Clarelux 500 mcg/g, piana na skórę, 100 g


Recepta: 11000000005170907672

Dane wystawiającego receptę: nazwa poradni lub praktyki lekarskiej, adres, telefon, REGON


Świadczeniodawca
Pacjent

Dane
imię nazwisko,
adres

Pesel
R.p.

Lek nie podlega refundacji.

Wirtualna recepta nieaktywna

Clarelux 500 mcg/g, piana na skórę, 100 g

59,38

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na C

Lek Clarelux jest stosowany do krótkotrwałej terapii odpowiadających na leczenie steroidami dermatoz owłosionej skóry głowy takich jak łuszczyca skóry głowy, które nie odpowiadają zadowalająco na leczenie słabiej działającymi kortykosteroidami.

Clarelux zawiera substancję czynną, propionian klobetazolu, który należy do grupy leków zwanych kortykosteroidami do stosowania miejscowego. Klobetazolu propionian jest kortykosteroidem o bardzo silnym działaniu. Lek Clarelux występuje w postaci piany do stosowania na skórę.

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Należy przerwać stosowanie leku Clarelux oraz natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpią reakcje nadwrażliwości, takie jak miejscowe podrażnienia.

Często: uczucie pieczenia, inne reakcje skórne w miejscu podania.
Bardzo rzadko: uczucie mrowienia lub kłucia, podrażnienie oka, obrzęk żył, podrażnienie oraz tkliwość skóry, napięcie skóry, swędząca wysypka (kontaktowe zapalenie skóry), zaostrzenie wysypki łuszczycowej, zaczerwienie w miejscu podania, świąd i czasami ból w miejscu podania, obecność krwi, białka oraz azotu w moczu może być wykryta przez lekarza.
Dodatkowe działania niepożądane, które mogą wystąpić: zmiany we wzroście włosów (nieprawidłowy wzrost włosów z dala od miejsca podania i na nietypowych częściach ciała), zmiany koloru skóry, podrażnienie mieszków włosowych (np. ból, uczucie gorąca i zaczerwienie), wysypka wokół ust, zaczerwienie  oraz wykwity na twarzy, przedłużające się gojenie ran, działanie na oczy.
Działania niepożądane spowodowane długotrwałym stosowaniem: białe plamy na skórze oraz rozszerzenie naczyń krwionośnych skóry, ścienienie skóry. Podobnie jak przy stosowaniu innych kortykosteroidów, lek Clarelux stosowany w dużych dawkach i przez długi okres czasu może powodować wystąpienie choroby Cushinga, która objawia się czerwoną, okrągłą twarzą (tzw. księżycowa twarz), wysokim ciśnieniem krwi, zwiększeniem masy ciała oraz zmianą poziomu cukru we krwi i moczu. W rzadkich przypadkach leczenie łuszczycy kortykosteroidami (lub przerwanie leczenia) może spowodować nasilenie zmian i wystąpienie krostkowej postaci choroby.

Kiedy nie stosować leku Clarelux:

 • jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na propionian klobetazolu, na inne kortykosteroidy lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • jeśli pacjent ma zakażenia skóry: wirusowe (np. opryszczka, półpasiec, ospa wietrzna), bakteryjne (np. liszajec), grzybicze (wywołane przez mikroskopijne grzyby) lub pasożytnicze;
 • jeśli pacjent ma oparzenia, owrzodzenia lub inne choroby skórne takie jak: trądzik różowaty, trądzik, okołowargowe zapalenie skóry, świąd okolic odbytu lub narządów płciowych;
 • na żadną część ciała lub twarzy (w tym powieki), oprócz skóry głowy;
 • u dzieci w wieku poniżej 2 lat.

 

Przed rozpoczęciem stosowania leku Clarelux należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą. 2 Należy natychmiast zakończyć stosowanie leku i omówić to z lekarzem, jeśli wystąpią reakcje alergiczne, których objawy obejmują wysypkę na skórze, swędzenie lub bezbolesną opuchliznę tkanek (obrzęk). Jak w przypadku wszystkich kortykosteroidów do stosowania miejscowego, lek Clarelux może wchłaniać się przez skórę i powodować wystąpienie działania niepożądanego, takiego jak zahamowanie czynności kory nadnerczy - wszystkie możliwe działania niepożądane wymieniono w punkcie 4. W związku z tym:

 • należy unikać długotrwałego leczenia lekiem Clarelux;
 • nie należy nakładać leku Clarelux na dużą powierzchnię; 
 • leczonych powierzchni nie należy bandażować ani przykrywać, chyba że zaleci to lekarz; 
 • nie należy stosować leku Clarelux na rany lub owrzodzenia; 
 • należy skontaktować się z lekarzem, jeśli u pacjenta wystąpi nieostre widzenie lub inne zaburzenia widzenia. 

Należy poinformować lekarza, jeśli: 

 • podczas stosowania leku Clarelux po raz pierwszy, u pacjenta wystąpił ból kości lub nasilają się wcześniej występujące objawy dotyczące kości, zwłaszcza jeśli lek Clarelux jest stosowany przez dłuższy czas lub wielokrotnie; 
 • pacjent stosuje doustnie lub miejscowo inne leki zawierające kortykosteroidy lub leki przeznaczone do regulowania czynności układu odpornościowego (np. w chorobach autoimmunologicznych lub po przeszczepieniu narządu). Skojarzone stosowanie leku Clarelux z tymi lekami może prowadzić do ciężkich zakażeń.
 • po 2 tygodniach leczenia, stan nie ulega poprawie; 
 • wystąpi zakażenie, ponieważ może być wymagane odstawienie leku Clarelux; 
 • pacjent zaczyna odczuwać zaburzenia widzenia, ponieważ tego typu leki mogą powodować rozwój zaćmy i jaskry. 

Należy dokładnie umyć ręce po każdym użyciu leku. W razie przypadkowego kontaktu leku ze skórą twarzy lub oczami, miejsca te należy dokładnie przemyć dużą ilością wody

Nie zaleca się stosowania leku u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 12 lat.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. Leku Clarelux nie należy stosować podczas ciąży lub karmienia piersią, chyba że lekarz uznał to za zdecydowanie konieczne.

Lek Clarelux nie powinien wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn.

Miejscowo, na owłosioną skórę głowy, ściśle według zaleceń lekarza. Aby prawidłowo dozować pianę należy pojemnik trzymać do góry dnem. Wycisnąć małą ilość wielkości orzecha włoskiego bezpośrednio na owłosioną skórę głowy lub inną chłodną powierzchnię, a następnie na skórę głowy. Wyciskanie leku bezpośrednio na dłoń nie jest zalecane, ponieważ w kontakcie z ciepłą skórą piana natychmiast zacznie topnieć. Po każdej aplikacji leku Clarelux należy dokładnie umyć ręce oraz usunąć wszelkie resztki niewykorzystanej piany.
Uwaga! Nie stosować na żadną część ciała lub twarzy oprócz skóry głowy. Należy unikać długotrwałego leczenia lekiem Clarelux. Nie należy nakładać lek Clarelux na dużą powierzchnię. Leczonych powierzchni nie należy bandażować ani przykrywać, chyba że zaleci to lekarz.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Clarelux: Należy natychmiast powiadomić lekarza w przypadku zastosowania leku Clarelux: w dawce większej niż przepisana; przez okres czasu dłuższy niż zalecony.

Pominięcie zastosowania leku Clarelux: Pacjent powinien zaaplikować pominiętą dawkę, gdy tylko sobie o tym przypomni, a następnie kontynuować leczenie jak poprzednio. Jeśli pacjent przypomni sobie o aplikacji leku dopiero w porze nałożenia następnej dawki, należy nałożyć tę dawkę, jako dawkę pojedynczą w danym dniu, a następnie kontynuować leczenie jak poprzednio (nie należy nakładać podwójnej dawki w celu uzupełnienia dawki pominiętej). W przypadku pominięcia kilku dawek należy skontaktować się z lekarzem.

Przerwanie stosowania leku Clarelux: Nie należy nagle przerywać leczenia, ponieważ może to być szkodliwe. Lekarz może w sposób stopniowy przerwać leczenie. Mogą być konieczne regularne kontrole.

Substancją czynną leku jest klobetazolu propionian, a 1 g piany na skórę leku Clarelux zawiera 500 mikrogramów klobetazolu propionianu.

Ponadto lek zawiera etanol bezwodny, wodę oczyszczoną, glikol propylenowy, alkohol cetylowy, alkohol stearylowy, polisorbat 60, kwas cytrynowy bezwodny, potasu cytrynian oraz mieszaninę gazów propan/n-butan/izobutan. 

Lek Clarelux zawiera: 

 • 2 145 mg alkoholu (etanolu) w każdej aplikacji, który może powodować pieczenie uszkodzonej skóry, 
 • 74 mg glikolu propylenowego w każdej aplikacji, 
 •  alkohol cetylowy i alkohol stearylowy, które mogą powodować miejscowe reakcje skórne (np. kontaktowe zapalenie skóry).

 

Pojemnik zawiera łatwopalny płyn pod ciśnieniem. Nie przechowywać w pobliżu otwartego ognia, źródła zapłonu, materiałów wytwarzających ciepło lub urządzeń elektrycznych w użyciu. Nie wystawiać na działanie temperatury wyższej niż 50ºC lub bezpośrednie działanie światła słonecznego. Nie przekłuwać ani nie palić pojemnika, nawet jeśli jest pusty. Po zakończeniu leczenia, pojemnik należy usunąć w bezpieczny sposób.

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Nie stosować leku Clarelux po upływie terminu ważności zamieszczonego na pojemniku i pudełku kartonowym po: EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca. Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25ºC. Nie przechowywać w lodówce. Przechowywać w pozycji pionowej.

Kupujący Clarelux, 500 mcg/g, piana na skore, 100 g
Kupowali również