Forastmin 12 mcg, prosz.do inhal.w kaps.tw.,180 szt(3butx60)


Recepta: 11000000005170907672

Dane wystawiającego receptę: nazwa poradni lub praktyki lekarskiej, adres, telefon, REGON


Świadczeniodawca
Pacjent

Dane
imię nazwisko,
adres

Pesel
R.p.

Forastmin 12 mcg, prosz.do inhal.w kaps.tw.,180 szt(3butx60)

167,42

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na F

Astma. Choroba obturacyjna płuc (POChP).
rozkurcza mięśnie gładkie oskrzeli
Wziewnie. Dawkę i częstotliwość stosowania preparatu ustala lekarz. Nie należy stosować preparatu u dzieci poniżej 6 roku życia. Bezpieczeństwo stosowania leku w tej grupie pacjentów nie zostało ustalone. Aby leczenie było skuteczne i jak najbardziej bezpieczne należy przestrzegać zaleceń lekarza prowadzącego. Zapoznaj się z właściwościami leku opisanymi w ulotce przed jego zastosowaniem. Przed zastosowaniem leku należy sprawdzić datę ważności podaną na opakowaniu (etykiecie). Nie należy stosować leku po terminie ważności. Przechowuj lek w szczelnie zamkniętym opakowaniu, w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci, zgodnie z wymogami producenta. Lek ten został przepisany przez lekarza prowadzącego celem leczenia konkretnego schorzenia. Nie należy go odstępować innym osobom ani używać w innych okolicznościach bez konsultacji z lekarzem.
fumaran formoterolu

Kupujący Forastmin,12 mcg, prosz.do inhal.w kaps.tw.,180 szt(3butx60)
Kupowali również