Corectin 10 mg, tabletki powlekane, 60 szt.


Recepta: 11000000005170907672

Dane wystawiającego receptę: nazwa poradni lub praktyki lekarskiej, adres, telefon, REGON


Świadczeniodawca
Pacjent

Dane
imię nazwisko,
adres

Pesel
R.p.

Corectin 10 mg, tabletki powlekane, 60 szt.

19,87

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na C

Corectin jest stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego, dławicy piersiowej oraz stabilnej, przewlekłej niewydolności serca (w skojarzeniu z innymi lekami, odpowiednimi w leczeniu niewydolności serca, takimi jak inhibitory konwertazy angiotensyny (ACE), leki moczopędne i glikozydy nasercowe).

Substancją czynną leku Corectin jest bisoprololu fumaran. Bisoprolol należy do grupy leków nazywanych beta-adrenolitykami. Leki te wpływają na reakcję organizmu na niektóre impulsy nerwowe, szczególnie w sercu. W rezultacie bisoprolol zwalnia czynność serca i zwiększa wydajność serca w pompowaniu krwi wewnątrz organizmu. Niewydolność serca pojawia się, jeśli mięsień serca jest słaby i nie jest w stanie przepompować wystarczającej ilości krwi, aby zaspokoić potrzeby organizmu.

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Aby zapobiec poważnym działaniom niepożądanym, należy skontaktować się z lekarzem, jeśli objawy niepożądane są ciężkie, wystąpiły nagle lub szybko się nasilają.

Często (występują u 1 do 10 na 100 osób): uczucie zmęczenia, zawroty głowy, ból głowy (szczególnie na początku leczenia - te objawy są zazwyczaj łagodne i często ustępują w ciągu 1-2 tygodni), wrażenie zimna lub drętwienia kończyn górnych i (lub) dolnych, ból, blednięcie lub sinienie rąk i (lub) stóp; częstsze występowanie bólów kurczowych nóg podczas chodzenia – u pacjentów z chromaniem przestankowym, nudności i wymioty, biegunka, zaparcie, niskie ciśnienie tętnicze, uczucie osłabienia (wyczerpania)

Niezbyt często (występują u 1 do 10 na 1 000 osób): zaburzenia snu, depresja, obniżenie ciśnienia tętniczego podczas zmiany pozycji ciała z leżącej na stojącą lub podczas gwałtownego wstawania (niedociśnienie ortostatyczne), trudności w oddychaniu – u pacjentów z astmą oskrzelową lub zaburzeniami oddychania w przeszłości, osłabienie mięśni, bolesne kurcze mięśni, zwyrodnienie stawów

Rzadko (występują u 1 do 10 na 10 000 osób): małe stężenie cukru we krwi – stan, który może objawiać się m.in. przyspieszoną czynnością lub kołataniem serca, nasilonym poceniem się. Uwaga: Corectin może powodować brak odczuwania tych objawów (tzw. maskowanie objawów). koszmary senne, omamy, omdlenie, suchość spojówek spowodowana zmniejszonym wydzielaniem łez (może być bardzo uciążliwa, jeśli pacjent używa soczewek kontaktowych), zaburzenia słuchu, zapalenie błony śluzowej nosa, wywołujące katar z podrażnieniem, zapalenie wątroby, wywołujące ból brzucha, utratę apetytu oraz czasami żółtaczkę z zażółceniem oczu i skóry oraz ciemne zabarwienie moczu, reakcje alergiczne (świąd, wysypka, chwilowe i nagłe zaczerwienienie twarzy), zmniejszenie sprawności seksualnej, zmiany wyników badań krwi (zwiększenie stężenia triglicerydów (tłuszczów) we krwi, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych)

Bardzo rzadko (występują rzadziej niż u 1 na 10 000 osób): zapalenie spojówek (świąd i zaczerwienienie oczu), nasilenie łuszczycy lub wywołanie podobnej, suchej i łuszczącej się wysypki, wypadanie włosów (łysienie).

Kiedy NIE STOSOWAĆ leku Corectin: 

 • jeśli pacjent ma uczulenie na bisoprolol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • jeśli pacjent ma ostrą niewydolność serca lub nagłe zaostrzenie niewydolności serca, które wymagają leczenia szpitalnego; 
 • jeśli pacjent ma ciężkie zaburzenia czynności serca, które powodują występowanie niskiego ciśnienia tętniczego oraz zaburzeń krążenia (wstrząs kardiogenny); 
 • jeśli pacjent ma poważne zaburzenia rytmu serca, które powodują występowanie wolnej lub nieregularnej pracy serca;
 • jeśli u pacjenta występuje wolna czynność serca (bradykardia), poniżej 50 skurczów/ minutę przed rozpoczęciem stosowania leku Corectin; 
 • jeśli pacjent ma bardzo niskie ciśnienie tętnicze (ciśnienie skurczowe < 90 mmHg);
 • jeśli u pacjenta występują trudności w oddychaniu lub świszczący oddech (ciężka astma oskrzelowa lub ciężka przewlekła obturacyjna choroba płuc);
 • jeśli pacjent ma ciężkie zaburzenia krążenia krwi w kończynach, mogące powodować mrowienie, blednięcie lub sinienie palców rąk i nóg (jak np. w zespole Raynauda);
 • jeśli u pacjenta występuje nieleczony guz chromochłonny (rzadko występujący guz w nadnerczu, powodujący wysokie ciśnienie tętnicze);
 • jeśli u pacjenta stwierdzono nadmierne nagromadzenie kwasów w organizmie (kwasica metaboliczna) - lekarz udzieli szczegółowych informacji na ten temat;
 • jeśli pacjent jednocześnie przyjmuje floktafeninę lub sultopryd

 

Przed rozpoczęciem stosowania leku Corectin należy zwrócić się do lekarza:

 • jeśli u pacjenta występują ciężkie zaburzenia czynności wątroby lub nerek. Lekarz może zalecić stosowanie mniejszych dawek leku.
 • jeśli pacjent ma niewydolność serca. U tych pacjentów leczenie bisoprololem należy wdrażać bardzo ostrożnie, pod ścisłą obserwacją lekarza. Leczenie rozpoczyna się od stosowania małych dawek, które następnie zwiększa się stopniowo do dawki odpowiedniej dla pacjenta;
 • jeśli pacjent ma cukrzycę i przyjmuje leki zmniejszające stężenie cukru we krwi. Bisoprolol w tabletkach może maskować objawy małego stężenia cukru we krwi;
 • jeśli u pacjenta występuje lub występowała w przeszłości łuszczyca (nawracająca choroba skóry objawiająca się jej łuszczeniem, suchością i wysypką);
 • jeśli pacjent jest leczony z powodu reakcji uczuleniowych (alergii). Bisoprolol może zwiększać wrażliwość na substancje alergizujące i nasilać reakcje uczuleniowe; 
 • jeśli pacjent jest lub był leczony z powodu guza chromochłonnego nadnerczy; 
 • jeśli u pacjenta występuje nadczynność tarczycy. Bisoprolol w tabletkach może maskować objawy nadczynności tarczycy; 
 • jeśli u pacjenta stwierdzono astmę oskrzelową lub przewlekłą obturacyjną chorobę płuc; 
 • jeśli pacjent nie przyjmuje pokarmów stałych (jest w trakcie ścisłej głodówki); 
 • jeśli pacjent ma jakiekolwiek mniej poważne zaburzenia rytmu serca lub wolną czynność serca; 
 • jeśli pacjent ma dławicę piersiową typu Prinzmetala (rodzaj bólu w klatce piersiowej spowodowanego skurczem tętnic wieńcowych, zaopatrujących mięsień sercowy). Bisoprolol w tabletkach może zwiększać częstość i wydłużać czas trwania napadów dławicowych; 
 • jeśli pacjent ma jakiekolwiek mniej ciężkie zaburzenia krążenia krwi w kończynach (rękach i stopach), gdyż lek może nasilać objawy, szczególnie na początku leczenia; 
 • jeśli pacjent ma się poddać zabiegowi w znieczuleniu - należy poinformować lekarza, personel w szpitalu lub dentystę o wszystkich przyjmowanych lekach.
 • Lek zawiera substancję czynną, która daje pozytywny wynik testów antydopingowych u sportowców.

Nie zaleca się stosowania leku ze względu na brak doświadczenia w stosowaniu bisoprololu u dzieci i młodzieży.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować. W szczególności należy powiedzieć lekarzowi o przyjmowaniu któregokolwiek z poniższych leków: 

 • floktafenina (stosowana w przypadku bólu i zapalenia stawów) – w tym przypadku nie wolno jednocześnie stosować leku Corectin. 
 • sultopryd (stosowany w leczeniu poważnych zaburzeń psychicznych) – w tym przypadku nie wolno jednocześnie stosować leku Corectin. 
 • leki stosowane w leczeniu nadciśnienia lub zaburzeń serca, np.: inne beta-adrenolityki, amiodaron, werapamil, diltiazem, amlodypina, nifedypina, klonidyna, metylodopa, moksonidyna, rylmenidyna, dyzopiramid, lidokaina, chinidyna, digoksyna, dobutamina, izoprenalina, adrenalina; 
 • leki stosowane w leczeniu cukrzycy (np. insulina, doustne leki przeciwcukrzycowe); 
 • leki stosowane w depresji i zaburzeniach psychicznych, takie jak trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, pochodne fenotiazyny, inhibitory monoaminooksydazy (MAO) i barbiturany; 
 • leki znieczulające stosowane podczas zabiegów chirurgicznych lub stomatologicznych oraz środki kontrastujące zawierające jod stosowane w badaniach radiologicznych; 
 • leki stosowane w leczeniu choroby Alzheimera (np. takryna, donepezyl, rywastygmina) lub w chorobie mięśni szkieletowych, zwanej miastenią (np. pirydostygmina, neostygmina); 
 • leki przeciwzapalne, określane jako NLPZ (niesteroidowe leki przeciwzapalne), np.: diklofenak, ibuprofen, naproksen; 
 • leki przeciwmalaryczne, np. meflochina;  leki przeciwmigrenowe, np. ergotamina, dihydroergotamina; 
 • leki stosowane w leczeniu jaskry (np. leki blokujące receptory beta-adrenergiczne w postaci kropli do oczu) lub w celu rozszerzenia źrenicy oka (np. fizostygmina, atropina); 
 • leki stosowane w astmie (np. salmeterol, formoterol, budezonid); 
 • leki stosowane w leczeniu niedrożności nosa (np. pseudoefedryna); 
 • kortykosteroidy stosowane w leczeniu zapalenia stawów i stanów zapalnych innych narządów (np. hydrokortyzon, prednizon); 
 • baklofen – lek zwiotczający (rozluźniający) mięśnie; 
 • ryfampicyna – antybiotyk (stosowany np. w gruźlicy).

Bisoprolol, stosowany jednocześnie z insuliną lub innymi lekami stosowanymi w leczeniu cukrzycy, może maskować objawy małego stężenia cukru we krwi.

Lek należy przyjmować rano, na czczo lub z posiłkiem. Tabletki należy połykać, popijając wodą. Alkohol może nasilać zawroty głowy i uczucie „pustki” w głowie powodowane przez lek Corectin. W takim przypadku należy unikać spożywania alkoholu.

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Ciąża: Corectin może działać szkodliwie na ciążę i (lub) na płód. Istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia porodu przedwczesnego, poronienia, małego stężenia cukru we krwi oraz zwolnienia rytmu serca u płodu lub noworodka. Lek może również wpłynąć na rozwój płodu lub noworodka. Z tego powodu nie należy przyjmować leku Corectin podczas ciąży, jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne.

Karmienie piersią: Nie wiadomo czy bisoprolol przenika do mleka kobiecego i w związku z tym nie należy karmić piersią podczas stosowania leku Corectin.

Lek może powodować uczucie zmęczenia, senność lub zawroty głowy. W przypadku występowania takich działań niepożądanych nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn. Należy mieć świadomość możliwości wystąpienia takich działań, zwłaszcza na początku leczenia, podczas zmiany dawki leku lub innych stosowanych leków oraz w przypadku jednoczesnego picia alkoholu.

Doustnie. Dawkę i częstotliwość przyjmowania leku ustala lekarz. Tabletki należy przyjmować raz na dobę, rano, na czczo lub podczas śniadania, bez rozgryzania, z niewielką ilością płynu.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Corectin: W razie przypadkowego przyjęcia większej niż zalecana dawki leku należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza. Należy zabrać ze sobą pozostałe tabletki lub niniejszą ulotkę, aby personel medyczny wiedział, jaki lek został przyjęty. Objawy przedawkowania leku to: zawroty głowy, uczucie „pustki” w głowie, zmęczenie, duszność i (lub) świst oddechowy. Może także dojść do zwolnienia czynności serca, obniżenia ciśnienia tętniczego, niewydolności serca i zmniejszenia stężenia glukozy we krwi (co może objawiać się uczuciem głodu, poceniem się i kołataniem serca).

Pominięcie zastosowania leku Corectin: Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. W przypadku pominięcia dawki leku, należy przyjąć tabletkę w ciągu kolejnych 12 godzin. Jeśli upłynęło więcej niż 12 godzin, nie należy przyjmować pominiętej dawki, tylko zażyć następną o zwykłej porze.

Przerwanie stosowania leku Corectin: Leczenia lekiem Corectin NIE WOLNO przerywać nagle, szczególnie u pacjentów z dławicą piersiową lub po zawale serca. Szybkie przerwanie leczenia może powodować pogorszenie stanu zdrowia pacjenta lub ponowne zwiększenie ciśnienia tetniczego. Aby tego uniknąć dawkę leku trzeba zmniejszać stopniowo przez kilka tygodni, zgodnie z zaleceniem lekarza.

Substancją czynną leku jest bisoprololu fumaran. Jedna tabletka powlekana zawiera 10 mg bisoprololu fumaranu.

Pozostałe składniki to: rdzeń tabletki: celuloza mikrokrystaliczna, skrobia żelowana, krospowidon, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian; skład otoczki: Aqua Polish white 010.12 C [hypromeloza 6 cps, hypromeloza 50 cps, makrogol 6000, polisorbat 20, talk, wapnia węglan, tytanu dwutlenek (E 171)]. Corectin 10 zawiera dodatkowo żelaza tlenek żółty (E 172).

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze poniżej 25°C. Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i blistrze. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Kupujący Corectin 10, 10 mg, tabl.powl., 60 szt, bl(6x10)
Kupowali również