Kamiren XL Tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu, 4 mg, 30 szt


Zdjęcie podglądowe recepty

Kamiren XL Tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu, 4 mg, 30 szt

Kamiren XL powoduje obniżenie ciśnienia tętniczego krwi na skutek zmniejszenia oporu naczyń krwionośnych.

24,73

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na K

Kamiren XL jest wskazany w leczeniu nadciśnienia tętniczego. Można go stosować w monoterapii (jako jedyny lek) lub w skojarzeniu z innymi lekami przeciwnadciśnieniowymi, takimi jak tiazydowe leki moczopędne, leki blokujące receptory beta-adrenergiczne, antagoniści wapnia lub inhibitory konwertazy angiotensyny.

Kamiren XL jest wskazany także w leczeniu objawów spowodowanych łagodnym rozrostem gruczołu krokowego. Można go stosować zarówno u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym jak i u pacjentów z prawidłowym ciśnieniem tętniczym. U pacjentów z nadciśnieniem tętniczym może jednocześnie obniżać ciśnienie tętnicze. U pacjentów z prawidłowym ciśnieniem tętniczym wpływ na ciśnienie tętnicze krwi jest zazwyczaj nieistotny.

Kamiren XL powoduje obniżenie ciśnienia tętniczego krwi na skutek zmniejszenia oporu naczyń krwionośnych. Ponadto zmniejsza dolegliwości związane z utrudnieniem odpływu moczu.

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane chociaż nie u każdego one wystąpią.

Częstość występowania działań niepożądanych określono następująco:

Bardzo częste działania niepożądane: mogą wystąpić u więcej niż 1 na 10 pacjentów

Częste działania niepożądane: mogą wystąpić u 1 na 10 pacjentów

Niezbyt częste działania niepożądane: mogą wystąpić u 1 na 100 pacjentów

Rzadkie działania niepożądane: mogą wystąpić u 1 na 1000 pacjentów

Bardzo rzadkie działania niepożądane: mogą wystąpić u 1 na 10 000 pacjentów

Działania niepożądane o nieznanej częstości: częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych

 

Częste działania niepożądane

- zakażenia dróg oddechowych (nosa, gardła, płuc), zakażenia dróg moczowych

- zawroty głowy, bóle głowy, senność

- uczucie wirowania (zawroty głowy pochodzenia błędnikowego)

- przyspieszone bicie serca (tachykardia), odczuwanie bicia serca

- niskie ciśnienie tętnicze krwi lub spadek ciśnienia krwi podczas wstawania, powodujący zawroty głowy, uczucie ,,pustki w głowie’’ lub omdlenia (niedociśnienie ortostatyczne)

- zapalenie oskrzeli, kaszel, duszność, obrzęk błony śluzowej nosa, kichanie i (lub) wyciek z nosa, spowodowane zapaleniem błony śluzowej nosa

- ból żołądka/brzucha, niestrawność, suchość w jamie ustnej, nudności - świąd

- ból pleców, bóle mięśni

- zapalenie pęcherza moczowego, nietrzymanie moczu

- ogólne osłabienie, ból w klatce piersiowej, objawy grypopodobne, obrzęk stóp, kostek lub palców

 

Niezbyt częste działania niepożądane

- polekowe reakcje nadwrażliwości

- zwiększone lub zmniejszone łaknienie, zapalenie stawów (dna)

- lęk, depresja, bezsenność

- udar, omdlenia, drżenie, zaburzenia czucia w dłoniach i stopach

- szum w uszach

- zawał serca, ból w klatce piersiowej (dławica piersiowa)

- krwawienie z nosa

- zaparcia, wiatry, zapalenie żołądka i jelit, które może wywoływać biegunkę i wymioty

- nieprawidłowe wyniki badań laboratoryjnych czynności wątroby

- wysypka skórna

- bóle stawów

- ból lub uczucie dyskomfortu przy oddawaniu moczu, częstsze oddawanie moczu, krew w moczu

- impotencja

- obrzęk twarzy, ogólny ból

- zwiększenie masy ciała

 

Bardzo rzadkie działania niepożądane

- mała liczba białych krwinek lub płytek krwi, która może być przyczyną powstawania siniaków lub zwiększonej skłonności do krwawienia (leukopenia, małopłytkowość)

- niepokój, nerwowość

- omdlenia lub zawroty głowy spowodowane przez niskie ciśnienie krwi podczas podnoszenia się z pozycji siedzącej lub leżącej, uczucie mrowienia lub drętwienia w dłoniach i stopach

- zaburzenia widzenia

- zwolniona lub nieregularna praca serca

- uderzenia gorąca

- sapanie (wywołane skurczem oskrzeli)

- zapalenie wątroby lub zaburzenia dróg żółciowych, zażółcenie skóry lub oczu (żółtaczka)

- pokrzywka, łysienie

- czerwone lub fioletowe plamy na skórze, krwawienie podskórne (plamica)

- kurcze mięśni, osłabienie siły mięśniowej

- zaburzenia w oddawaniu moczu, oddawanie moczu w nocy, zwiększona ilość oddawanego moczu

- powiększenie piersi u mężczyzn (ginekomastia), bolesny przedłużający się wzwód (priapizm)

- zmęczenie, ogólne złe samopoczucie

 

Działania niepożądane o nieznanej częstości

- zaburzenia dotyczące oczu, które mogą pojawić się w czasie operacji zaćmy (zmętnienie soczewki oka

- brak lub niewielka ilość nasienia w czasie wytrysku, oddawanie mętnego moczu po wytrysku.

 Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Kiedy nie stosować leku Kamiren XL

- jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na doksazosynę lub inne pochodne chinazoliny (prazosyna, terazosyna)lub na którykolwiek z pozostałych składników leku;

- w czasie karmienia piersią;

- u pacjentów z niedrożnością przewodu pokarmowego;

- u pacjentów z powiększonym gruczołem krokowym (łagodny rozrost gruczołu krokowego) oraz niskim ciśnieniem krwi;

- u pacjentów, u których wcześniej wystąpiło niedociśnienie ortostatyczne, czyli niskie ciśnienie krwi powodujące zawroty głowy lub dezorientację podczas wstawania z pozycji siedzącej lub leżącej;

- u pacjentów z powiększonym gruczołem krokowym, z jednym z następujących objawów: niedrożność lub zator przewodu moczowego jakiegokolwiek typu, długotrwałe zakażenie przewodu moczowego lub kamienie w pęcherzu moczowym;

- u pacjentów z nietrzymaniem moczu z przepełnienia (nie odczuwający potrzeby oddania moczu) lub bezmoczem (organizm nie wytwarza moczu) z zaburzeniami czynności nerek lub bez nich.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Kamiren należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

W szczególności należy poinformować lekarza o:

- zaburzeniach czynności wątroby,

- zaburzeniach serca,

- przyjmowaniu innych leków.

Pacjenci poddawani operacji oczu z powodu zmętnienia soczewki (zaćma) powinni przed operacją poinformować lekarza okulistę o przyjmowaniu obecnie lub ostatnio leku Kamiren, w ten sposób lekarz będzie mógł zastosować odpowiednie środki ostrożności lub techniki chirurgiczne, jeśli wystąpią powikłania operacyjne, które może spowodować lek Kamiren.

 

Stosowanie leku Kamiren XL u dzieci

Leku Kamiren XL nie należy stosować u dzieci.

Inne leki i Kamiren XL

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować. U niektórych pacjentów przyjmujących leki alfa-adrenergiczne w celu obniżenia wysokiego ciśnienia tętniczego lub leczenia rozrostu gruczołu krokowego, mogą wystąpić zawroty głowy lub uczucie ,,pustki w głowie’’ spowodowane obniżeniem ciśnienia krwi podczas szybkiego wstawania z pozycji leżącej lub siedzącej. Objawy te mogą wystąpić u niektórych pacjentów przyjmujących jednocześnie leki stosowane w zaburzeniach erekcji (impotencja) z lekami alfa-adrenergicznymi. W celu zmniejszenia prawdopodobieństwa wystąpienia tych objawów, pacjenci powinni przyjmować leki alfa-adrenergiczne, w tym Kamiren XL, przynajmniej 6 godzin przed lekiem stosowanym w zaburzeniach erekcji. Kamiren XL może dodatkowo obniżać ciśnienie krwi u pacjentów już przyjmujących inne leki przeciwnadciśnieniowe, takie jak terazosyna i prazosyna.

Stosowanie leku Kamiren XL z jedzeniem i piciem

Kamiren XL można przyjmować niezależnie od posiłków.

Ciąża i karmienie piersią

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, czy też gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty. Ponieważ nie ustalono bezpieczeństwa stosowania doksazosyny w okresie ciąży, Kamiren XL można stosować podczas ciąży tylko w przypadku, kiedy możliwe korzyści dla matki przewyższają ryzyko dla płodu. Leku Kamiren XL nie należy stosować podczas karmienia piersią, ponieważ nie ustalono bezpieczeństwa jego stosowania w tym okresie.

 

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Ze względu na możliwość wystąpienia zawrotów głowy, zwłaszcza na początku stosowania leku Kamiren XL, nie zaleca się prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Kamiren XL należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Początkowa dawka leku Kamiren XL to 4 mg podawane raz na dobę. Dawka dobowa wynosząca 4 mg jest skuteczna u większości pacjentów. Jeżeli oczekiwane obniżenie ciśnienia po 4 tygodniach leczenia jest niezadowalające i jeśli pacjent dobrze toleruje leczenie, lekarz może zwiększyć dawkę do 8 mg raz na dobę. Maksymalna zalecana dawka dobowa to 8 mg podawane raz na dobę.

Lekarz ustala czas trwania leczenia.

Tabletki należy połykać w całości, popijając wystarczającą ilością płynu; nie należy ich rozgryzać, przełamywać ani rozkruszać.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Kamiren XL

W razie przedawkowania leku Kamiren XL może wystąpić znaczne zmniejszenie ciśnienia krwi. W takim przypadku pacjenta należy ułożyć na plecach z uniesionymi nogami. Lekarz zastosuje leczenie objawowe. Wywołanie wymiotów nie jest zalecane. Można zastosować płukanie żołądka, podać węgiel aktywny lub środki przeczyszczające. Hemodializa nie jest skuteczna, ponieważ doksazosyna jest prawie całkowicie związana z białkami. W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Pominięcie zastosowania dawki leku Kamiren XL

W razie pominięcia dawki leku nie należy przyjmować podwójnej dawki w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Następną dawkę leku należy przyjąć według zaleconego schematu.

Co zawiera lek Kamiren XL                                                                                       

- Substancją czynną leku jest doksazosyna. Każda tabletka o zmodyfikowanym uwalnianiu zawiera 4 mg doksazosyny w postaci doksazosyny mezylanu.                                                                                                                         

- Pozostałe składniki leku to hypromeloza, wapnia wodorofosforan bezwodny, laktoza jednowodna, magnezu stearynian                                                                                                                                                                                

Skład otoczki: Opadry White Y-1-7000 (hypromeloza, tytanu dwutlenek (E 171), makrogol 400).

 

Lek zawiera laktozę. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Jak przechowywać Kamiren XL                                                                                                                             

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca. Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

Jak wygląda lek Kamiren XL i co zawiera opakowanie 

Białe, okrągłe, obustronnie lekko wypukłe tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu.

Opakowanie: 30 tabletek o zmodyfikowanym uwalnianiu w blistrach, w tekturowym pudełku.

Kupujący Kamiren XL, 4 mg, tabl.o zmod.uwaln., 30 szt,bl(3x10)
Kupowali również