Fortrans Proszek do sporządzania roztworu doustnego, 74 g, 4 saszetki


Zdjęcie podglądowe recepty

Fortrans Proszek do sporządzania roztworu doustnego, 74 g, 4 saszetki

Fortrans to lek w postaci proszku do sporządzania roztworu doustnego stosowany w celu oczyszczenia jelita przed badaniem medycznym lub zabiegiem chirurgicznym na jelicie. Przeczyszczające działanie preparatu jest możliwe dzięki zawartości w składzie substancji czynnej, którą w tym przypadku jest makrogol o dużej masie cząsteczkowej (glikol polietylenowy lub PEG) oraz dodatkowych soli. Preparat dedykowany jest wyłącznie pacjentom dorosłym i starszym.

59,45

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na F

Wskazaniem do stosowania leku Fortrans jest przygotowanie (oczyszczenie) jelita do badania diagnostycznego (endoskopowego, radiologicznego) lub zabiegu chirurgicznego na jelicie grubym. Fortrans przeznaczony jest wyłącznie dla osób dorosłych i osób starszych.
Lek Fortrans jest lekiem przeczyszczającym o działaniu osmotycznym. Skuteczność działania preparat zawdzięcza odpowiedniej kompozycji składników aktywnych, wśród których znajdują się makrogol o dużej masie cząsteczkowej (glikol polietylenowy lub PEG) oraz dodatkowe sole. Lek Fortrans zwiększając ilość płynów w jelicie powoduje częstsze wypróżnienia o wodnistej treści, co w konsekwencji prowadzi do oczyszczenia jelit. Jak każdy lek, Fortrans może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Po przyjęciu leku występować będzie częste oddawanie luźnych stolców. Jest to normalne i wskazuje na skuteczne działanie leku. W przypadku wystąpienia, któregokolwiek z poniższych objawów należy przerwać stosowanieleku Fortrans i natychmiast skontaktować się z lekarzem lub Oddziałem Ratunkowym najbliższego szpitala: • reakcja alergiczna – objawy mogą obejmować wysypkę skórną, swędzący obrzęk skóry (pokrzywka) lub świąd; • ciężka reakcja alergiczna powodująca obrzęk twarzy lub gardła (obrzęk naczynioruchowy) lub trudności w oddychaniu lub zawroty głowy (reakcja anafilaktyczna). Inne działania niepożądane obejmują: • bardzo często (mogą wystąpić częściej niż u 1 na 10 osób): mdłości (nudności), wzdęcie lub ból brzucha, • często (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 10 osób): wymioty.
Przeciwwskazaniem do stosowania leku Fortrans jest nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu. Ponadto leku Fortrans nie należy stosować u pacjentów z następującymi dolegliwościami: • ciężki stan ogólny, np. odwodnienie lub ciężka niewydolność serca; • zaawansowane stadium choroby nowotworowej lub jakakolwiek inna choroba okrężnicy prowadząca do nadmiernej kruchości błony śluzowej; • pacjenci z ryzykiem wystąpienia lub występującą niedrożnością przewodu pokarmowego; • pacjenci z perforacją przewodu pokarmowego lub zwiększonym ryzykiem perforacji przewodu pokarmowego; • zaburzenia opróżniania żołądka (np. gastropareza); • niedrożność jelit; • zapalenie okrężnicy lub toksyczne zapalenie okrężnicy. U pacjentów w podeszłym wieku w ciężkim stanie ogólnym produkt leczniczy można stosować wyłącznie pod nadzorem lekarskim. Fortrans zawiera makrogol (glikol polietylenowy lub PEG). W przypadku leków zawierających makrogol zgłaszano występowanie reakcji typu alergicznego (wysypka, pokrzywka, obrzęk) oraz wstrząsu anafilaktycznego. Należy zachować ostrożność w przypadku stosowania preparatu Fortrans u pacjentów z niewydolnością serca lub pacjentów z ryzykiem wystąpienia obrzęku płucnego. Leku Fortrans nie należy stosować u dzieci, gdyż nie określono bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności produktu u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat. Biegunka będąca skutkiem stosowania produktu Fortrans może spowodować znaczne zaburzenia wchłaniania jednocześnie podawanych leków. Może mieć to wpływ zwłaszcza na skuteczność produktów leczniczych o wąskim indeksie terapeutycznym lub krótkim okresie półtrwania. Dlatego też, należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkim lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować. Brak danych lub istnieją tylko ograniczone dane dotyczące stosowania produktu Fortrans u kobiet w okresie ciąży. Stosowanie produktu Fortrans w okresie ciąży można rozważać jedynie w przypadkach, gdy spodziewane korzyści przeważają nad możliwym ryzykiem. Brak danych lub istnieją tylko ograniczone dane dotyczące stosowania produktu Fortrans u kobiet karmiących piersią. Nie wiadomo, czy makrogol 4000 przenika do mleka ludzkiego. Nie można wykluczyć zagrożenia dla noworodków/dzieci. Produkt Fortrans powinien być stosowany tylko w przypadku, gdy oczekiwane korzyści przewyższają ryzyko. Lek Fortrans należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Lek Fortrans należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Fortrans jest przeznaczony do stosowania wyłącznie u osób dorosłych i osób starszych. Zalecane dawkowanie wynosi około jednego litra roztworu na 15 do 20 kg masy ciała, co odpowiada średniemu dawkowaniu od 3 do 4 litrów roztworu. Roztwór można podawać albo w dwóch dawkach podzielonych (2 litry wieczorem w dniu poprzedzającym badanie lub zabieg i 1–2 litry rano w dniu badania lub zabiegu; na ogół zaleca się, aby ostatnią porcję płynu pacjent przyjął na 3–4 godziny przed badaniem lub zabiegiem) lub w pojedynczej dawce (3–4 litry wieczorem w dniu poprzedzającym badanie lub zabieg). Lek Fortrans podaje się doustnie. Zawartość każdej saszetki należy rozpuścić w jednym litrze wody. Wymieszać do całkowitego rozpuszczenia proszku i wypić płyn.
Substancjami czynnymi leku Fortrans są makrogol 4000, sodu siarczan bezwodny, sodu wodorowęglan, sodu chlorek, potasu chlorek. Pozostała substancja pomocnicza to: sacharyna sodowa.

Kupujący Fortrans, 74 g, prosz.d/sp.roztw.doustn., 4 sasz
Kupowali również