Iprixon Neb (0,5 mg+2,5 mg)/2,5 ml, roztwór do nebulizacji, 30 amp.


Recepta: 11000000005170907672

Dane wystawiającego receptę: nazwa poradni lub praktyki lekarskiej, adres, telefon, REGON


Świadczeniodawca
Pacjent

Dane
imię nazwisko,
adres

Pesel
R.p.

Lek nie podlega refundacji.

Wirtualna recepta nieaktywna

Iprixon Neb (0,5 mg+2,5 mg)/2,5 ml, roztwór do nebulizacji, 30 amp.

22,49

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na I

Wskazaniem do zastosowania leku Iprixon Neb jest przewlekła obturacyjna choroba płuc (POCHP).

Iprixon Neb zawiera 2 substancje czynne z grupy leków rozszerzających oskrzela. Bromek ipratropinowy blokuje sygnały nerwowe docierające do mięśni otaczających drogi oddechowe. Druga składnik aktywny, czyli salbutamol pobudza receptory w mięśniach, które otaczają drogi oddechowe. W efekcie lek przeciwdziała skurczom mięśni gładki dróg oddechowych i pozostają one otwarte. Roztwór zmniejsza świszczący oddech, duszność oraz ucisk w klatce piersiowej.

Jak każdy lek, Iprixon Neb może spowodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one mogą wystąpić.

Niezbyt często Uczucie zdenerwowania, drżenie lub zawroty głowy, suchość w jamie ustnej, kaszel, ból głowy, nudności, podrażnienie gardła, podwyższone ciśnienie tętnicze, nieprawidłowe lub bardzo szybkie bicie serca (kołatanie serca), trudności w emisji głosu (dysfonia), reakcje skórne
Rzadkko Nieregularne bicie serca, regularne ale nietypowo szybkie bicie serca (częstoskurcz nadkomorowy), ból w klatce piersiowej (spowodowany zaburzeniami serca, takimi jak dławica piersiowa). Jeśli takie objawy wystąpią należy jak najszybciej poinformować lekarza, ale nie należy przerywać stosowania leku, chyba że lekarz zaleci inaczej; nieostre widzenie, rozszerzenie źrenic, jaskra, ból, czucie kłucia lub zaczerwienienie oczu, obrzęk wokół oczu, widzenie kolorowych lub świetlnych plam; nadmierna potliwość; uczucie ściskania klatki piersiowej bezpośrednio bo inhalacji leku; uczucie suchości w gardle, obrzęk gardła; trudności w oddychaniu lub mówieniu spowodowane skurczem mięśni głosowych; biegunka, zaparcia, wymioty lub inne zaburzenia układu pokarmowego; zapalenie jamy ustnej; kurcze mięśni, osłabienie i ból mięśni; trudności w oddawaniu moczu; uczucie osłabienia; obniżone ciśnienie tętnicze; wahania nastroju

Nie stosować Iprixonu Neb u pacjentów nadwrażliwych na bromek ipratropinowy, salbutamol lub którykolwiek z pozostałych składników leku albo na podobne leki zawierające atropinę, w tym leki podobne do atropiny. Przeciwwskazaniem do zastosowania leku jest: nieprawidłowy rytm serca, powiększone serce, kardiomiopatia przerostowa, z zwężeniem drogi odpływu,  HOCM (ang. Hypertrophic cardiomyopathy).

Przed zastosowaniem leku należy skonsultować się lekarzem w przypadku: podejrzenia lub występowania jaskry lub innych chorób oczu, rozrostu przerostu gruczołu krokowego; problemów z oddawaniem moczu, niedawnego zawału serca, chorób tętnic, bólu nóg podczas chodzenia, chorób serca, cukrzycy, nadczynności tarczycy, mukowiscydozy, guz chromochłonny nadnerczy.

Ze względu na zawartość salbutanolu w Iprixonie Neb, lek może wpływać na wynik testów antydopingowych.

Gazy znieczulające mogą wpływać na działanie leku, więc przed zabiegiem czy operacją należy poinformować lekarza o stosowaniu Iprixonu Neb.

Po otwarciu torebki ochronnej lek należy zużyć w ciągu 7 dni. Nie zamrażać leku.
Nie stosować leku, jeśli widoczne są przebarwienie lub zmętnienie roztworu.
Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Iprixon Neb może wchodzić w interakcje z:

  • diuretykami (lekami moczopędnymi), steroidami w formie tabletek (np. prednizolon),
  • niektórymi lekami przeciwdepresyjnymi, np. inhibitory monoaminooksydazy, trójpierścienieowe leki przeciwdepresyjne (TLPD),
  • innymi lekami stosowanymi w astmie, w tym lekami wziewnymi i tabletkami stosowanymi w astmie, włączając leki rozszerzające oskrzela, jak salbutamol, bądź leki o działaniu przeciwzapalnym, jak dipropionian beklometazonu,
  • lekami przeciwcholinergicznymi,
  • beta-adrenolitykami,
  • beta2-mimetykami,
  • digoksyną,
  • środkami znieczulającymi mogącymi zwiększać wrażliwość serca na działanie salbutamolu.

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie stosować u dzieci poniżej 12 lat.

Podczas stosowania leku Iprixon Neb pacjent może odczuwać zawroty głowy, trudności ze skupieniem uwagi lub może wystąpić niewyraźne widzenie. W takim przypadku nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek  podaje się wziewnie, przez ustną inhalację po rozpyleniu, czyli nebulizacji.

Zalecane dawkowanie Iprixonu Neb dla osób dorosłych oraz dzieci w wieku powyżej 12 lat to 3 lub 4 razy dziennie inhalacja z jednej ampułki. Szczegółowe informacje dotyczące przygotowania i korzystania z ampułek znajdują się w ulotce dołączonej do opakowania leku.

Substancjami czynnymi leku są: bromek ipratropinowy (Ipratropii bromidum) oraz salbutamol (Salbutamolum).

1 ampułka o pojemności 2,5 ml zawiera 0,5 mg ipratropiowego bromku oraz 2,5 mg salbutamolu (w postaci salbutamolu siarczanu).

Substancje pomocnicze: sodu chlorek, woda do wstrzykiwań i kwas solny 1 N (do korekty pH).

Kupujący Iprixon Neb, (0,5 mg+2,5 mg)/2,5 ml, roztw.d/nebul, 20 amp
Kupowali również