Flexove 625 mg 625 mg, tabl.,(i.rów),PhP,Portug,60 szt


Recepta: 11000000005170907672

Dane wystawiającego receptę: nazwa poradni lub praktyki lekarskiej, adres, telefon, REGON


Świadczeniodawca
Pacjent

Dane
imię nazwisko,
adres

Pesel
R.p.

Lek nie podlega refundacji.

Wirtualna recepta nieaktywna

Flexove 625 mg 625 mg, tabl.,(i.rów),PhP,Portug,60 szt

56,14

Kupujący Flexove 625 mg, 625 mg, tabl.,(i.rów),PhP,Portug,60 szt
Kupowali również