Cyclonamine 500 mg, kapsułki twarde, 30 szt


Zdjęcie podglądowe recepty

Cyclonamine 500 mg, kapsułki twarde, 30 szt

48,75

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na C

Lek Cyclonamine jest stosowany w zapobieganiu i leczeniu krwawienia włośniczkowego (krwawienie z drobnych naczyń), niezależnie od przyczyny i umiejscowienia krwawienia. Lek Cyclonamine jest stosowany w leczeniu plamienia (krwawienia poza cyklem miesiączkowym) oraz nadmiernego lub długotrwałego krwawienia menstruacyjnego, w związku z lub niezależnie od zastosowania wkładek wewnątrzmacicznych.

Cyclonamine jest lekiem o działaniu przeciwkrwotocznym, powoduje skrócenie czasu krwawienia oraz zmniejszenie utraty krwi.

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Często (występują u 1 do 10 osób na 100) - ból głowy, - wysypka, - ból brzucha, nudności, biegunka, wymioty, dyskomfort w jamie brzusznej, - uczucie zmęczenia.

Rzadko (występują u 1 do 10 osób na 10 000) - ból stawów.

Bardzo rzadko (występują u mniej niż 1 osoby na 10 000) - gorączka, - zaburzenia krzepnięcia krwi z powstawaniem zakrzepów w naczyniach (choroba zakrzepowo-zatorowa), - znaczne zmniejszenie liczby białych krwinek, co zwiększa prawdopodobieństwo infekcji, - zmniejszenie liczby płytek krwi, co zwiększa ryzyko krwawień lub siniaków, - reakcja alergiczna.

Wymienione działania niepożądane mają charakter przemijający oraz ustępują po zakończeniu leczenia. W przypadku wystąpienia niepożądanych reakcji skórnych lub gorączki należy natychmiast przerwać leczenie i poinformować lekarza, gdyż mogą to być pierwsze objawy reakcji nadwrażliwości. W przypadku powtarzających się wymiotów, trwających przynajmniej 2 dni, leczenie należy przerwać.

Kiedy nie stosować leku Cyclonamine: 

  • jeśli pacjent ma uczulenie na etamsylat lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
  • jeśli u pacjenta występuje porfiria (schorzenie charakteryzujące się zaburzeniami syntezy hemoglobiny). W takiej sytuacji należy zgłosić ten fakt lekarzowi, który zdecyduje o dalszym leczeniu.

Przed badaniami laboratoryjnymi należy mieć na uwadze: w trakcie leczenia lekiem Cyclonamine pobieranie próbek do badań (np. próbek krwi) należy wykonać przed pierwszym podaniem leku w celu ograniczenia ewentualnego wpływu Cyclonamine na wyniki badań laboratoryjnych. Kobieta musi zostać zbadana przez ginekologa przed zastosowaniem leku Cyclonamine w przypadku leczenia związanego z krwawieniem menstruacyjnym.

Cyclonamine nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci.

Lek można przyjmować razem z jedzeniem, popijając wodą (wyjątek stanowi podawanie przed zabiegiem chirurgicznym, kiedy lek podaje się na czczo).

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Ciąża: Brak wystarczających danych dotyczących stosowania Cyclonamine u kobiet w okresie ciąży. Badania na zwierzętach nie wykazały bezpośredniego ani pośredniego szkodliwego wpływu na ciążę, rozwój zarodka i płodu i (lub) rozwój pourodzeniowy. W celu zachowania ostrożności zaleca się unikanie stosowania Cyclonamine w okresie ciąży.

Karmienie piersią: Ze względu na brak wystarczających danych dotyczących przenikania leku do mleka ludzkiego nie zaleca się karmienia piersią podczas leczenia. W przeciwnym razie, jeśli karmienie piersią jest kontynuowane, leczenie należy przerwać.

U dorosłych lek Cyclonamine nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Cyclonamine przeznaczony jest do stosowania u osób dorosłych. Lek podaje się doustnie.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Cyclonamine: W przypadku zastosowania większej dawki leku niż zalecana, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. W przypadku przedawkowania należy rozpocząć leczenie objawów.

Pominięcie zastosowania leku Cyclonamine: Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej kapsułki. W przypadku pominięcia zastosowania leku, należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Przerwanie stosowania leku Cyclonamine: Nie są znane skutki przerwania stosowania.

Substancją czynną leku jest etamsylat 500 mg. 

Pozostałe składniki to: kwas stearynowy, tytanu dwutlenek (E 171), erytrozyna (E 127), żółcień chinolinowa (E 104), żelatyna.

Przechowywać w temperaturze poniżej 30C. Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Kupujący Cyclonamine, 500 mg, kaps.twarde, 30 szt
Kupowali również