CitraFleet Proszek do sporządzania roztworu doustnego, 2 saszetki


Recepta: 11000000005170907672

Dane wystawiającego receptę: nazwa poradni lub praktyki lekarskiej, adres, telefon, REGON


Świadczeniodawca
Pacjent

Dane
imię nazwisko,
adres

Pesel
R.p.

Lek nie podlega refundacji.

Wirtualna recepta nieaktywna

CitraFleet Proszek do sporządzania roztworu doustnego, 2 saszetki

53,99

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na C

Kupujący CitraFleet, prosz.d/sp.roztw.doustn., 2 sasz.
Kupowali również