu;

- przyspieszone bicie serca (tachykardia);

- rozszerzenie naczyń krwionośnych, niskie ciśnienie krwi lub omdlenie;

- płytki oddech, w tym objawy astmy;

- zaburzenia czynności wątroby, żółtaczka (z zastojem żółci) lub zapalenie wątroby;

- wrażliwość na światło;

- ból mięśni, zapalenie stawów, zwiększone napięcie mięśni lub skurcze;

- niewydolność nerek, krew lub kryształy w moczu, zapalenie układu moczowego;

- zatrzymanie płynu lub nadmierne pocenie się;

- nieprawidłowe stężenie czynnika krzepnięcia krwi (protrombina) lub zwiększona aktywność enzymu o nazwie amylaza.

Bardzo rzadkie działania niepożądane (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 10 000 osób):

- szczególny rodzaj zmniejszonej liczby czerwonych krwinek (niedokrwistość hemolityczna); niebezpieczne zmniejszenie liczby białych krwinek (agranulocytoza), zmniejszenie liczby czerwonych i białych krwinek oraz płytek (niedokrwistość aplastyczna), która może być śmiertelna oraz zahamowanie czynności szpiku kostnego, które również może być śmiertelne;

- ciężkie reakcje alergiczne (reakcja anafilaktyczna lub wstrząs anafilaktyczny, który może być śmiertelny – choroba posurowicza);

- zaburzenia umysłowe (reakcje psychotyczne);

- migrena, zaburzenia koordynacji, niestabilny chód (zaburzenia chodu), zaburzenia węchu, ucisk na mózg (zwiększone ciśnienie wewnątrzczaszkowe);

- zaburzone widzenie kolorów;

- zapalenie ściany naczyń krwionośnych (zapalenie naczyń);

- zapalenie trzustki;

- obumieranie komórek wątroby (martwica wątroby), bardzo rzadko prowadzące do niewydolności wątroby zagrażającej życiu;

- niewielkie ciemne kropki widoczne pod skórą (wybroczyny); różne wykwity lub wysypki na skórze (np. potencjalnie śmiertelny zespół Stevensa-Johnsona lub martwica toksyczno-rozpływna naskórka); - osłabienie mięśni, zapalenie ścięgna, zerwanie ścięgna – zwłaszcza dużego ścięgna z tyłu kostki (ścięgna Achillesa); nasilenie objawów miastenii.

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

- problemy związane z układem nerwowym, takie jak: ból, uczucie palenia, mrowienie, drętwienie i (lub) osłabienie kończyn;

- bardzo szybkie bicie serca; zagrażające życiu nieregularne bicie serca; zaburzenie rytmu serca (zwane „wydłużeniem odcinka QT”, widoczne w EKG – badaniu aktywności elektrycznej serca)

Kiedy nie stosować leku Ciphin 500:

• jeśli pacjent ma uczulenie na cyprofloksacynę, na inne leki z grupy chinolonów lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku;

• jeśli pacjent przyjmuje jednocześnie tyzanidynę.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Ciphin 500 należy omówić to z lekarzem :

• jeśli u pacjenta występowały kiedykolwiek problemy z nerkami, ponieważ może być konieczna zmiana dawki leku;

• jeśli u pacjenta występuje padaczka lub inne zaburzenia neurologiczne;

• jeśli u pacjenta występowały w przeszłości problemy ze ścięgnami podczas leczenia takimi antybiotykami, jak Ciphin 500;

• jeśli u pacjenta stwierdzono miastenię (rodzaj osłabienia mięśni);

• jeśli u pacjenta występował w przeszłości nieprawidłowy rytm serca (arytmia).

Zaburzenia dotyczące serca 

Należy zachować ostrożność podczas stosowania tego typu leków, jeśli: 

- u pacjenta stwierdzono wrodzone lub występujące w rodzinie wydłużenie odstępu QT (widoczne w zapisie EKG

- badaniu aktywności elektrycznej serca),  

- u pacjenta stwierdzono zaburzenia równowagi elektrolitowej we krwi (zwłaszcza małe stężenie potasu i magnezu we krwi),

- pacjent ma bardzo wolny rytm serca (zwany bradykardią),

- pacjent ma słabą pracę serca (niewydolność serca),

- pacjent przebył zawał mięśnia sercowego, 

-pacjent jest kobietą lub osobą w podeszłym wieku,  

- pacjent stosuje inne leki mogące powodować zmiany w zapisie EKG.

Jeżeli podczas przyjmowania leku Ciphin 500 wystąpi którykolwiek z poniższych objawów, należy natychmiast poinformować lekarza. Lekarz zadecyduje, czy trzeba przerwać stosowanie leku Ciphin 500.

• Ciężka, nagła reakcja alergiczna (reakcja anafilaktyczna lub wstrząs, „obrzęk naczynioruchowy”). Z niewielkim prawdopodobieństwem, ale nawet po przyjęciu pierwszej dawki może wystąpić ciężka reakcja alergiczna, z następującymi objawami: ucisk w klatce piersiowej, zawroty głowy, nudności, omdlenia lub zawroty głowy podczas wstawania. Jeżeli tak się stanie, należy przerwać stosowanie leku Ciphin 500 i natychmiast skontaktować się z lekarzem.

• Sporadycznie może wystąpić ból i obrzęk stawów oraz zapalenie ścięgna, szczególnie u pacjentów w podeszłym wieku i leczonych jednocześnie kortykosteroidami. Jeżeli pojawią się pierwsze objawy w postaci bólu lub zapalenia należy przerwać przyjmowanie leku Ciphin 500 i odciążyć bolesny obszar. Należy unikać nadmiernego wysiłku, ponieważ może on zwiększać ryzyko zerwania ścięgna. 

• Jeśli u pacjenta występuje padaczka lub inne schorzenia neurologiczne, takie jak: niedokrwienie mózgu lub udar, mogą wystąpić działania uboczne ze strony ośrodkowego układu nerwowego. Jeśli tak się stanie, należy przerwać stosowanie leku Ciphin 500 i natychmiast skontaktować się z lekarzem.

• Po pierwszym przyjęciu leku Ciphin 500 mogą wystąpić reakcje psychiczne. Jeśli u pacjenta występuje depresja lub psychoza, objawy tych chorób mogą się nasilać podczas stosowania leku Ciphin 500. Jeśli tak się stanie, należy przerwać stosowanie leku Ciphin 500 i natychmiast skontaktować się z lekarzem.

• Mogą wystąpić objawy neuropatii, takie jak: ból, uczucie palenia, mrowienie, drętwienie i (lub) osłabienie. Jeśli tak się stanie, należy przerwać stosowanie leku Ciphin 500 i natychmiast skontaktować się z lekarzem. 

• Podczas przyjmowania antybiotyków, w tym leku Ciphin 500, lub nawet przez kilka tygodni po zakończeniu leczenia może pojawić się biegunka. Jeżeli będzie ona ciężka lub uporczywa, albo pacjent zauważy krew lub śluz w stolcu, należy natychmiast przerwać stosowanie leku Ciphin 500, ponieważ może to zagrażać życiu. Nie należy przyjmować leków, które hamują lub spowalniają ruchy jelit i należy skontaktować się z lekarzem.

• Jeżeli pacjent oddaje próbkę krwi lub moczu do analizy, należy poinformować lekarza lub personel laboratorium o tym, że stosuje się lek Ciphin 500. 

• Lek Ciphin 500 może spowodować uszkodzenie wątroby. Jeśli pacjent zauważy następujące objawy: utrata apetytu, żółtaczka (zażółcenie skóry), ciemny mocz, swędzenie skóry lub drażliwość żołądka, należy przerwać stosowanie leku Ciphin 500 i natychmiast skontaktować się z lekarzem. 

• Lek Ciphin 500 może zmniejszać liczbę białych krwinek, co może powodować zmniejszenie odporności na zakażenia. Jeżeli pacjent zauważy, że podczas zakażenia występują takie objawy jak: gorączka i silne pogorszenie stanu ogólnego lub gorączka z miejscowymi objawami zakażenia, takimi jak: ból gardła, krtani, jamy ustnej i problemy z układem moczowym, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem. Będzie zlecone badanie krwi, żeby sprawdzić, czy nie doszło do zmniejszenia liczby białych krwinek (agranulocytoza). Należy pamiętać, żeby poinformować lekarza o przyjmowaniu tego leku.                                                                                                                                                              • Jeżeli u pacjenta lub w jego rodzinie występuje niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej (G6PD), należy poinformować o tym lekarza, gdyż stosowanie cyprofloksacyny stwarza ryzyko niedokrwistości (anemii).                                                                                                                                                       • Podczas przyjmowania leku Ciphin 500 skóra staje się bardziej wrażliwa na światło słoneczne i promieniowanie ultrafioletowe (UV). Należy unikać narażenia na silne światło słoneczne lub sztuczne promienie UV (np. w solarium).

• Jeśli u pacjenta wystąpią zaburzenia widzenia lub jakiekolwiek działania niepożądane dotyczące oczu należy natychmiast skonsultować się z okulistą.

Lek Ciphin 500 a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Nie można stosować leku Ciphin 500 jednocześnie z tyzanidyną, ponieważ może to powodować objawy niepożądane, takie jak niskie ciśnienie krwi i senność. Następujące leki będą w organizmie człowieka wchodzić w reakcję z lekiem Ciphin 500. Przyjmowanie leku Ciphin 500 jednocześnie z tymi lekami może wpływać na ich działanie lecznicze. Może to również zwiększyć prawdopodobieństwo wystąpienia objawów niepożądanych.

Należy poinformować lekarza, jeśli pacjent stosuje którykolwiek z poniższych leków:

• warfaryna lub inny doustny lek przeciwzakrzepowy („rozrzedzający” krew);

• probenecyd (stosowany w dnie moczanowej);

• metotreksat (stosowany w niektórych rodzajach raka, w łuszczycy, w reumatoidalnym zapaleniu stawów);

• teofilina (stosowana w zaburzeniach oddechowych); 

• tyzanidyna (stosowana w celu zmniejszenia nadmiernego napięcia mięśni w stwardnieniu rozsianym);

• klozapina (lek przeciwpsychotyczny);

• ropinirol (stosowany w chorobie Parkinsona);

• fenytoina (stosowana w padaczce). Jeśli pacjent przyjmuje inne leki, które mogą wpływać na rytm serca, leki należące do grupy leków przeciwarytmicznych (np. chinidyna, hydrochinidyna, dyzopiramid, amiodaron, sotalol, dofetylid, ibutylid), trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, niektóre leki przeciwbakteryjne (należące do grupy makrolidów) lub niektóre leki przeciwpsychotyczne, koniecznie powinien powiedzieć o tym lekarzowi.

Lek Ciphin 500 może zwiększać stężenie następujących leków we krwi:

• pentoksyfilina (stosowana w zaburzeniach krążenia);

• kofeina.

Niektóre leki osłabiają działanie leku Ciphin 500. Należy poinformować lekarza, jeśli pacjent je stosuje lub zamierza zastosować:                                                                                                                                                       • leki zobojętniające sok żołądkowy;

• środki służące do uzupełnienia składników mineralnych;

• sukralfat;

• polimerowe związki wiążące fosfor (np. sewelamer);

• leki zawierające wapń, magnez, glin lub żelazo, lub środki stosowane w celu uzupełnienia tych składników.                                  

Jeżeli zastosowanie tych produktów jest konieczne, to lek Ciphin 500 należy przyjąć około dwie godziny przed lub po upływie przynajmniej czterech godzin po przyjęciu wyżej wymienionych leków.

Ciphin 500 z jedzeniem i piciem 

Jeżeli lek Ciphin 500 nie jest przyjmowany w czasie posiłków, nie należy w czasie przyjmowania tabletki jeść ani pić żadnych produktów nabiałowych (takich jak mleko czy jogurt) ani napojów z dodatkiem wapnia, ponieważ może to wpływać na wchłanianie substancji czynnej.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. Najlepiej unikać stosowania Ciphin 500 w czasie ciąży. Nie należy przyjmować leku Ciphin 500 podczas karmienia piersią, ponieważ cyprofloksacyna przenika do mleka matki i może być szkodliwa dla dziecka.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Ciphin 500 może spowodować osłabienie koncentracji. Mogą pojawić się pewne neurologiczne działania niepożądane. Zanim pacjent rozpocznie prowadzenie pojazdów lub obsługiwanie maszyn, powinien sprawdzić, jakie reakcje występują u niego po zastosowaniu leku Ciphin 500.

W przypadku wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem.

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Lekarz wyjaśni dokładnie, jaką dawkę leku Ciphin 500 należy stosować, jak często i jak długo. Będzie to zależało od rodzaju zakażenia i jego ciężkości.                                                       Należy poinformować lekarza, jeśli u pacjenta występują problemy z nerkami, ponieważ może być konieczna zmiana dawki. Leczenie trwa zwykle od 5 do 21 dni, ale w ciężkich zakażeniach może być dłuższe. Tabletki należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości co do liczby stosowanych tabletek i sposobu przyjmowania leku Ciphin 500 należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

a) Tabletki należy połykać, popijając dużą ilością płynu. Tabletek nie należy rozgryzać, ponieważ mają nieprzyjemny smak. 

b) Najlepiej przyjmować tabletki mniej więcej o tej samej porze każdego dnia.

c) Tabletki można przyjmować w porze posiłku lub między posiłkami. Wapń, który wchodzi w skład posiłku nie ma istotnego wpływu na wchłanianie. Nie należy jednak przyjmować leku Ciphin 500 wyłącznie z produktami nabiałowymi, takimi jak mleko czy jogurt lub z wzbogacanymi sokami owocowymi (np. sok pomarańczowy wzbogacany w wapń). Należy pamiętać, aby podczas stosowania leku Ciphin 500 pić dużo płynów.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Ciphin 500

Jeżeli pacjent zastosował dawkę większą niż zalecana, należy natychmiast zwrócić się o pomoc lekarską. W miarę możliwości należy wziąć ze sobą tabletki lub opakowanie, aby pokazać je lekarzowi.

Pominięcie zastosowania leku Ciphin 500

Należy jak najszybciej przyjąć normalną dawkę, a następnie kontynuować leczenie zgodnie z tym, co przepisał lekarz. Jeżeli jednak nadeszła pora przyjmowania następnej dawki, nie należy przyjmować pominiętej dawki i kontynuować jak zwykle. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Ważne jest, aby przyjąć wszystkie zalecone przez lekarza tabletki.

Przerwanie stosowania leku Ciphin 500

Ważne jest, aby nie przerywać leczenia, nawet jeśli dojdzie do poprawy samopoczucia po kilku dniach stosowania leku. Jeśli pacjent zbyt wcześnie przerwie stosowanie leku, zakażenie może zostać niedoleczone i objawy zakażenia mogą powrócić lub nasilić się. Może się również wytworzyć oporność na antybiotyk.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Co zawiera lek Ciphin 500  

Substancją czynną leku jest cyprofloksacyna. 1 tabletka powlekana zawiera 500 mg cyprofloksacyny w postaci jednowodnego chlorowodorku cyprofloksacyny (583 mg).

Pozostałe składniki to: skrobia kukurydziana, celuloza mikrokrystaliczna, karboksymetyloskrobia sodowa, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian; skład otoczki: hypromeloza, makrogol 4000, tytanu dwutlenek.

Jak przechowywać lek Ciphin 500

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca. Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

Jak wygląda lek Ciphin 500 i co zawiera opakowanie

Białe lub żółtawe, okrągłe, soczewkowate, tabletki powlekane.

Wielkość opakowania: 10 tabletek powlekanych.

Kupujący Ciphin 500, 500 mg, tabl.powl., 10 szt
Kupowali również