Condyline 5 mg/ml,roztwór na skórę,(i.rów),Delf,Bułg,3,5 ml


Recepta: 11000000005170907672

Dane wystawiającego receptę: nazwa poradni lub praktyki lekarskiej, adres, telefon, REGON


Świadczeniodawca
Pacjent

Dane
imię nazwisko,
adres

Pesel
R.p.

Lek nie podlega refundacji.

Wirtualna recepta nieaktywna

Condyline 5 mg/ml,roztwór na skórę,(i.rów),Delf,Bułg,3,5 ml

43,98

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na C

Leczenie kłykcin kończystych (kłykciny kończyste - brodawki weneryczne, brodawki płciowe).
powoduje rozpad komórek w obrębie kłykciny
Miejscowo. Przy pomocy załączonego aplikatora należy ostrożnie nanieść preparat na zmienione chorobowo miejsca, a następnie pozostawić do wyschnięcia. Częstotliwość stosowania leku ustala lekarz. Preparatu nie należy nakładać na zdrową skórę i błony śluzowe oraz należy chronić oczy. Bezpośrednio po każdym użyciu preparatu należy dokładnie umyć ręce. Należy unikać stosowania leku na wyjątkowo rozległe powierzchnie (ryzyko wystąpienia uogólnionych reakcji toksycznych).
podofilotoksyna

Kupujący Condyline, 5 mg/ml,roztw.na skórę,(i.rów),Delf,Bułg,3,5 ml
Kupowali również