Forastmin 12 mcg, proszek do inhalacji w kapsułkach twardych, 120 szt.


Zdjęcie podglądowe recepty

Forastmin 12 mcg, proszek do inhalacji w kapsułkach twardych, 120 szt.

116,28

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na F

Astma. Choroba obturacyjna płuc (POChP).

Rozkurcza mięśnie gładkie oskrzeli.

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Drżenie mięśni, kołatanie serca, ból i zawroty głowy, skurcze i ból mięśni, przyspieszenie akcji serca, pobudzenie, lęk, nerwowość, bezsenność, nasilenie skurczu oskrzeli, podrażnienie błony śluzowej gardła i jamy ustnej, reakcje skórne (wyprysk, pokrzywka, świąd), zwiększenie poziomu cukru we krwi, hiperkaliemia (wzrost poziomu potasu).
 
Uwaga! U pacjentów z ciężką astmą zaleca się stałe monitorowanie stężenia potasu we krwi.
 
Występowanie po zastosowaniu leku takich działań niepożądanych jak np. drżenia, nadmierne pobudzenie, zawroty głowy, stwarza niebezpieczeństwo związane z prowadzeniem pojazdów oraz obsługą maszyn.

Gdy masz nadwrażliwość na formoterol lub jakąkolwiek substancję pomocniczą preparatu, nadczynność tarczycy, choroby układu sercowo - naczyniowego (choroba niedokrwienna serca, niewydolność serca, nadciśnienie, zwężenie aorty), guza chromochłonnego nadnerczy, dziedziczną nietolerancję laktozy, zespół złego wchłaniania glukozy-galaktozy.
 
Gdy przyjmujesz leki β-adrenolityczne, leki przeciwhistaminowe, trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, leki sympatykomimetyczne, leki moczopędne, pochodne ksantyny, steroidy, glikozydy naparstnicy, chinidynę, dyzopiramid, prokainamid, pochodne fenotiazyny. Ponadto należy poinfromować lekarza o wszystkich ostatnio przyjmowanych lekach, nawet tych dostępnych bez recepty.
 
Jeśli jesteś lub przypuszczasz, że jesteś w ciąży, a także gdy karmisz piersią. Stosowanie leku w ciąży ograniczone jest do przypadków, gdy potencjalne korzyści dla matki przewyższają ewentualne ryzyko dla płodu. Lek może hamować akcję porodową. Nie zaleca się stosowania w okresie karmienia piersią.

Wziewnie. Dawkę i częstotliwość stosowania preparatu ustala lekarz.
 
Nie należy stosować preparatu u dzieci poniżej 6 roku życia. Bezpieczeństwo stosowania leku w tej grupie pacjentów nie zostało ustalone.
 
Aby leczenie było skuteczne i jak najbardziej bezpieczne należy przestrzegać zaleceń lekarza prowadzącego.
 
Zapoznaj się z właściwościami leku opisanymi w ulotce przed jego zastosowaniem.
 
Przed zastosowaniem leku należy sprawdzić datę ważności podaną na opakowaniu (etykiecie). Nie należy stosować leku po terminie ważności. Przechowuj lek w szczelnie zamkniętym opakowaniu, w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci, zgodnie z wymogami producenta.
 
Lek ten został przepisany przez lekarza prowadzącego celem leczenia konkretnego schorzenia. Nie należy go odstępować innym osobom ani używać w innych okolicznościach bez konsultacji z lekarzem.

Jedna kapsułka twarda (dawka odmierzona) zawiera 12 mikrogramów formoterolu fumaranu dwuwodnego.

Jedna dawka dostarczona przez ustnik zawiera 9 mikrogramów formoterolu fumaranu dwuwodnego.

Substancje pomocnicze o znanym działaniu: - laktoza 12,6 mg/dawkę dostarczoną (co odpowiada 16,8 mg/dawkę odmierzoną), - laktoza jednowodna 5,4 mg/dawkę dostarczoną (co odpowiada 7,2 mg/dawkę odmierzoną).

Kupujący Forastmin,12 mcg, prosz.do inhal.w kaps.tw.,120 szt(2butx60)
Kupowali również