Condyline 5 mg/ml, roztwór na skórę, (i.rów), PhP, Bułgaria, 3,5ml


Zdjęcie podglądowe recepty

Condyline 5 mg/ml, roztwór na skórę, (i.rów), PhP, Bułgaria, 3,5ml

48,15

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na C

Lek Condyline jest wskazany w leczeniu kłykcin kończystych.

Lek Condyline zawiera substancję czynną podofilotoksynę - jeden ze składników podofiliny - powodującą martwicę kłykcin kończystych. Lek Condyline działa szybciej i skuteczniej niż podofilina, ponieważ zawiera oczyszczoną i standaryzowaną podofilotoksynę.

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, choć nie u każdego one wystąpią.

Bardzo często: ból, rumień, owrzodzenie powierzchniowe Objawy te związane są głównie z działaniem leku i występują zwykle w drugiej lub trzeciej dobie leczenia, gdy rozpoczyna się martwica kłykciny.

Niezbyt często: obrzęk, zapalenie żołędzi i napletka u niektórych pacjentów z rozległymi kłykcinami zlokalizowanymi na wewnętrznej stronie napletka.

Aby złagodzić objawy miejscowe lekarz może wdrożyć na kilka dni leczenie przeciwzapalne.

Kiedy nie stosować leku Condyline: 

  • w czasie ciąży i karmienia piersią;
  • u dzieci;
  • jednocześnie z innymi lekami zawierającymi podofilinę, ze względu na działanie toksyczne; 
  • jeśli pacjent ma uczulenie na podofilotoksynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.

Przed rozpoczęciem stosowania leku Condyline należy omówić to z lekarzem. Aby uniknąć przypadkowego rozprzestrzenienia się leku Condyline na niezmienioną skórę, po naniesieniu na powierzchnię kłykcin należy pozostawić go do całkowitego wyschnięcia. Dotyczy to zwłaszcza kłykcin umiejscowionych pod napletkiem. Unikać kontaktu leku Condyline z oczami, ponieważ powoduje on silne podrażnienie. W przypadku kontaktu leku z oczami, należy je starannie przepłukać dużą ilością wody.

Należy unikać stosowania leku na rozległe powierzchnie, gdyż może to spowodować wystąpienie ogólnoustrojowych reakcji toksycznych. Lek należy stosować wyłącznie na kłykciny kończyste. Należy unikać kontaktu leku ze zdrową skórą i błonami śluzowymi. Przypadkowy kontakt leku Condyline z błoną śluzową lub skórą otaczającą kłykciny może powodować miejscowe podrażnienie i (lub) owrzodzenie. Można temu zapobiec nanosząc na skórę, przed zastosowaniem leku, ochronną warstwę kremu, wazeliny lub maści cynkowej.

Leku Condyline nie należy stosować u dzieci.

Jeżeli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty. Leku Condyline nie należy stosować w czasie ciąży i w okresie karmienia piersią. Ze względu na cytostatyczne działanie podofilotoksyny i ogólnoustrojowe wchłanianie substancji czynnej po stosowaniu miejscowym (zwłaszcza podczas leczenia kłykcin zlokalizowanych na dużej powierzchni) lek może uszkadzać płód. Nie wiadomo, czy podofilina i (lub) jej metabolity przenikają do mleka karmiącej matki. Ze względu na cytostatyczne działanie podofilotoksyny nie można wykluczyć działania leku na niemowlę.

Nie ma danych na temat wpływu leku Condyline na zdolność do prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń. Nie wydaje się jednak, aby lek mógł wywierać jakiekolwiek działanie upośledzające tę zdolność.

Miejscowo. Przy pomocy załączonego aplikatora należy ostrożnie nanieść preparat na zmienione chorobowo miejsca, a następnie pozostawić do wyschnięcia. Częstotliwość stosowania leku ustala lekarz. Preparatu nie należy nakładać na zdrową skórę i błony śluzowe oraz należy chronić oczy. Bezpośrednio po każdym użyciu preparatu należy dokładnie umyć ręce. Należy unikać stosowania leku na wyjątkowo rozległe powierzchnie (ryzyko wystąpienia uogólnionych reakcji toksycznych).

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Condyline: Po miejscowym zastosowaniu większych dawek leku niż zalecane lub stosowaniu go na rozległe powierzchnie, mogą wystąpić ciężkie reakcje miejscowe i ogólnoustrojowe objawy zatrucia. Po przypadkowym połknięciu leku mogą wystąpić ciężkie objawy zatrucia ogólnego, zwłaszcza nudności, wymioty, biegunka, częstoskurcz, niedociśnienie, przyspieszenie oddechu (także niewydolność oddechowa), zaburzenia ze strony ośrodkowego układu nerwowego, takie jak: zawroty głowy, otępienie, śpiączka i neuropatia obwodowa.

Substancją czynną leku jest podofilotoksyna. 1 ml roztworu na skórę zawiera 5 mg podofilotoksyny. 

Pozostałe składniki to: kwas mlekowy, sodu mleczan, etanol 96%, woda oczyszczona.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Kupujący Condyline,5 mg/ml, roztw.na skore(i.row),MDZ,Bulgaria,3,5ml
Kupowali również