Doreta 37,5 mg + 325 mg, tabletki powlekane, 90 szt.


Recepta: 11000000005170907672

Dane wystawiającego receptę: nazwa poradni lub praktyki lekarskiej, adres, telefon, REGON


Świadczeniodawca
Pacjent

Dane
imię nazwisko,
adres

Pesel
R.p.

Doreta 37,5 mg + 325 mg, tabletki powlekane, 90 szt.

Doreta jest lekiem złożonym zawierającym dwa leki przeciwbólowe: tramadol i paracetamol, które działając razem uśmierzają ból.

21,77

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na D

Wskazaniem do stosowania leku Doreta są bóle o nasileniu umiarkowanym do dużego, jeśli lekarz uzna, że wymagane jest podanie tramadolu w skojarzeniu z paracetamolem.

przeciwbólowe

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Bardzo częste działania niepożądane (mogą wystąpić u więcej niż 1 na 10 pacjentów):

- nudności,

- zawroty głowy,

- senność.

Powyższe dolegliwości są zazwyczaj łagodne i niezbyt dokuczliwe.

Częste działania niepożądane (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 10 pacjentów):

- wymioty,

- zaburzenia trawienia (zaparcia, wzdęcia, biegunka),

- bóle brzucha,

- suchość w jamie ustnej,

- bóle głowy,

- drżenie,

- dezorientacja,

- zaburzenia snu,

- zmiany nastroju (niepokój, nerwowość, euforia - ciągłe uczucie podwyższonego nastroju),

- zwiększone pocenie się,

- świąd.

Niezbyt częste działania niepożądane (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 100 pacjentów):

- wysokie ciśnienie krwi, zaburzenia rytmu i częstości akcji serca,

- utrudnione lub bolesne oddawanie moczu, obecność białka w moczu,

- odczyny skórne (pokrzywka, wysypki),

- dzwonienie w uszach,

- depresja,

- koszmary senne,

- omamy (słyszenie, widzenie lub odczuwanie rzeczy, które nie istnieją w rzeczywistości),

- utrata pamięci,

- trudności w połykaniu,

- krew w stolcu,

- dreszcze,

- uderzenia gorąca,

- ból w klatce piersiowej,

- mimowolne drganie mięśni,

- uczucie mrowienia i drętwienia,

- duszność,

- podwyższenie aktywności enzymów wątrobowych.

Rzadkie działania niepożądane (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 1000 pacjentów):

- uzależnienie lekowe,

- drgawki, problemy z koordynacją ruchów,

- niewyraźnie widzenie,

- przemijająca utrata przytomności.

Bardzo rzadkie działania niepożądane (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 10000 pacjentów):

 - nadużywanie leku.

Działania niepożądane o nieznanej częstości (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

- zmniejszenie stężenia cukru we krwi.

 

Następujące działania niepożądane zgłaszane były przez pacjentów stosujących leki zawierające tylko tramadolu chlorowodorek lub paracetamol.

Jeśli jednak wystąpi którekolwiek z tych działań niepożądanych podczas stosowania leku Doreta, należy poinformować o tym lekarza:

- uczucie omdlenia podczas podnoszenia się z pozycji siedzącej lub leżącej, wolne bicie serca, omdlenia, zmiany łaknienia, osłabnie siły mięśniowej, wolniejszy lub płytszy oddech, zmiany nastroju, zmiany aktywności, zmiany w percepcji, nasilenie astmy.

- w niektórych rzadkich przypadkach wysypka skórna wskazująca na reakcję alergiczną może rozwinąć się w nagły obrzęk twarzy i szyi, problemy w oddychaniu lub spadek ciśnienia tętniczego krwi i omdlenia; jeśli wystąpią takie objawy należy przerwać przyjmowanie tego leku i natychmiast udać się do lekarza. Nie należy ponownie przyjmować tego leku.

W rzadkich przypadkach stosowanie leku w rodzaju tramadolu może wywołać uzależnienie, utrudniające zaprzestanie jego stosowania.

Rzadko u pacjentów przyjmujących przez jakiś okres czasu tramadol może wystąpić złe samopoczucie w przypadku nagłego odstawienia leku. Pacjenci mogą odczuwać pobudzenie, niepokój, nerwowość lub roztrzęsienie, nadmierną aktywność, bezsenność lub zaburzenia żołądkowo-jelitowe.

U bardzo niewielkiej liczby pacjentów mogą wystąpić napady paniki, omamy, niezwykłe odczucia jak swędzenie, mrowienie, drętwienie skóry i dzwonienie w uszach. Jeśli wystąpi którykolwiek z tych objawów lub jakikolwiek inny niezwykły objaw, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty tak szybko, jak to jest możliwe.

W wyjątkowych przypadkach badania krwi mogą wykazać pewne zaburzenia, jak np. małą liczbę płytek krwi, która może powodować krwawienie z nosa lub dziąseł.

Bardzo rzadko zgłaszano przypadki ciężkich reakcji skórnych po przyjęciu leków zawierających paracetamol.

 

Stosowanie leku Doreta z lekami rozrzedzającymi krew (np. fenoprokumon, warfaryna) może zwiększać ryzyko krwawienia. Należy natychmiast zgłaszać lekarzowi każde przedłużone lub nieoczekiwane krwawienie.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Kiedy nie stosować leku Doreta:

- jesteś pacjent ma uczulenie na paracetamol, tramadol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,

- u pacjentów pijących alkohol,

- u pacjentów przyjmujących inne leki mogące powodować senność lub osłabienie uwagi; w tym leki przeciwbólowe zawierające opioidy, takie jak morfina i kodeina,

- u pacjentów przyjmujących inhibitory monoaminooksydazy (ang. MAOIs), np. na depresję lub zażywali je w ciągu ostatnich dwóch tygodni,

- u pacjentów z ciężką chorobą wątroby,

- u pacjentów z padaczką, która nie jest odpowiednio kontrolowana za pomocą leków. 

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Doreta należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Należy zachować szczególną ostrożność stosując lek Doreta:

- u pacjentów z chorobą nerek,

- u pacjentów z chorobą wątroby lub alkoholowym uszkodzeniem wątroby lub, u których pojawił się żółty kolor oczu i skóry, co może wskazywać na żółtaczkę lub chorobę dróg żółciowych,

- u pacjentów z trudnościami w oddychaniu, np. astmą lub problemami dotyczącymi płuc,

- u pacjentów uzależnionych od innych leków stosowanych do uśmierzania umiarkowanego i silnego bólu, np. morfiny,

- u pacjentów z padaczką lub, u których wystąpiły drgawki lub napady padaczki,

- u pacjentów z urazami głowy, we wstrząsie lub z ciężkim bólem głowy, wiążącym się lub nie z wymiotami,

- jeśli pacjent przyjmuje inne leki zawierające paracetamol lub tramadol. 

Stosowanie u dzieci

Nie zaleca się stosowania leku Doreta u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Doreta a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Ryzyko wystąpienia działań niepożądanych zwiększa się gdy:

- pacjent przyjmuje leki, które mogą wywoływać drgawki, takie jak niektóre leki przeciwdepresyjne lub przeciwpsychotyczne. Ryzyko wystąpienia drgawek zwiększa się podczas jednoczesnego przyjmowania leku Doreta. Lekarz poinformuje czy przyjmowanie leku Doreta jest właściwe dla pacjenta.

- pacjent przyjmuje niektóre leki przeciwdepresyjne. Lek Doreta może wchodzić w interakcje z tymi lekami i prowadzić do wystąpienia objawów, takich jak: mimowolne, rytmiczne skurcze mięśni w tym mięśni kontrolujących ruchy oczu, pobudzenie, nadmierne pocenie się, drżenie, wzmożenie odruchów, wzmożenie napięcia mięśni, zwiększenie temperatury ciała powyżej 38o C.

Nie należy stosować leku Doreta równocześnie z następującymi lekami:

- inhibitory monoaminooksydazy (MAOIs),

- opioidowe leki przeciwbólowe, np. morfina i kodeina.

 

Nie zaleca się stosowania leku Doreta równocześnie z następującymi lekami:

- karbamazepina, stosowana często w leczeniu padaczki lub neuralgii twarzowej (napady silnego bólu w obrębie twarzy),

- opioidowe leki, stosowane w leczeniu bólu o umiarkowanym i dużym nasileniu, np. buprenorfina, nalbufina, lub pentazocyna.

 

Doreta z jedzeniem, piciem i alkoholem

Lek Doreta można przyjmować z jedzeniem lub niezależnie od posiłku.

- Stosowanie leku Doreta może wywołać senność. Picie alkoholu może nasilić senność. Alkohol: nasila uspokajające działanie opioidowych leków przeciwbólowych, co poprzez wpływ na zdolność koncentracji może spowodować, że prowadzenie pojazdów i obsługa urządzeń mechanicznych może być niebezpieczna; należy unikać picia napojów alkoholowych oraz przyjmowania leków zawierających alkohol.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. Ponieważ lek Doreta jest skojarzeniem dwóch substancji czynnych, w tym tramadolu, nie należy go przyjmować w czasie ciąży i karmienia piersią. 

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie należy prowadzić pojazdów, obsługiwać maszyn ani nie wykonywać innych czynności wymagających koncentracji, dopóki nie pozna się działania leku Doreta na organizm. Lek Doreta może powodować uczucie senności.

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Dawka początkowa to zazwyczaj dwie tabletki. W razie konieczności kolejne dawki można stosować co sześć godzin, zgodnie z zaleceniami lekarza. Nie należy stosować więcej niż 8 tabletek na dobę (co odpowiada 300 mg tramadolu oraz 2600 mg paracetamolu).

Dawka leku powinna być dobrana w zależności od nasilenia bólu i indywidualnej wrażliwości pacjenta na ból. Ogólnie należy stosować najmniejszą skuteczną dawkę łagodzącą ból.

 

Ciężka choroba wątroby (niewydolność)

Pacjenci z ciężką niewydolnością wątroby nie powinni stosować leku Doreta. U pacjentów z łagodną lub umiarkowaną niewydolnością wątroby lekarz może zwiększyć odstępy między dawkami. 

Lek należy stosować przez możliwie najkrótszy okres. 

Tabletki należy połknąć popijając płynem. Tabletek nie należy kruszyć ani rozgryzać.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Doreta

W przypadku przedawkowania leku należy niezwłocznie poradzić się lekarza, nawet jeśli pacjent czuje się dobrze, ponieważ istnieje ryzyko opóźnionego, ciężkiego uszkodzenia wątroby. W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawka leku Doreta mogą wystąpić ciężkie zaburzenia krążenia, zaburzenia świadomości aż do śpiączki, drgawki lub zaburzenia oddychania, złe samopoczucie, wymioty, utrata masy ciała lub ból brzucha.

Pominięcie zastosowania leku Doreta

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. W razie pominięcia dawki leku, należy zażyć kolejną tabletkę o zwykłej porze.

 

Co zawiera lek Doreta                                                                                                                                                       

- Substancjami czynnymi leku są tramadolu chlorowodorek oraz paracetamol. Każda tabletka powlekana zawiera 37,5 mg tramadolu chlorowodorku, co odpowiada 32,94 mg tramadolu i 325 mg paracetamolu.                                                                                                                                                                                            

- Pozostałe składniki to: - Rdzeń tabletki: skrobia kukurydziana żelowana, karboksymetyloskrobia sodowa (typ A), celuloza mikrokrystaliczna (E 460) i magnezu stearynian (E 572)                                              

- Otoczka tabletki: hypromeloza, tytanu dwutlenek (E 171), makrogol 400, żelaza tlenek żółty (E 172) i polisorbat 80. 

Kiedy nie stosować leku Doreta:

- jeśli pacjent ma uczulenie na paracetamol, tramadol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.

Jak przechowywać lek Doreta                                                                                                               

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca. Brak specjalnych zaleceń dotyczących warunków przechowywania. Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

Jak wygląda lek Doreta i co zawiera opakowanie                                                                                                    

Tabletki powlekane są żółto-brązowe, owalne i lekko obustronnie wypukłe. Opakowanie: 20 tabletek powlekanych w blistrach, w pudełku tekturowym.

Kupujący Doreta, 37,5 mg+325 mg, tabl.powl., 90 szt
Kupowali również