Eztom 50 mcg/dawkę, aerozol do nosa, 140 dawek


Recepta: 11000000005170907672

Dane wystawiającego receptę: nazwa poradni lub praktyki lekarskiej, adres, telefon, REGON


Świadczeniodawca
Pacjent

Dane
imię nazwisko,
adres

Pesel
R.p.

Lek nie podlega refundacji.

Wirtualna recepta nieaktywna

Eztom 50 mcg/dawkę, aerozol do nosa, 140 dawek

22,98

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na E

Wskazaniem do stosowania leku Eztom jest leczenie objawów kataru siennego, inaczej nazywanego sezonowym zapaleniem błony śluzowej nosa, który pojawia się w określonych porach roku jako reakcja alergiczna np. na pyłki drzew, zarodniki grzybów lub pleśni. Eztom podaje się w celu łagodzenia objawów całorocznego zapalenia błony śluzowej nosa wywołanych przez takie czynniki jak roztocze, pierze, sierść zwierząt czy niektóre składniki pokarmu. Lek podaje się również w leczeniu polipów nosowych.

Działanie leku polega na zmniejszeniu stanu zapalnego błony śluzowej nosa. W przypadku sezonowego i całorocznego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa Eztom łagodzi jego obrzęk oraz podrażnienie, dzięki czemu zmniejsza ilość wydzieliny, swędzenie a także uczucie zatkanego nosa. Eztom stosuje się również w leczeniu polipów w nosie, gdzie powoduje zmniejszenie stanu zapalnego a w konsekwencji samych polipów, przez co ułatwia oddychanie.

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Bardzo często występujące działania niepożądane: w przypadku pacjentów z polipami nosa, którzy przyjmowali dwie dawki leku do każdego otworu nowego dwa razy dziennie występowały krwawienia z nosa.

Często występujące działania niepożądane (u 1 do 10 na 100 osób): ból głowy, nosa, gardła; kichanie; krwawienia z nosa; owrzodzenie błony śluzowej nosa; zakażenie górnych dróg oddechowych.

Częstość nieznana: wzrost ciśnienia w gałce ocznej (jaskra) i/lub zaćma powodujące zaburzenia widzenia; uszkodzenie przegrody nosowej oddzielającej jamy nosowe; zaburzenia smaku i węchu; trudności w oddychaniu i (lub) świszczący oddech; nieostre widzenie.

Kiedy nie stosować leku Eztom: 

  • jeśli pacjent ma uczulenie na mometazonu furoinian lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku 
  • jeśli u pacjenta występuje niewyleczone zakażenie błony śluzowej nosa. Stosowanie leku Eztom w czasie niewyleczonego zakażenia w obrębie jamy nosowej, np. opryszczki, może spowodować nasilenie objawów zakażenia. Zanim zastosuje się aerozol do nosa, należy poczekać do czasu wyleczenia zakażenia. 
  • jeśli pacjent niedawno miał zabieg chirurgiczny w obrębie nosa lub uraz nosa. Nie należy stosować aerozolu do nosa do czasu wygojenia się ran.

 

Przed zastosowaniem leku należy skonsultować się z lekarzem, jeśli: pacjent choruje lub kiedykolwiek chorował na gruźlicę a także gdy występuje jakiekolwiek zakażenie; chory jest leczony innymi kortykosteroidami doustnymi lub w postaci zastrzyków; pacjent choruje na mukowiscydozę.

Jeśli podczas leczenia wystąpią problemy z widzeniem to należy skonsultować się z lekarzem. W przypadku swędzenia lub podrażnienia oczu lekarz może zalecić inne leczenie z lekiem.

Długotrwałe stosowanie kortykosteridów w formie aerozolu do nosa może prowadzić do wystąpienia działań niepożądanych z powodu wchłaniania się leku w organizmie.

Jeśli kortykosteroidy w postaci aerozolu do nosa stosuje się w dużych dawkach przez długi okres czasu, mogą one powodować pewne działania niepożądane, takie jak spowolnienie tempa wzrostu u dzieci. Zaleca się, aby regularnie kontrolować wzrost dzieci otrzymujących długotrwałe leczenie kortykosteroidami donosowymi i, jeśli pojawią się jakieś zmiany, należy poinformować lekarza.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować, również tych, które wydawane są bez recepty. Jeśli pacjent stosuje inne kortykosteroidy w postaci doustnej lub zastrzyków w leczeniu uczulenia, lekarz prowadzący może zalecić pacjentowi, aby zakończył ich stosowanie w momencie rozpoczęcia stosowania leku Eztom. U niektórych pacjentów po zaprzestaniu stosowania kortykosteroidów w postaci doustnej lub zastrzyków mogą wystąpić działania niepożądane, takie jak ból stawów lub mięśni, osłabienie oraz depresja. Mogą również pojawić się inne objawy uczulenia, takie jak swędzenie, łzawienie oczu lub czerwone i swędzące plamy na skórze. Należy skontaktować się z lekarzem, jeśli u pacjenta wystąpi którykolwiek z tych objawów. Niektóre leki mogą nasilić działanie leku Eztom i lekarz może chcieć uważnie monitorować stan pacjenta przyjmującego takie leki (w tym niektóre leki na HIV: rytonawir, kobicystat).

Brak danych lub istnieją tylko ograniczone dane dotyczące stosowania mometazonu furoinianu u kobiet w ciąży. Nie wiadomo, czy mometazonu furoinian przenika do mleka ludzkiego. Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek podaje się do nosa.

Dawkowanie oraz czas trwania leczenia określa lekarz w zależności od stanu pacjenta, wieku i schorzenia. Zwykle stosowane dawkowanie zależy od wskazania medycznego.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Eztom: Jeśli przypadkowo zastosowano większą dawkę leku niż jest zalecana, należy zwrócić się do lekarza. Jeśli steroidy stosowane są przez długi okres czasu lub w dużych dawkach, w rzadkich przypadkach mogą wywoływać niekorzystny wpływ na układ hormonalny pacjenta. U dzieci mogą wpływać na wzrost i rozwój.

Pominięcie zastosowania leku Eztom: Jeśli pacjent zapomniał zastosować aerozol do nosa o odpowiedniej porze, powinien przyjąć lek od razu, jak sobie o tym przypomni, a następnie kontynuować leczenie stosując lek o zwykłej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Eztom: U niektórych pacjentów złagodzenie objawów występuje po 12 godzinach od podania pierwszej dawki leku Eztom; jednak pełną kontrolę objawów można uzyskać dopiero po 2 dniach stosowania leku. Bardzo ważne jest, aby pacjent regularnie stosował aerozol do nosa. Nie należy przerywać leczenia, nawet jeśli pacjent czuje się lepiej, chyba że tak zalecił lekarz.

Substancją czynną leku jest mometazonu furoinian. Każde rozpylenie zawiera 50 mikrogramów mometazonu furoinianu jednowodnego. 

Pozostałe składniki to: benzalkoniowy chlorek, glicerol, polisorbat 80, celuloza mikrokrystaliczna oraz karmeloza sodowa, kwas cytrynowy jednowodny, sodu cytrynian, woda oczyszczona.

Lek Eztom zawiera chlorek benzalkoniowy. Lek ten zawiera 20 mikrogramów chlorku benzalkoniowego w każdej dawce. Chlorek benzalkoniowy może powodować podrażnienie lub obrzęk wewnątrz nosa, zwłaszcza jeśli jest stosowany przez długi czas.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C. Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku tekturowym po: termin ważności (EXP) lub na etykiecie butelki po skrócie: EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca. Butelkę należy zużyć w ciągu 2 miesięcy od otwarcia. Należy otworzyć tylko jedną butelkę w danym czasie.

Kupujący Eztom, 50 mcg/dawke, aer.do nosa, 140 dawek
Kupowali również