Fortrans Proszek do sporządzania roztworu doustnego, 74 g, 4 saszetki


Recepta: 11000000005170907672

Dane wystawiającego receptę: nazwa poradni lub praktyki lekarskiej, adres, telefon, REGON


Świadczeniodawca
Pacjent

Dane
imię nazwisko,
adres

Pesel
R.p.

Lek nie podlega refundacji.

Wirtualna recepta nieaktywna

Fortrans Proszek do sporządzania roztworu doustnego, 74 g, 4 saszetki

Fortrans to lek w postaci proszku do sporządzania roztworu doustnego stosowany w celu oczyszczenia jelita przed badaniem medycznym lub zabiegiem chirurgicznym na jelicie. Przeczyszczające działanie preparatu jest możliwe dzięki zawartości w składzie substancji czynnej, którą w tym przypadku jest makrogol o dużej masie cząsteczkowej (glikol polietylenowy lub PEG) oraz dodatkowych soli. Preparat dedykowany jest wyłącznie pacjentom dorosłym i starszym.

59,29

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na F

Wskazaniem do stosowania leku Fortrans jest przygotowanie (oczyszczenie) jelita do badania diagnostycznego (endoskopowego, radiologicznego) lub zabiegu chirurgicznego na jelicie grubym. Fortrans przeznaczony jest wyłącznie dla osób dorosłych i osób starszych.
Lek Fortrans jest lekiem przeczyszczającym o działaniu osmotycznym. Skuteczność działania preparat zawdzięcza odpowiedniej kompozycji składników aktywnych, wśród których znajdują się makrogol o dużej masie cząsteczkowej (glikol polietylenowy lub PEG) oraz dodatkowe sole. Lek Fortrans zwiększając ilość płynów w jelicie powoduje częstsze wypróżnienia o wodnistej treści, co w konsekwencji prowadzi do oczyszczenia jelit. Jak każdy lek, Fortrans może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Po przyjęciu leku występować będzie częste oddawanie luźnych stolców. Jest to normalne i wskazuje na skuteczne działanie leku. W przypadku wystąpienia, któregokolwiek z poniższych objawów należy przerwać stosowanieleku Fortrans i natychmiast skontaktować się z lekarzem lub Oddziałem Ratunkowym najbliższego szpitala: • reakcja alergiczna – objawy mogą obejmować wysypkę skórną, swędzący obrzęk skóry (pokrzywka) lub świąd; • ciężka reakcja alergiczna powodująca obrzęk twarzy lub gardła (obrzęk naczynioruchowy) lub trudności w oddychaniu lub zawroty głowy (reakcja anafilaktyczna). Inne działania niepożądane obejmują: • bardzo często (mogą wystąpić częściej niż u 1 na 10 osób): mdłości (nudności), wzdęcie lub ból brzucha, • często (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 10 osób): wymioty.
Przeciwwskazaniem do stosowania leku Fortrans jest nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu. Ponadto leku Fortrans nie należy stosować u pacjentów z następującymi dolegliwościami: • ciężki stan ogólny, np. odwodnienie lub ciężka niewydolność serca; • zaawansowane stadium choroby nowotworowej lub jakakolwiek inna choroba okrężnicy prowadząca do nadmiernej kruchości błony śluzowej; • pacjenci z ryzykiem wystąpienia lub występującą niedrożnością przewodu pokarmowego; • pacjenci z perforacją przewodu pokarmowego lub zwiększonym ryzykiem perforacji przewodu pokarmowego; • zaburzenia opróżniania żołądka (np. gastropareza); • niedrożność jelit; • zapalenie okrężnicy lub toksyczne zapalenie okrężnicy. U pacjentów w podeszłym wieku w ciężkim stanie ogólnym produkt leczniczy można stosować wyłącznie pod nadzorem lekarskim. Fortrans zawiera makrogol (glikol polietylenowy lub PEG). W przypadku leków zawierających makrogol zgłaszano występowanie reakcji typu alergicznego (wysypka, pokrzywka, obrzęk) oraz wstrząsu anafilaktycznego. Należy zachować ostrożność w przypadku stosowania preparatu Fortrans u pacjentów z niewydolnością serca lub pacjentów z ryzykiem wystąpienia obrzęku płucnego. Leku Fortrans nie należy stosować u dzieci, gdyż nie określono bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności produktu u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat. Biegunka będąca skutkiem stosowania produktu Fortrans może spowodować znaczne zaburzenia wchłaniania jednocześnie podawanych leków. Może mieć to wpływ zwłaszcza na skuteczność produktów leczniczych o wąskim indeksie terapeutycznym lub krótkim okresie półtrwania. Dlatego też, należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkim lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować. Brak danych lub istnieją tylko ograniczone dane dotyczące stosowania produktu Fortrans u kobiet w okresie ciąży. Stosowanie produktu Fortrans w okresie ciąży można rozważać jedynie w przypadkach, gdy spodziewane korzyści przeważają nad możliwym ryzykiem. Brak danych lub istnieją tylko ograniczone dane dotyczące stosowania produktu Fortrans u kobiet karmiących piersią. Nie wiadomo, czy makrogol 4000 przenika do mleka ludzkiego. Nie można wykluczyć zagrożenia dla noworodków/dzieci. Produkt Fortrans powinien być stosowany tylko w przypadku, gdy oczekiwane korzyści przewyższają ryzyko. Lek Fortrans należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Lek Fortrans należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Fortrans jest przeznaczony do stosowania wyłącznie u osób dorosłych i osób starszych. Zalecane dawkowanie wynosi około jednego litra roztworu na 15 do 20 kg masy ciała, co odpowiada średniemu dawkowaniu od 3 do 4 litrów roztworu. Roztwór można podawać albo w dwóch dawkach podzielonych (2 litry wieczorem w dniu poprzedzającym badanie lub zabieg i 1–2 litry rano w dniu badania lub zabiegu; na ogół zaleca się, aby ostatnią porcję płynu pacjent przyjął na 3–4 godziny przed badaniem lub zabiegiem) lub w pojedynczej dawce (3–4 litry wieczorem w dniu poprzedzającym badanie lub zabieg). Lek Fortrans podaje się doustnie. Zawartość każdej saszetki należy rozpuścić w jednym litrze wody. Wymieszać do całkowitego rozpuszczenia proszku i wypić płyn.
Substancjami czynnymi leku Fortrans są makrogol 4000, sodu siarczan bezwodny, sodu wodorowęglan, sodu chlorek, potasu chlorek. Pozostała substancja pomocnicza to: sacharyna sodowa.

Kupujący Fortrans, 74 g, prosz.d/sp.roztw.doustn., 4 sasz
Kupowali również