Klacid Uno 500 mg, tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu, import równoległy, 7 szt


Zdjęcie podglądowe recepty

Klacid Uno 500 mg, tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu, import równoległy, 7 szt

28,66

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na K

Klacid Uno jest wskazany do stosowania u dorosłych i dzieci w wieku powyżej 12 lat w leczeniu zakażeń wywołanych przez drobnoustroje wrażliwe na klarytromycynę. Do zakażeń tych zaliczamy: 

 • zakażenia górnych dróg oddechowych (np. zapalenie gardła wywołane przez paciorkowce, zapalenie zatok) 
 • zakażenia dolnych dróg oddechowych (np. zapalenie oskrzeli, zapalenie płuc) 
 • ostre zapalenie ucha środkowego 
 • zakażenia skóry i tkanek miękkich (np. liszajec zakaźny, zapalenie mieszków włosowych, zapalenie tkanki łącznej, róża, ropnie)

 

Klacid Uno zawiera substancję czynną – klarytromycynę. Jest ona antybiotykiem makrolidowym, który hamuje rozwój bakterii powodujących zakażenia. Lek jest w postaci tabletek o zmodyfikowanym uwalnianiu. Tabletka została sporządzona w specjalny sposób oraz zawiera substancje pomocnicze, które umożliwiają modyfikację szybkości i czasu uwalniania substancji czynnej.

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Często: trudności z zasypianiem (bezsenność), zmiany odczuwania smaku (zaburzenia smaku), ból w jamie brzusznej, biegunka, niestrawność, nudności (mdłości), ból głowy, wymioty, nieprawidłowe wyniki testów czynności wątroby, wysypka, nadmierna potliwość.

Niezbyt często: zapalenie żołądka i jelit, pleśniawki w jamie ustnej, wysypka, grzybica pochwy i zakażenia pochwy, mała liczba pewnego typu białych krwinek (leukopenia), nadwrażliwość, utrata apetytu (jadłowstręt), zmniejszenia apetytu, lęk, senność, zawroty głowy, drżenie mięśni, dzwonienie w uszach, zawroty głowy z uczuciem wirowania i zaburzenia słuchu, nieprawidłowy zapis EKG (szybka praca serca), odczuwanie bicia serca (palpitacje), krwawienie z nosa, zaparcie, zwracanie pokarmu (treści żołądkowej), ból odbytnicy, wzdęcia, zaburzenia przewodu pokarmowego włącznie z krwawieniem, zapalenie wewnątrz jamy ustnej, przebarwienie języka, zmiany w wynikach badań krwi oceniających pracę wątroby, swędzenie skóry, wysypka, pokrzywka, ból mięśni, osłabienie (astenia).  

 

Kiedy nie należy podawać leku Klacid Uno:

 • jeśli pacjent ma uczulenie na klarytromycynę, inne antybiotyki makrolidowe (takie jak erytromycyna lub azytromycyna) lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku 
 • jeśli pacjent stosuje alkaloidy sporyszu w postaci tabletek (takie jak ergotamina lub dihydroergotamina) lub stosuje alkaloidy sporyszu w migrenie w postaci wziewnej.
 • jeśli pacjent stosuje terfenadynę lub astemizol (leki często stosowane w katarze siennym lub w alergii), cyzapryd lub domperydon (lek stosowany w zaburzeniach czynności żołądka), pimozyd (lek stosowany w zaburzeniach psychicznych), ponieważ jednoczesne stosowanie tych leków może powodować ciężkie zaburzenia rytmu serca. Należy porozmawiać z lekarzem w celu uzyskania porady co do podania innych leków. 
 • jeśli pacjent stosuje inne leki mogące powodować ciężkie zaburzenia rytmu serca
 • jeśli pacjent stosuje lowastatynę lub symwastatynę (leki z grupy statyn – inhibitorów reduktazy HMG-CoA, stosowane w celu zmniejszenia stężenia cholesterolu (rodzaj tłuszczu) we krwi). 
 • jeśli pacjent stosuje midazolam w postaci doustnej (lek uspokajający). 
 • jeśli u pacjenta stwierdzono małe stężenie potasu lub magnezu we krwi (hipokaliemię lub hipomagnezemię).
 • jeśli u pacjenta stwierdzono ciężką chorobę wątroby ze współistniejącą chorobą nerek. 
 • jeśli u pacjenta lub w jego rodzinie występowały zaburzenia rytmu serca (komorowe zaburzenia rytmu serca, w tym torsade de pointes) lub nieprawidłowości w elektrokardiogramie (zapis EKG - rejestracja czynności elektrycznej serca) zwane ,,zespołem wydłużonego odstępu QT”. 
 • jeśli pacjent stosuje tikagrelor lub ranolazynę (stosowane w zawale serca, bólu w klatce piersiowej lub dusznicy bolesnej). 
 • jeśli pacjent stosuje kolchicynę (zwykle w leczeniu dny moczanowej) 
 • jeśli pacjent przyjmuje lek zawierający lomitapid.

 

Przed rozpoczęciem stosowania leku Klacid UNO należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą:

 • jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią
 • jeśli u pacjenta wystąpi ciężka lub przedłużająca się biegunka w trakcie lub po zakończeniu leczenia lekiem Klabion UNO – w takim przypadku należy natychmiast skontaktować się z lekarzem;
 • jeśli pacjent ma zaburzenia czynności serca (choroba wieńcowa, ciężka niewydolność serca, zaburzenia rytmu serca lub niezwykle wolne bicie serca); 
 • jeśli pacjent ma zaburzenia czynności nerek lub wątroby, ponieważ może być konieczne zmniejszenie dawki.

 

Należy koniecznie poinformować lekarza, jeśli pacjent stosuje jeden z poniżej wymienionych leków, ponieważ ich stosowanie z lekiem Klacid Uno jest przeciwwskazane: 

 • alkaloidy sporyszu, takie jak ergotamina lub dihydroergotamina (leki stosowane między innymi w migrenie) 
 • astemizol lub terfenadyna (leki stosowane w alergii) 
 • cyzapryd lub domperydon (lek stosowany w zaburzeniach czynności przewodu pokarmowego)
 • pimozyd (lek stosowany w zaburzeniach psychicznych) 
 • tikagrelor, ranalazyna (leki stosowany w chorobach serca i krążenia)
 • kolchicyna (lek stosowany w dnie moczanowej)
 • statyny − lowastatyna, symwastatyna (leki obniżające stężenie cholesterolu we krwi) 
 • midazolam podawany doustnie (lek stosowany w stanach lękowych lub bezsenności)

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania klarytromycyny w okresie ciąży i karmienia piersią. Klacid Uno może być stosowany w ciąży jedynie w przypadkach, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu. Ponieważ klarytromycyna przenika do mleka ludzkiego, kobieta karmiąca piersią powinna zachować szczególną ostrożność stosując Klacid Uno.

Lek może powodować zawroty głowy, stany splątania i dezorientację, co może mieć wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Doustnie. Preparat można przyjmować razem z posiłkiem. Dawkę i częstotliwość stosowania leku ustala lekarz.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Klacid Uno: W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku Klacid Uno, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Zażycie większej dawki leku Klacid Uno niż zalecana przez lekarza może spowodować objawy ze strony przewodu pokarmowego (wymioty, bóle brzucha).

Pominięcie przyjęcia leku Klacid Uno: W razie pominięcia dawki leku Klacid Uno, należy przyjąć ją jak najszybciej, a następnie przyjąć kolejną dawkę o ustalonej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie przyjmowania leku Klacid Uno: W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Nie należy przerywać leczenia, nawet jeśli dojdzie do poprawy samopoczucia i objawy choroby ustąpią po kilku dniach stosowania leku.

Substancją czynną leku jest klarytromycyna. 1 tabletka o zmodyfikowanym uwalnianiu zawiera 500 mg klarytromycyny. 

Pozostałe składniki to: kwas cytrynowy bezwodny, sodu alginian, sodowo-wapniowy alginian, laktoza, powidon K30, talk, kwas stearynowy, magnezu stearynian; składniki otoczki: hypromeloza 6 cps, makrogol 400, makrogol 8000, tytanu dwutlenek, żółcień chinolinowa E 104 (lak glinowy), kwas sorbowy

Klacid Uno zawiera laktozę. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Klacid Uno zawiera sód. Lek zawiera 15,3 mg sodu (głównego składnika soli kuchennej) w jednej tabletce. Jeśli pacjent przyjmuje 2 tabletki leku Klacid Uno na dobę, całkowita ilość przyjętego sodu wynosi 30,6 mg. Odpowiada to 1,5% maksymalnej zalecanej dobowej dawki sodu w diecie dla osób dorosłych.

Klacid Uno zawiera żółcień chinolinową. Żółcień chinolinowa (barwnik) u osób wrażliwych może powodować reakcje alergiczne.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniach po „EXP”. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca. Numer serii zamieszczono na opakowaniu po: „Lot”. Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30C.

Kupujący Klacid Uno, 500 mg,tabl.o zmod.uw.,(i.row),Delf,Czechy,7szt
Kupowali również