Daneb tabletki 5 mg, 28 szt


Zdjęcie podglądowe recepty

Daneb tabletki 5 mg, 28 szt

14,21

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na D

Leczenie nadciśnienia tętniczego samoistnego.

Leczenie łagodnej i umiarkowanej stabilnej przewlekłej niewydolności serca jako leczenie uzupełniające standardową terapię u pacjentów w podeszłym wieku (70 lat lub więcej).

Daneb zawiera nebiwolol, który działa na układ sercowo-naczyniowy. Nebiwolol należy do grupy selektywnych leków beta-adrenolitycznych (tj. wybiórczo wpływających na układ sercowonaczyniowy). Zapobiega przyspieszeniu czynności serca i kontroluje siłę skurczu serca. Rozszerza także naczynia krwionośne, co pomaga obniżyć ciśnienie tętnicze.

 

MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE:

Częste działania niepożądane (mogą dotyczyć do1 na 10 pacjentów):

 • ból głowy
 • zawroty głowy
 • zmęczenie
 • nietypowe odczucie swędzenia lub mrowienia 
 • biegunka
 • zaparcie
 • nudności
 • duszność
 • obrzęk rąk lub stóp.

 

Niezbyt częste działania niepożądane (mogą dotyczyć do1 na 100 pacjentów):

 • wolna czynność serca lub inne zaburzenia dotyczące serca
 • niskie ciśnienie tętnicze
 • kurczowe bóle nóg podczas chodzenia
 • zaburzenia widzenia
 • impotencja (trudność w osiągnięciu erekcji)
 • nastrój depresyjny
 • zaburzenia trawienia (niestrawność), wzdęcia, wymioty
 • wysypka skórna, świąd
 • duszność podobna do występującej w astmie, spowodowana nagłym skurczem mięśni dróg oddechowych (skurcz oskrzeli)
 • koszmary nocne.

 

Bardzo rzadkie działania niepożądane (mogą dotyczyć do1 na 10000 pacjentów):

 • omdlenia
 • nasilenie łuszczycy (choroba skóry – łuszczące się, różowe plamy)

 

Poniższe działania niepożądane obserwowano wyłącznie w pojedynczych przypadkach w trakcie leczenia lekiem Daneb: reakcje alergiczne obejmujące całe ciało, z uogólnionymi zmianami skórnymi (reakcje nadwrażliwości), szybko rozpoczynający się obrzęk, szczególnie wokół warg, oczu lub języka, z możliwością wystąpienia nagłych trudności w oddychaniu (obrzęk naczynioruchowy);  rodzaj wysypki skórnej objawiającej się bladoczerwonymi, uniesionymi, swędzącymi guzkami, będącej wynikiem alergii lub niemającej podłoża alergicznego (pokrzywka).
W badaniu klinicznym dotyczącym przewlekłej niewydolności serca obserwowano następujące działania niepożądane: Bardzo częste działania niepożądane (mogą dotyczyć więcej niż 1 na 10 pacjentów): spowolnienie czynności serca, zawroty głowy. Częste działania niepożądane (mogą dotyczyć do 1 na 10 pacjentów):  zaostrzenie niewydolności serca, niskie ciśnienie tętnicze (np. uczucie omdlenia podczas szybkiego wstawania),  nietolerancja leku, łagodne zaburzenia przewodzenia w sercu, które wpływają na rytm serca (blok przedsionkowo-komorowy pierwszego stopnia), obrzęki kończyn dolnych (np. obrzęk okolicy kostek).

Przeciwwskazania do stosowania leku Daneb:

- Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.
- Niewydolność wątroby lub zaburzenia czynności wątroby.
- Ostra niewydolność serca, wstrząs kardiogenny lub epizody niewyrównanej niewydolności serca, wymagające dożylnego podawania leków o działaniu inotropowym dodatnim.
- zespół chorego węzła zatokowego, w tym bloku zatokowo-przedsionkowego, - bloku przedsionkowo-komorowego II i III stopnia (bez wszczepionego stymulatora),
- stany skurczowe oskrzeli lub astmy oskrzelowej w wywiadzie, - nieleczonego guza chromochłonnego nadnerczy,
- kwasica metaboliczna,
- bradykardia (czynność serca < 60 uderzeń na minutę przed rozpoczęciem leczenia),
- niedociśnienie tętnicze (skurczowe ciśnienie krwi < 90 mmHg),
- ciężkich zaburzeń krążenia obwodowego.

 

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Daneb należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą. Należy poinformować lekarza, jeśli u pacjenta występuje lub rozwija się którykolwiek z następujących stanów: - nieprawidłowo wolna czynność serca, - ból w klatce piersiowej spowodowany samoistnym skurczem tętnic wieńcowych (dławica piersiowa typu Prinzmetala), - nieleczona przewlekła niewydolność serca, - blok serca I stopnia (łagodne zaburzenie przewodzenia w sercu, które wpływa na rytm serca), - zaburzenia krążenia w rękach lub nogach, np. choroba lub zespół Raynaud’a, bóle kurczowe podczas chodzenia, - utrzymujące się trudności w oddychaniu, - cukrzyca - Daneb nie wpływa na stężenie cukru we krwi, ale może maskować objawy ostrzegawcze małego stężenia cukru we krwi (np. kołatanie serca, szybka czynność serca), - nadczynność tarczycy - Daneb może maskować objawy nieprawidłowo szybkiej czynności serca, występującej w tej chorobie, - uczulenie - Daneb może nasilać reakcję na pyłki lub inne substancje uczulające (alergeny), - łuszczyca (choroba skóry charakteryzująca się łuszczącymi się, różowymi plamami) lub łuszczyca w przeszłości, - planowany zabieg chirurgiczny - przed znieczuleniem należy poinformować anestezjologa o zażywaniu leku Daneb. W przypadku ciężkich zaburzeń czynności nerek nie należy przyjmować leku Daneb w leczeniu niewydolności serca oraz należy omówić to z lekarzem. Stan pacjenta z przewlekłą niewydolnością serca na początku leczenia będzie monitorowany przez doświadczonego lekarza. Nie należy nagle przerywać leczenia, jeśli nie jest to wyraźnie zalecone przez lekarza.

 

Dzieci i młodzież:

Nie zaleca się stosowania leku Daneb u dzieci i młodzieży z powodu braku danych dotyczących stosowania w tej grupie wiekowej.

 

Lek Daneb, a inne leki:

 Należy zawsze poinformować lekarza lub farmaceutę, jeśli pacjent przyjmuje którykolwiek z następujących leków jednocześnie z lekiem Daneb: Leki stosowanie w leczeniu nadciśnienia tętniczego lub chorób serca (takie jak amiodaron, amlodypina, cybenzolina, klonidyna, digoksyna, diltiazem, dyzopiramid, felodypina, flekainid, guanfacyna, hydrochinidyna, lacydypina, lidokaina, metylodopa, meksyletyna, moksonidyna, nikardypina, nifedypina, nimodypina, nitrendypina, propafenon, chinidyna, rylmenidyna, werapamil), Leki uspokajające oraz przeciwpsychotyczne (stosowane w zaburzeniach psychicznych), np. barbiturany (stosowane także w padaczce), fenotiazyna (stosowana także w przypadku wymiotów i nudności), tiorydazyna, Leki przeciwdepresyjne, np. amitryptylina, paroksetyna, fluoksetyna,  Leki stosowane do znieczulenia w trakcie operacji, Leki stosowane w przypadku astmy, niedrożnego nosa lub niektórych chorób oczu, takich jak jaskra (zwiększone ciśnienie w oku) lub w celu rozszerzenia źrenicy,  Baklofen (lek zmniejszający napięcie mięśni), amifostyna (lek o działaniu ochronnym, stosowany podczas leczenia nowotworów). Wszystkie powyższe leki, jak również nebiwolol, mogą mieć wpływ na ciśnienie tętnicze i (lub) czynność serca.  Leki stosowane w nadkwaśności lub chorobie wrzodowej żołądka (leki zmniejszające wydzielanie kwasu w żołądku), np. cymetydyna - lek Daneb należy przyjmować w trakcie posiłku, a lek zobojętniający między posiłkami.

 

Daneb z jedzeniem i piciem:

Daneb może być przyjmowany z pokarmem lub bez. Tabletkę lub jej części należy połknąć popijając wodą lub innym płynem.

 

Ciąża i karmienie piersią:

Nie należy stosować leku Daneb w czasie ciąży, jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne. Nie zaleca się karmienia piersią w przypadku przyjmowania leku Daneb. Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

 

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn:

Nie przeprowadzono badań dotyczących wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Lek może wywoływać zawroty głowy lub omdlenia, na skutek obniżenia ciśnienia tętniczego krwi. Jeśli pojawią się takie objawy, NIE NALEŻY prowadzić pojazdów lub obsługiwać maszyn. Ich wystąpienie jest bardziej prawdopodobne na początku leczenia lub po zwiększeniu dawki.

 

Daneb zawiera laktozę:

Jeśli u pacjenta stwierdzono nietolerancję niektórych cukrów, powinien skontaktować się z lekarzem przed zażyciem leku.

Lek Daneb należy zawsze zażywać zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

 

Leczenie podwyższonego ciśnienia tętniczego krwi (nadciśnienia tętniczego)

 • Zazwyczaj stosowana dawka wynosi 5 mg (1 tabletkę) na dobę. Zaleca się, aby dawkę przyjmować codziennie o tej samej porze.
 • Dla pacjentów w podeszłym wieku oraz pacjentów z zaburzeniami czynności nerek dawka początkowa wynosi zazwyczaj 2,5 mg (1/2 tabletki) na dobę.
 • Działanie obniżające ciśnienie tętnicze uwidacznia się po 1-2 tygodniach leczenia. Czasami optymalne działanie występuje dopiero po 4 tygodniach.

 

Leczenie przewlekłej niewydolności serca

 • Leczenie będzie rozpoczęte i monitorowane przez doświadczonego lekarza.
 • Lekarz rozpocznie leczenie od dawki 1,25 mg (1/4 tabletki) na dobę. Dawka ta może być zwiększona po 1-2 tygodniach do dawki wynoszącej 2,5 mg (1/2 tabletki) na dobę, następnie do dawki wynoszącej 5 mg (1 tabletkę) na dobę i ostatecznie do dawki wynoszącej 10 mg (2 tabletki) na dobę, aż do osiągnięcia dawki właściwej dla pacjenta.
 • Maksymalna zalecana dawka wynosi 10 mg (2 tabletki na dobę).
 • Doświadczony lekarz będzie monitorował stan pacjenta przez 2 godziny po rozpoczęciu leczenia i po każdym zwiększeniu dawki.
 • W razie potrzeby lekarz może zmniejszyć dawkę; nie należy nagle przerywać leczenia, ponieważ może to nasilić niewydolność serca.
 • Pacjenci z ciężkimi zaburzeniami dotyczącymi nerek nie mogą zażywać leku Daneb. Lek należy przyjmować raz na dobę, najlepiej codziennie o tej samej porze. Lekarz może zalecić jednoczesne stosowanie innego leku, w zależności od stanu pacjenta. Nie zaleca się stosowania leku Daneb u dzieci i młodzieży.

 

Zażycie większej niż zalecana dawki leku Daneb:

W razie przypadkowego przedawkowania leku należy natychmiast skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą. Najczęstsze objawy podmiotowe i przedmiotowe przedawkowania leku Daneb to: bardzo wolna czynność serca (bradykardia), niskie ciśnienie tętnicze mogące powodować omdlenie (niedociśnienie), duszność podobna do występującej w astmie oskrzelowej i ostra niewydolność serca. Pacjent może przyjąć węgiel aktywny (który jest dostępny w aptekach) w trakcie oczekiwania na przyjazd lekarza.

 

Pominięcie zażycia leku Daneb:

Jeśli pacjent zapomni zażyć lek, ale przypomni sobie niewiele później, należy zażyć następną tabletkę w porze zbliżonej do zwykłego stosowania. Jeśli jednak nastąpiło duże opóźnienie (np. cała doba) należy pominąć opuszczoną dawkę i zażyć następną dawkę o zwykłej porze następnego dnia. Nie należy stosować dawki podwójnej lub większej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Należy unikać powtarzającego się pomijania dawek.e.

Substancja czynna: nebiwolol

Substancje pomocnicze: Laktoza jednowodna Krospowidon typ A Poloksamer 188 Powidon K-30 Celuloza mikrokrystaliczna Magnezu stearynian

 

Przechowywanie:

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.

Kupujący Daneb, 5 mg, tabl., 28 szt,bl(2x14)
Kupowali również