Entresto 24 mg/26 mg Tabletki powlekane, 24 mg/26 mg, 28 sztuk


Recepta: 11000000005170907672

Dane wystawiającego receptę: nazwa poradni lub praktyki lekarskiej, adres, telefon, REGON


Świadczeniodawca
Pacjent

Dane
imię nazwisko,
adres

Pesel
R.p.

Lek nie podlega refundacji.

Wirtualna recepta nieaktywna

Entresto 24 mg/26 mg Tabletki powlekane, 24 mg/26 mg, 28 sztuk

Entresto 24 mg/26 mg to lek w postaci tabletek należący do blokerów receptora angiotensyny i inhibitorów neprylizyny. Preparat stosuje się w leczeniu objawowej, przewlekłej niewydolności serca ze zmniejszoną frakcją wyrzutową, której zazwyczaj towarzyszą symptomy, takie jak duszność, uczucie zmęczenia, męczliwość i obrzęk wokół kostek. W swoim działaniu lek Entresto bazuje na kompozycji dwóch substancji czynnych, którymi są sakubitryl i walsartan. Tabletki Entresto przeznaczone są wyłącznie dla osób dorosłych.

337,29

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na E

Wskazaniem do stosowania leku Entresto 24 mg/26 mg jest leczenie objawowej, przewlekłej niewydolności serca ze zmniejszoną frakcją wyrzutową. Ten rodzaj niewydolności serca występuje w sytuacji, gdy serce jest zbyt słabe i nie może pompować wystarczającej ilości krwi do płuc i pozostałych części ciała. Najczęstszymi objawami niewydolności serca są: duszność, uczucie zmęczenia, męczliwość i obrzęk wokół kostek. Lek Entresto dedykowany jest wyłącznie dorosłym pacjentom.
Skuteczność leku Entresto 24 mg/26 mg wynika z odpowiedniej kompozycji dwóch składników aktywnych, do których należą sakubitryl i walsartan. Wymienione substancje działają w różny sposób. Sakubitryl blokuje rozkład wytwarzanych w organizmie peptydów natriuretycznych. Peptydy natriuretyczne powodują przechodzenie sodu i wody do moczu, zmniejszając w ten sposób obciążenie serca. Peptydy natriuretyczne zmniejszają także ciśnienie krwi i chronią serce przed zwłóknieniem (powstawaniem blizn), co ma miejsce w niewydolności serca. Z kolei walsartan jest antagonistą receptora angiotensyny II, co oznacza, że blokuje w organizmie działanie hormonu o nazwie angiotensyna II. Działanie angiotensyny II może być szkodliwe u pacjentów z niewydolnością serca. Blokując receptory, do których normalnie przyłącza się angiotensyna II, walsartan zatrzymuje szkodliwe działanie hormonu na serce i obniża ciśnienie krwi przez umożliwianie rozszerzenia naczyń. Jak każdy lek, Entresto 24 mg/26 mg może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Niektóre działania niepożądane mogą być poważne. Należy przerwać przyjmowanie leku Entresto i zgłosić się po pomoc medyczną, jeśli pacjent zauważy u siebie jakiekolwiek opuchnięcie twarzy, warg, języka i (lub) gardła, które może powodować trudności w oddychaniu lub przełykaniu. Mogą to być objawy obrzęku naczynioruchowego (niezbyt częste działanie niepożądane, które może występować u maksymalnie 1 na 100 osób). Inne możliwe działania niepożądane: • bardzo często (mogą wystąpić u więcej niż 1 na 10 osób): niskie ciśnienie krwi (zawroty głowy, uczucie pustki w głowie), duże stężenie potasu we krwi (wykazane w badaniach krwi), obniżona czynność nerek (zaburzenia czynności nerek), • często (mogą wystąpić u maksymalnie 1 na 10 osób): kaszel, zawroty głowy, biegunka, mała liczba czerwonych krwinek (wykazana w badaniach krwi), zmęczenie, (ostra) niewydolność nerek (ciężkie zaburzenia czynności nerek), małe stężenie potasu we krwi (wykazane w badaniach krwi), ból głowy, omdlenia, osłabienie, nudności, niskie ciśnienie krwi (zawroty głowy, uczucie pustki w głowie) podczas zmiany pozycji z siedzącej lub leżącej na stojącą, zapalenie żołądka (ból brzucha, nudności), uczucie wirowania, małe stężenie cukru we krwi (wykazane w badaniach krwi), • niezbyt często (mogą wystąpić u maksymalnie 1 na 100 osób): reakcja alergiczna z wysypką i swędzeniem, zawroty głowy podczas zmiany pozycji z siedzącej na stojącą.
Przeciwwskazaniem do stosowania leku Entresto 24 mg/26 mg jest uczulenie na sakubitryl, walsartan lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku. Jeśli pacjent uważa, że może być uczulony na którykolwiek ze składników tego leku, powinien porozmawiać z lekarzem przed przyjęciem Entresto. Ponadto nie należy stosować leku Entresto jeśli: • pacjent przyjmuje inny lek zwany inhibitorem konwertazy angiotensyny (ACE) (na przykład enalapryl, lizynopryl lub ramipryl). Inhibitory ACE są stosowane w leczeniu podwyższonego ciśnienia krwi lub niewydolności serca. Jeśli pacjent przyjmował inhibitor ACE, przed rozpoczęciem leczenia lekiem Entresto powinien odczekać 36 godzin od przyjęcia ostatniej dawki inhibitora ACE; • u pacjenta lub członka rodziny pacjenta kiedykolwiek wystąpiła reakcja zwana obrzękiem naczynioruchowym (obrzęk twarzy, warg, języka i (lub) gardła, trudności w oddychaniu) po przyjęciu inhibitora ACE lub antagonisty receptora angiotensyny (ARB) (np. walsartanu, telmisartanu lub irbesartanu); • pacjent ma cukrzycę lub zaburzenia czynności nerek i jest obecnie leczony lekiem obniżającym ciśnienie krwi zawierającym aliskiren; • u pacjenta występuje ciężka choroba wątroby; • pacjentka jest w ciąży od ponad 3 miesięcy. Jeśli pacjentka uważa, że jest (lub podejrzewa, że może być) w ciąży, musi powiedzieć o tym lekarzowi. Lekarz zazwyczaj doradza pacjentkom przerwanie przyjmowania tego leku przed zajściem w ciążę lub zaraz po stwierdzeniu ciąży i przepisuje inny lek zastępujący Entresto. Ten lek nie jest zalecany do stosowania we wczesnej ciąży i nie wolno go przyjmować po upływie 3 miesięcy ciąży, ponieważ może poważnie zaszkodzić dziecku, jeśli jest stosowany po trzecim miesiącu ciąży. Nie zaleca się stosowania leku Entresto przez matki karmiące piersią. Należy powiedzieć lekarzowi, jeśli pacjentka karmi piersią lub ma zamiar rozpocząć karmienie piersią. Podczas leczenia lekiem Entresto lekarz może regularnie sprawdzać ilość potasu we krwi pacjenta. Nie zaleca się stosowania leku Entresto u dzieci (w wieku poniżej 18 lat), ponieważ nie badano go w tej grupie wiekowej. Należy powiedzieć lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować. Może zajść konieczność zmiany dawki, podjęcia innych środków ostrożności, a nawet przerwania przyjmowania jednego z tych leków. Lek Entresto należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci, w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.
Lek Entresto 24 mg/26 mg należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Leczenie zazwyczaj rozpoczyna się od przyjmowania dawki 24 mg/26 mg lub 49 mg/51 mg dwa razy na dobę (jedną tabletkę rano i jedną tabletkę wieczorem). Lekarz określi dokładną dawkę początkową dla pacjenta, uwzględniając wcześniej stosowane leki. Następnie lekarz będzie dostosowywał dawkę leku Entresto w zależności od odpowiedzi na leczenie, aż do ustalenia dawki optymalnej dla pacjenta. Zazwyczaj zalecana dawka docelowa wynosi 97 mg/103 mg dwa razy na dobę (jedna tabletka rano i jedna tabletka wieczorem). U pacjentów przyjmujących lek Entresto może wystąpić niskie ciśnienie krwi (zawroty głowy, uczucie pustki w głowie), duże stężenie potasu we krwi (które można wykryć w badaniach krwi zleconych przez lekarza) lub pogorszenie czynności nerek. Jeśli tak się stanie, lekarz może zmniejszyć dawkę jednego z pozostałych leków przyjmowanych przez pacjenta, czasowo zmniejszyć dawkę leku Entresto lub przerwać na stałe stosowanie leku Entresto. Tabletki należy połykać popijając szklanką wody. Lek Entresto można przyjmować z posiłkiem lub bez. Zanim pacjent zacznie prowadzić pojazd, obsługiwać narzędzia lub maszyny bądź wykonywać czynności wymagające koncentracji, powinien upewnić się, jak lek Entresto na niego działa. Jeśli pacjent odczuwa zawroty głowy lub zmęczenie podczas przyjmowania tego leku, nie powinien prowadzić pojazdów, jeździć rowerem, ani używać narzędzi i maszyn.
Substancjami czynnymi leku Entresto są sakubitryl i walsartan. Każda tabletka powlekana Entresto 24 mg/26 mg zawiera 24,3 mg sakubitrylu i 25,7 mg walsartanu (w postaci kompleksu soli sodowych sakubitrylu i walsartanu). Pozostałe składniki rdzenia tabletki to: celuloza mikrokrystaliczna, hydroksypropyloceluloza niskopodstawiona, krospowidon, magnezu stearynian, talk i krzemionka koloidalna bezwodna. Otoczka tabletki 24 mg/26 mg zawiera hypromelozę, tytanu dwutlenek (E171), Makrogol 4000, talk, żelaza tlenek czerwony (E172) i żelaza tlenek czarny (E172).

Kupujący Entresto, 24 mg + 26 mg, tabl.powl., 28 szt
Kupowali również