Divigel 0 1%, 1,0 mg/1,0 g, żel, (i.rów),InPh,Francja, 28 sasz.


Recepta: 11000000005170907672

Dane wystawiającego receptę: nazwa poradni lub praktyki lekarskiej, adres, telefon, REGON


Świadczeniodawca
Pacjent

Dane
imię nazwisko,
adres

Pesel
R.p.

Divigel 0 1%, 1,0 mg/1,0 g, żel, (i.rów),InPh,Francja, 28 sasz.

30,51

Kupujący Divigel 0.1%, 1,0 mg/1,0 g, żel,(i.rów),InPh,Francja,28 sasz
Kupowali również