Lapress 10 mg, tabletki powlekane, 28 szt.


Zdjęcie podglądowe recepty

Lapress 10 mg, tabletki powlekane, 28 szt.

11,55

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na L

Lek Lapress jest stosowany w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi (nadciśnienia tętniczego) u osób dorosłych w wieku powyżej 18 lat.

Lek Lapress zawiera substancję czynną lerkanidypinę, która należy do grupy leków zwanych antagonistami kanału wapniowego (pochodne dihydropirydyny), które obniżają ciśnienie krwi.

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Często (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 10 osób): ból głowy, szybka czynność serca, uczucie szybkiej lub nierównej czynności serca (kołatanie serca), nagłe zaczerwienienie twarzy, szyi lub górnej części klatki piersiowej, obrzęk okolicy kostek.

Nie należy stosować leku:

 • jeśli pacjent ma uczulenie na lerkanidypinę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
 • jeśli u pacjenta stwierdzono niektóre choroby serca: zwężenie drogi odpływu krwi z serca, nieleczoną niewydolność serca, niestabilną dławicę piersiową (ból w klatce piersiowej występujący w spoczynku lub nasilający się stopniowo),
 • w ciągu miesiąca od zawału serca,
 • jeśli u pacjenta stwierdzono ciężkie zaburzenia dotyczące wątroby,
 • jeśli u pacjenta stwierdzono ciężkie zaburzenia dotyczące nerek lub pacjent jest poddawany dializie,
 • jeśli pacjent stosuje leki hamujące metabolizm wątroby, takie jak: leki przeciwgrzybicze (takie jak ketokonazol, itrakonazol), antybiotyki makrolidowe (takie jak erytromycyna, troleandomycyna czy klarytromycyna), leki przeciwwirusowe (takie jak rytonawir), jeśli pacjent jednocześnie przyjmuje lek z cyklosporyną (stosowanej po przeszczepach, aby zapobiec odrzuceniu narządu),
 • z grejpfrutem lub sokiem grejpfrutowym.

 

Lek Lapress zawiera laktozę. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem tego leku.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Jest szczególnie ważne, aby poinformować lekarza o przyjmowaniu któregokolwiek z następujących leków:

 • fenytoina, fenobarbital lub karbamazepina (leki stosowane w leczeniu padaczki),
 • ryfampicyna (lek stosowany w leczeniu gruźlicy),
 • astemizol lub terfenadyna (leki na alergie),
 • amiodaron, chinidyna lub sotalol (leki stosowane w leczeniu przyspieszonego bicia serca),
 • midazolam (lek ułatwiający zasypianie),
 • digoksyna (lek stosowany w leczeniu chorób serca),
 • beta-adrenolityki np. metoprolol (lek stosowany w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi, niewydolności serca i zaburzeń rytmu serca),
 • cymetydyna w dawce większej niż 800 mg (lek stosowany w chorobie wrzodowej, niestrawności lub zgadze),
 • symwastatyna (lek obniżający stężenie cholesterolu we krwi),
 • inne leki stosowane w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi.

 

Alkohol może nasilać działanie leku Lapress. Nie spożywać alkoholu podczas leczenia lekiem Lapress.

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, jeśli nie stosuje żadnej metody antykoncepcyjnej, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. Nie zaleca się stosowania leku Lapress podczas ciąży i nie należy go stosować podczas karmienia piersią.

Jeśli u pacjenta wystąpią zawroty głowy, osłabienie lub senność podczas stosowania tego leku, nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza.

Substancją czynną jest lerkanidypiny chlorowodorek. Jedna 10 mg tabletka powlekana zawiera 10 mg lerkanidypiny chlorowodorku, co odpowiada 9,4 mg lerkanidypiny.

Pozostałe składniki to:

 • Rdzeń tabletki: Magnezu stearynian, powidon K30, karboksymetyloskrobia sodowa (typ A), laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna (PH-101).
 • Otoczka: Opadry II Yellow 85F32553: makrogol 3350, alkohol poliwinylowy, talk, tytanu dwutlenek (E 171), żelaza tlenek żółty (E 172).

 

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na blistrze lub pudełku. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

Kupujący Lapress, 10 mg, tabl.powl., 28 szt
Kupowali również