Dalfaz SR 5 Tabletki powlekane o przedłużonym uwalnianiu, 5 mg, 20 szt


Recepta: 11000000005170907672

Dane wystawiającego receptę: nazwa poradni lub praktyki lekarskiej, adres, telefon, REGON


Świadczeniodawca
Pacjent

Dane
imię nazwisko,
adres

Pesel
R.p.

Dalfaz SR 5 Tabletki powlekane o przedłużonym uwalnianiu, 5 mg, 20 szt

11,98

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na D

Leczenie zaburzeń czynnościowych spowodowanych łagodnym rozrostem gruczołu krokowego, w przypadku gdy leczenie chirurgiczne zostało odroczone.

Lek przeznaczony do stosowania wyłącznie przez mężczyzn.

Stosowanie alfuzosyny zmniejsza objawy ze strony dolnego odcinka dróg moczowych tj. uczucie wypełnienia pęcherza i trudności w oddawaniu moczu.

 

MOŻLIWE DZIAŁANIA NIPOŻĄDANE:

Często mogą wystąpić:

 • uczucie omdlenia, zawroty głowy (w tym pochodzenia błędnikowego), ból głowy,
 • nudności, bóle brzucha, biegunka, suchość w ustach,
 • osłabienie, złe samopoczucie,
 • niedociśnienie ortostatyczne.

 

Niezbyt często mogą wystąpić:

 • omdlenia, senność,
 • nieprawidłowe widzenie,
 • tachykardia (przyspieszona czynność serca), uczucie kołatania serca,
 • nieżyt nosa,
 •  wymioty,
 • wysypka, świąd,
 • obrzęki, ból w klatce piersiowej,
 • uderzenia gorąca.

 

Bardzo rzadko mogą wystąpić:

 • dławica piersiowa u pacjentów z występującą wcześniej chorobą wieńcową,
 • pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy.

 

Częstość nieznana:

 • niedokrwienie mózgu u pacjentów ze współistniejącymi zaburzeniami krążenia mózgowego,
 • śródoperacyjny zespół wiotkiej tęczówki,
 • migotanie przedsionków,
 • uszkodzenie komórek wątroby, cholestatyczna choroba wątroby,
 • priapizm (uporczywy, bolesny wzwód prącia),
 • neutropenia,
 • trombocytopenia (zmniejszenie liczby płytek krwi, powodujące zwiększenie ryzyka krwawienia i powstawania siniaków).

Nie należy stosować leku w przypadku:

- jeśli pacjent ma uczulenie na alfuzosynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
- stosowania innych leków blokujących receptory alfa-1-adrenergiczne
- ciężkiej niewydolności wątroby.

 

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

- u pacjentów, u których wystąpiło wyraźne obniżenie ciśnienia jako reakcja na leki blokujące receptory alfa-1-adrenergiczne;
- u pacjentów z objawowym niedociśnieniem ortostatycznym; - u pacjentów otrzymujących leki obniżające ciśnienie tętnicze lub azotany;
- u pacjentów w podeszłym wieku ze względu na zwiększone ryzyko obniżenia ciśnienia tętniczego krwi.

U niektórych pacjentów otrzymujących leki obniżające ciśnienie tętnicze, kilka godzin po podaniu leku mogą wystąpić bezobjawowe lub objawowe ortostatyczne spadki ciśnienia krwi (zawroty głowy, osłabienie, poty). W takich przypadkach pacjent powinien się położyć i poczekać aż objawy zupełnie 2 ustąpią. Objawy te są przeważnie przemijające, występują na początku leczenia i nie zawsze z ich powodu należy odstawić lek. Zalecana jest częsta kontrola ciśnienia krwi. W badaniach prowadzonych po dopuszczeniu leku do obrotu odnotowano przypadki wyraźnego spadku ciśnienia tętniczego krwi u pacjentów z istniejącymi czynnikami ryzyka (jak np. współwystępujące choroby serca i (lub) jednoczesne stosowanie leków obniżających ciśnienie tętnicze). Ryzyko obniżenia ciśnienia i powiązanych działań niepożądanych może być większe u pacjentów w podeszłym wieku.
U pacjentów z chorobą niedokrwienną serca należy równocześnie kontynuować leczenie choroby niedokrwiennej serca. W przypadku zaostrzenia objawów choroby wieńcowej alfuzosynę należy odstawić. Istnieje ryzyko niedokrwienia mózgu u pacjentów ze współistniejącymi zaburzeniami krążenia mózgowego, z powodu niedociśnienia, które może wystąpić po podaniu alfuzosyny. Podobnie jak w przypadku innych leków blokujących receptory alfa-1-adrenergiczne, należy zachować ostrożność podczas stosowania alfuzosyny u pacjentów z ostrą niewydolnością serca. Pacjenci z zaburzeniami pracy serca (wrodzonym wydłużeniem odstępu QTc, u których w przeszłości występowało wydłużenie odstępu QTc lub którzy przyjmują leki, o których wiadomo, że wydłużają odstęp QTc) powinni zostać dokładnie zbadani przez lekarza przed rozpoczęciem leczenia oraz pozostać pod kontrolą lekarza w trakcie stosowania alfuzosyny. Alfuzosyna może powodować priapizm (trwały, bolesny wzwód prącia bez związku z aktywnością seksualną). Ponieważ stan ten może prowadzić do trwałej impotencji, jeśli nie jest odpowiednio leczony, lekarz poinformuje pacjenta o potencjalnych skutkach tego stanu. U niektórych pacjentów, leczonych lekami blokującymi receptory alfa-1-adrenergiczne obecnie lub w przeszłości, podczas operowania zaćmy zaobserwowano śródoperacyjny zespół wiotkiej tęczówki (IFIS, ang. intraoperative floppy iris syndrome - rodzaj zespołu małej źrenicy). Chociaż ryzyko wystąpienia tego zespołu w przypadku stosowania alfuzosyny jest bardzo niskie, należy poinformować lekarza okulistę przed planowaną operacją zaćmy, że pacjent jest lub był leczony lekami blokujących receptory alfa-1-adrenergiczne, ponieważ IFIS może powodować zwiększenie występowania powikłań podczas zabiegu. Lekarze okuliści powinni być przygotowani na możliwość zmiany techniki operacyjnej.

 

Stosowanie leku Dalfaz SR 5 z jedzeniem i piciem:

Jedzenie nie wpływa na wchłanianie leku z przewodu pokarmowego. Lek można stosować z posiłkiem lub niezależnie od posiłku.

 

Dzieci:

Lek Dalfaz SR 5 nie jest wskazany do stosowania u dzieci i młodzieży.

 

Ciąża:

Lek nie jest przeznaczony do stosowania u kobiet.

 

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn:

Na początku leczenia mogą wystąpić objawy takie jak zawroty głowy (w tym pochodzenia błędnikowego) oraz osłabienie. Należy o tym pamiętać podczas prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn.

 

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Dalfaz SR 5:

Lek Dalfaz SR 5 zawiera olej rycynowy uwodorniony jako substancję pomocniczą. Olej rycynowy może powodować niestrawność i biegunkę.

 

Stosowanie innych leków:

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które są wydawane bez recepty. 

 • Badania z udziałem zdrowych ochotników wykazały brak interakcji alfuzosyny z następującymi lekami: - warfaryną, digoksyną, hydrochlorotiazydem i atenololem.
 • Przeciwwskazane jest stosowanie leku jednocześnie z: - innymi lekami blokującymi receptory alfa-1-adrenergiczne ze względu na ryzyko wystąpienia niedociśnienia ortostatycznego.
 • Lekarz rozważy jednoczesne stosowanie z: - lekami obniżającymi ciśnienie tętnicze, - anestetykami stosowanymi do znieczulenia ogólnego: podanie tych leków pacjentowi leczonemu alfuzosyną może spowodować znaczny spadek ciśnienia tętniczego.
 • Lek należy odstawić na 24 godziny przed planowanym zabiegiem chirurgicznym w znieczuleniu ogólnym, - azotanami , - lekami stosowanymi w zakażeniach grzybiczych (takimi jak itrakonazol), - lekami stosowanymi w zakażeniu wirusem HIV (takimi jak rytonawir), - lekami stosowanymi w zakażeniach bakteryjnych (takimi jak klarytromycyna, telitromycyna), - lekami stosowanymi w leczeniu depresji (takimi jak nefazodon), - ketokonazolem w tabletkach (lek stosowany w zespole Cushing`a – gdy organizm wytwarza nadmierną ilość kortyzolu).

Dawkowanie i sposób podawania:

Pierwszą, rozpoczynającą leczenie, tabletkę należy przyjąć wieczorem, przed snem. Tabletki należy połykać w całości (nie rozgryzać).

Dorośli:
1 tabletka produktu Dalfaz SR 5 dwa razy na dobę (rano i wieczorem).

Osoby w wieku powyżej 65 lat:
U osób starszych oraz osób leczonych z powodu nadciśnienia tętniczego należy rozpocząć leczenie od 1 tabletki produktu Dalfaz SR 5 wieczorem, następnie, w zależności od odpowiedzi klinicznej, dawkę leku można zwiększyć do 2 tabletek na dobę (rano i wieczorem 1 tabletka).

Pacjenci z niewydolnością nerek:
U pacjentów z niewydolnością nerek leczenie rozpoczyna się od 1 tabletki produktu Dalfaz SR 5 na noc, a w zależności od odpowiedzi klinicznej dawkę można zwiększyć do 1 tabletki dwa razy na dobę.

Pacjenci z niewydolnością wątroby:
U pacjentów z lekką i umiarkowaną niewydolnością wątroby stosuje się produkt leczniczy Dalfaz o mocy 2,5 mg.

 

W przypadku zażycia większej dawki leku Dalfaz SR 5 niż zalecana:

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. W przypadku przedawkowania leku lekarz podejmie decyzję o ewentualnym przewiezieniu pacjenta do szpitala, gdzie w przypadku wystąpienia spadków ciśnienia krwi lekarz będzie kontrolował czynność układu krążenia i jeśli to konieczne poda leki obkurczające naczynia krwionośne. Alfuzosyna wiąże się w znacznym stopniu z białkami osocza i trudno usunąć ją z organizmu za pomocą dializy. Lekarz może przeprowadzić płukanie żołądka i podać węgiel aktywowany.

 

W przypadku pominięcia dawki leku Dalfaz SR 5:

W przypadku opuszczenia jednej dawki leku należy przyjąć ją najszybciej jak jest to możliwe, z wyjątkiem sytuacji, gdy zbliża się pora przyjęcia kolejnej dawki. Nie należy przyjmować dwóch dawek leku jednocześnie lub w krótkim odstępie czasu. W razie wątpliwości należy poradzić się lekarza.

Substancja czynna: Alfuzosyny chlorowodorek

Substancje pomocnicze: Celuloza mikrokrystaliczna, Wapnia wodorofosforan dwuwodny, Olej rycynowy uwodorniony, Powidon, Magnezu stearynian.  
Skład otoczki: Hypromeloza, Tytanu dwutlenek (E 171), Glikol propylenowy, Żelaza tlenek czerwony, Żelaza tlenek żółty.

 

Przechowywanie:

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Kupujący Dalfaz SR 5, 5 mg, tabl.powl.o przedl.uwaln., 20 szt
Kupowali również