Emla (25 mg+25 mg)/g, krem,(i.rów),InPh,Gre,5g.a 5+10op.okl


Recepta: 11000000005170907672

Dane wystawiającego receptę: nazwa poradni lub praktyki lekarskiej, adres, telefon, REGON


Świadczeniodawca
Pacjent

Dane
imię nazwisko,
adres

Pesel
R.p.

Lek nie podlega refundacji.

Wirtualna recepta nieaktywna

Emla (25 mg+25 mg)/g, krem,(i.rów),InPh,Gre,5g.a 5+10op.okl

60,29

Kupujący Emla, (25 mg+25 mg)/g, krem,(i.rów),InPh,Gre,5g,5 szt
Kupowali również