Lamitrin S 25 mg, tabletki do rozgryzania i żucia / do sporządzania zawiesiny, 30 szt.


Zdjęcie podglądowe recepty

Lamitrin S 25 mg, tabletki do rozgryzania i żucia / do sporządzania zawiesiny, 30 szt.

17,79

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na L

Lamitrin S należy do grupy leków zwanych lekami przeciwpadaczkowymi. Stosuje się go w leczeniu dwóch chorób – padaczki i zaburzeń afektywnych dwubiegunowych.

U dorosłych i u dzieci w wieku 13 lat i powyżej Lamitrin S może być stosowany w leczeniu padaczki sam (pojedynczo) lub w skojarzeniu z innymi lekami. Lamitrin S może być także stosowany w skojarzeniu z innymi lekami w leczeniu napadów padaczkowych związanych z chorobą zwaną zespołem Lennoxa-Gastauta.

U dzieci w wieku od 2 do 12 lat Lamitrin S może być stosowany w skojarzeniu z innymi lekami w leczeniu tych chorób. Może być stosowany jako jedyny lek w leczeniu rodzaju padaczki tzw. typowych napadów nieświadomości.

Działanie leku Lamitrin S w leczeniu padaczki polega na blokowaniu impulsów w mózgu wywołujących napady padaczkowe.

U pacjentów z zaburzeniami afektywnymi dwubiegunowymi (czasami zwanymi psychozą maniakalno-depresyjną) występują skrajne wahania nastroju z epizodami manii (pobudzenie lub euforia) na przemian z epizodami depresji (głęboki smutek lub rozpacz). U dorosłych w wieku 18 lat i powyżej Lamitrin S można stosować pojedynczo lub w skojarzeniu z innymi lekami w celu zapobiegania epizodom depresji występującym w zaburzeniach afektywnych dwubiegunowych. Mechanizm, za pośrednictwem którego lek Lamitrin S wywiera w mózgu takie działanie, nie został dotychczas poznany.

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Bardzo częste działania niepożądane (mogą wystąpić u więcej niż 1 na 10 pacjentów): ból głowy, wysypka skórna.

Częste działania niepożądane (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 10 pacjentów): agresja lub drażliwość, uczucie senności, zawroty głowy, drżenie, trudności z zasypianiem (bezsenność), uczucie pobudzenia, biegunka, suchość w jamie ustnej, nudności lub wymioty, uczucie zmęczenia, ból pleców, stawów lub ból w jakimkolwiek innym miejscu.

Nie należy stosować leku, jeżeli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na lamotryginę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.

Lekarz prowadzący musi wiedzieć, że pacjent przyjmuje inne leki stosowane w leczeniu padaczki lub zaburzeń psychicznych. Umożliwi to ustalenie odpowiedniej dawki leku Lamitrin S. Do tych leków należą:

 • okskarbazepina, felbamat, gabapentyna, lewetyracetam, pregabalina, topiramat, zonisamid, stosowane w leczeniu padaczki,
 • lit, olanzapina lub aripiprazol, stosowane w leczeniu zaburzeń psychicznych,
 • bupropion, stosowany w leczeniu zaburzeń psychicznych lub w leczeniu uzależnienia od nikotyny,
 • paracetamol, stosowany w leczeniu bólu i gorączki.

 

Niektóre leki wchodzą w interakcję z lekiem Lamitrin S lub zwiększają ryzyko wystąpienia działań niepożądanych. Do tych leków należą:

 • walproinian, stosowany w leczeniu padaczki i zaburzeń psychicznych,
 • karbamazepina, stosowana w leczeniu padaczki i zaburzeń psychicznych,
 • fenytoina, prymidon lub fenobarbital, stosowane w leczeniu padaczki,
 • rysperydon, stosowany w leczeniu zaburzeń psychicznych,
 • ryfampicyna, która jest antybiotykiem,
 • leki stosowane w leczeniu zakażenia ludzkim wirusem niedoboru odporności (HIV) (połączenie lopinawiru z rytonawirem lub atazanawiru z rytonawirem),
 • hormonalne środki antykoncepcyjne takie jak pigułka antykoncepcyjna.

 

W ciąży lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza prowadzącego lub farmaceuty. Nie należy przerywać leczenia bez uprzedniej konsultacji z lekarzem prowadzącym.

Lek Lamitrin S może powodować zawroty głowy i podwójne widzenie. Nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn, chyba że pacjent jest pewny, że te objawy u niego nie występują.

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. 

Tabletki do rozgryzania i żucia / do sporządzania zawiesiny Lamitrin S można albo połykać w całości z niewielką ilością wody, albo rozgryźć lub przyjmować w postaci płynnej po rozmieszaniu z wodą. Nigdy nie należy przyjmować tylko części zawiesiny.

Rozgryzanie tabletki:

Jednoczesne popicie niewielką ilością wody pomoże w rozpuszczeniu tabletki w ustach. Następnie pacjent powinien wypić jeszcze trochę wody, aby upewnić się, że cała dawka została połknięta.

W celu przygotowania zawiesiny doustnej należy:

 1. umieścić tabletkę w szklance i dodać co najmniej tyle wody, aby pokryła ona całą tabletkę; 
 2. zamieszać lub poczekać aż do całkowitego rozpuszczenia tabletki; 
 3. wypić przygotowaną zawiesinę w całości; 
 4. dolać niewielką ilość wody do szklanki i wypić, aby upewnić się, że lek nie został w szklance.

Substancją czynną jest lamotrygina. Każda tabletka do rozgryzania i żucia / do sporządzania zawiesiny zawiera 25 mg lamotryginy.

Pozostałe składniki to: wapnia węglan, hydroksypropyloceluloza niskopodstawiona, glinowo-magnezowy krzemian, karboksymetyloskrobia sodowa (typ A), powidon K30, sacharyna sodowa, magnezu stearynian, aromat czarnej porzeczki.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na blistrze, tekturowym pudełku lub butelce.

Kupujący Lamitrin S, 25 mg, tabl.d/p.zaw., 30 szt,bl(3x10)
Kupowali również