Flucon 1 mg/ml, krople do oczu, (i.rów), Php, Grecja, 5 ml


Recepta: 11000000005170907672

Dane wystawiającego receptę: nazwa poradni lub praktyki lekarskiej, adres, telefon, REGON


Świadczeniodawca
Pacjent

Dane
imię nazwisko,
adres

Pesel
R.p.

Lek nie podlega refundacji.

Wirtualna recepta nieaktywna

Flucon 1 mg/ml, krople do oczu, (i.rów), Php, Grecja, 5 ml

18,79

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na F

Lek Flucon wskazany jest do leczenia niezakaźnych chorób zapalnych oczu, reagujących na kortykosteroidy, takich jak stany zapalne spojówki gałkowej i powiekowej, rogówki oraz przedniego odcinka gałki ocznej.

Lek Flucon zapobiega lub zmniejsza stan zapalny.

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Częstość nieznana (częstości występowania nie można było ustalić na podstawie dostępnych danych): zwiększone ciśnienie w oku, niewyraźne widzenie, ból oka, uczucie dyskomfortu w oku (przemijające pieczenie lub kłucie po zastosowaniu leku), uczucie ciała obcego w oku, podrażnienie oka, zaczerwienienie oka, nasilone łzawienie, nieostre widzenie; zaburzenia smaku.

Nie należy stosować leku w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik produktu oraz u pacjentów z: ostrym nieleczonym zakażeniem bakteryjnym; opryszczkowym zapaleniem rogówki; krowianką, ospą wietrzną oraz innymi zakażeniami wirusowymi rogówki lub spojówek; chorobami grzybicznymi struktury oka; zakażeniami prątkowymi oka; nieleczonym ropnym zakażeniem oka.

Należy poinformować lekarza, jeśli u pacjenta występują obecnie lub występowały w przeszłości: choroby prowadzące do ścieńczenia tkanek oka.

Jeśli objawy nasilą się, wystąpi nagły nawrót choroby albo nieostre widzenie i/lub inne zaburzenia widzenia należy skontaktować się z lekarzem.

Jeśli u pacjenta wystąpi zakażenie, lekarz przepisze inny lek przeznaczony do leczenia tego zakażenia.

Nie zaleca się używania soczewek kontaktowych w czasie leczenia zapalenia oka.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci, w temperaturze poniżej 25°C.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, w tym również o tych, które wydawane są bez recepty.

Szczególnie ważna jest informacja, że pacjent przyjmuje: jednocześnie inne krople lub maści podawane do oczu; miejscowo stosowane steroidy oraz niesteroidowe leki przeciwzapale (NLPZ); rytonawir, kobicystat.

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Decyzję o stosowaniu leku w okresie ciąży i karmienia piersią podejmuje lekarz.

Nie należy stosować leku u dzieci w wieku poniżej 3 lat.

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie według zaleceń lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. 

Lek Flucon przeznaczony jest wyłącznie do podawania do oczu. Przed użyciem wstrząsnąć butelką w celu zmieszania zawiesiny.

Po usunięciu nakrętki, w przypadku poluzowania kołnierza zabezpieczającego, należy go wyrzucić przed zastosowaniem leku.

Dawkowanie ustala lekarz indywidualnie dla pacjenta.

Substancją czynną leku jest fluorometolon.

1 ml zawiesiny zawiera 1 mg fluorometolonu (Fluorometholonum).

Substancje pomocnicze: sodu diwodorofosforan jednowodny, disodu wodorofosforan bezwodny, polisorbat 80, sodu chlorek, benzalkoniowy chlorek, roztwór, disodu edetynian, alkohol poliwinylowy, hypromeloza (3550 mPa.s), kwas solny stężony i (lub) sodu wodorotlenek (do uzyskania odpowiedniego pH), woda oczyszczona.

Kupujący Flucon, 1 mg/ml, krople do oczu, (i.row),PhP,Grecja, 5 ml
Kupowali również