Evertas 9,5 mg/24 h, syst.transd.,(i.rów),InPh,Rum., 30 szt


Recepta: 11000000005170907672

Dane wystawiającego receptę: nazwa poradni lub praktyki lekarskiej, adres, telefon, REGON


Świadczeniodawca
Pacjent

Dane
imię nazwisko,
adres

Pesel
R.p.

Evertas 9,5 mg/24 h, syst.transd.,(i.rów),InPh,Rum., 30 szt

129,09

Kupujący Evertas,9,5 mg/24 h,syst.transd.,(i.rów),InPh,Rum., 30 szt
Kupowali również