Dasergin tabletki powlekane 5 mg, 10 szt.

Tabletki o działaniu przeciwalergicznym.

6,21

Produkt leczniczy Dasergin jest wskazany u dorosłych i młodzieży w wieku od 12 lat w celu łagodzenia objawów związanych z:

 • alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa,
 • pokrzywką.

Dasergin zawiera desloratadynę, która jest lekiem przeciwhistaminowym. Dasergin jest lekiem przeciwalergicznym, który nie wywołuje senności. Ułatwia kontrolę reakcji alergicznej oraz jej objawów.

 

MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE:

Często (mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 10 osób):

 • zmęczenie,
 • suchość w jamie ustnej,
 • ból głowy.

 

Dorośli

Bardzo rzadko (mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 10 000 osób):

 • ciężkie reakcje alergiczne,
 • wysypka,
 • kołatanie oraz nieregularne bicie serca,
 • szybkie bicie serca,
 • bóle brzucha,
 • nudności,
 • wymioty, 
 • rozstrój żołądka,
 • biegunka,
 • zawroty głowy,
 • senność,
 • bezsenność,
 • bóle mięśni,
 • omamy,
 • drgawki,
 • niepokój z nadmierną aktywnością ruchową,
 • zapalenie wątroby,
 • nieprawidłowe wyniki testów czynności wątroby.

 

Częstość nieznana:

 • nietypowe osłabienie,
 • zażółcenie skóry i (lub) gałek ocznych,
 • zwiększona wrażliwość skóry na słońce, nawet w przypadku zachmurzenia słońca i na promieniowanie UV (ultrafioletowe), na przykład na promieniowanie UV w solarium,
 • zmiany w sposobie bicia serca,
 • nietypowe zachowanie,
 • zachowanie agresywne,
 • zwiększony apetyt,
 • zwiększenie masy ciała.

 

Dzieci

Częstość nieznana:

 • wolne bicie serca,
 • zmiana w sposobie bicia serca,
 • nietypowe zachowanie,
 • zachowanie agresywne.

Przeciwwsazanie do stsowania leku to uczulenie na desloratadynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku, lub na loratadynę. 

 

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Dasergin należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą:
- jeśli u pacjenta występują zaburzenia czynności nerek.
- jeśli u pacjenta występują drgawki w wywiadzie medycznym lub rodzinnym.

 

Dzieci i młodzież

NIE należy podawać tego leku dzieciom w wieku PONIŻEJ 12 lat.

 

Dasergin a inne leki

Nie są znane interakcje leku Dasergin z innymi lekami. Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

 

Stosowanie leku Dasergin z jedzeniem, piciem i alkoholem

Lek Dasergin można przyjmować z posiłkiem lub bez posiłku. Należy zachować ostrożność podczas przyjmowania leku Dasergin z alkoholem.

 

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. Nie zaleca się stosowania leku Dasergin w okresie ciąży lub karmienia piersią.

 

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie przypuszcza się, aby lek ten stosowany w zalecanej dawce wpływał na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Chociaż u większości osób nie występuje senność, zaleca się powstrzymanie od wykonywania czynności wymagających koncentracji uwagi, takich jak prowadzenie pojazdów lub obsługiwanie maszyn do czasu ustalenia, w jaki sposób reagują oni na ten lek.

 

Dasergin zawiera laktozę i sód

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.
Lek zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu na tabletkę, to znaczy lek uznaje się za „wolny od sodu”.

Dorośli i młodzież w wieku od 12 lat

Zalecana dawka to jedna tabletka raz na dobę popijana wodą, przyjmowana z posiłkiem lub bez posiłku.
Ten lek jest przeznaczony do stosowania doustnego. Tabletkę należy połykać w całości.

Okres stosowania leku ustala lekarz.

 

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Dasergin

Lek Dasergin należy przyjmować tylko tak, jak jest on przepisany. Po przypadkowym przedawkowaniu leku nie powinny wystąpić ciężkie działania niepożądane. Jednak w razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku Dasergin, należy natychmiast powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

 

Pominięcie zastosowania leku Dasergin

W razie nieprzyjęcia dawki leku w odpowiednim czasie należy ją przyjąć tak szybko, jak to możliwe, a następnie powrócić do regularnego schematu dawkowania. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

 

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

substancja czynna: desloratydyna

substancje pomocnicze:

Rdzeń tabletki: Celuloza mikrokrystaliczna, Hypromeloza, Kwas solny (do ustalenia pH), Sodu wodorotlenek (do ustalenia pH), Skrobia kukurydziana, Laktoza jednowodna, Talk

Otoczka tabletki: Hypromeloza, Makrogol 400, Laktoza jednowodna, Tytanu dwutlenek (E171), Indygokarmin (E132)

 

Przechowywanie:

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

Kupujący Dasergin, 5 mg, tabl.powl., 10 szt
Kupowali również