Insulina Apidra 300 j.m. / 3 ml, iniekcje, 5 wkładów (do OptiPen)


Recepta: 11000000005170907672

Dane wystawiającego receptę: nazwa poradni lub praktyki lekarskiej, adres, telefon, REGON


Świadczeniodawca
Pacjent

Dane
imię nazwisko,
adres

Pesel
R.p.

Insulina Apidra 300 j.m. / 3 ml, iniekcje, 5 wkładów (do OptiPen)

126,06

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na I

Cukrzyca wymagająca leczenia insuliną.
przeciwcukrzycowe
obniża poziom cukru we krwi
Podskórnie w powłoki brzuszne, udo lub mięsień naramienny bądź w ciągłym wlewie podskórnym w powłoki brzuszne. Preparat należy podawać krótko przed posiłkiem (do 15 minut) lub zaraz po posiłku. Należy zmieniać miejsca wstrzykiwań i wlewów w obrębie danej okolicy. Nie masować miejsca iniekcji. Dawkę i częstotliwość przyjmowania leku ustala lekarz.
insulina glulizynowa

Kupujący Apidra, 300 j.m./3 ml,rozt.do wstrz,5wkład(do OptiPen)
Kupowali również