Leflunomid Bluefish 10 mg, tabletki powlekane, 30 szt.


Recepta: 11000000005170907672

Dane wystawiającego receptę: nazwa poradni lub praktyki lekarskiej, adres, telefon, REGON


Świadczeniodawca
Pacjent

Dane
imię nazwisko,
adres

Pesel
R.p.

Leflunomid Bluefish 10 mg, tabletki powlekane, 30 szt.

53,72

Leflunomid Bluefish stosowany jest u dorosłych pacjentów w leczeniu aktywnej postaci reumatoidalnego zapalenia stawów lub czynnej postaci artropatii łuszczycowej.

Leflunomid Bluefish należy do grupy leków przeciwreumatycznych. Zawiera substancję czynną leflunomid.

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Często (mogą dotyczyć nie więcej niż 1 na 10 pacjentów): niewielkie zmniejszenie liczby białych krwinek (leukopenia), łagodne reakcje alergiczne, utrata łaknienia, zmniejszenie masy ciała (zwykle nieznaczne), osłabienie (astenia), bóle i zawroty głowy, nietypowe wrażenia czuciowe, takie jak mrowienie (parestezje), problemy z nerwami ramion lub nóg (neuropatia obwodowa), łagodne zwiększenie ciśnienia tętniczego, biegunka, nudności, wymioty, zapalenie jamy ustnej lub owrzodzenie jamy ustnej, ból brzucha, zapalenie okrężnicy, zwiększenie niektórych parametrów czynności wątroby, zwiększone wypadanie włosów, wyprysk, suchość skóry, rumień i świąd skóry, zapalenie ścięgna (ból spowodowany zapaleniem błony otaczającej ścięgna zwykle w okolicy stóp i rąk), zwiększenie aktywności niektórych enzymów we krwi (kinaza kreatynowa).

Nie należy stosować leku:

 • jeśli u pacjenta wystąpiło kiedykolwiek uczulenie na leflunomid (szczególnie ciężkie reakcje skórne, często z towarzyszącą gorączką, bólem stawów, czerwonymi plamami lub pęcherzami na skórze [np. zespół Stevensa-Johnsona], na orzeszki ziemne lub soję lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
 • jeśli pacjent ma zaburzenie czynności wątroby,
 • jeśli pacjent ma umiarkowane do ciężkiego zaburzenie czynności nerek,
 • jeśli pacjent ma znaczne zmniejszenie stężenia białka we krwi (hipoproteinemia),
 • jeśli pacjent ma jakąkolwiek chorobę zmniejszającą odporność organizmu (np. AIDS),
 • jeśli pacjent ma zaburzenia czynności szpiku lub gdy liczba krwinek czerwonych, białych albo płytek krwi jest znacznie zmniejszona,
 • jeśli pacjent ma ciężkie zakażenie,
 • jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub karmi piersią.

 

Leflunomid Bluefish zawiera laktozę. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować. Jest to szczególnie istotne, jeśli pacjent przyjmuje:

 • inne leki stosowane w reumatoidalnym zapaleniu stawów, takie jak leki przeciwmalaryczne (np. chlorochina i hydroksychlorochina), preparaty złota stosowane domięśniowo lub doustnie, D-penicylamina, azatiopryna i inne leki immunosupresyjne (np. metotreksat), ponieważ takie połączenia nie są zalecane,
 • warfaryna i inne leki doustne stosowane w celu zmniejszenia lepkości krwi, ponieważ jest konieczna obserwacja pacjenta w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia działań niepożądanych tego leku,
 • teryflunomid, stosowany w leczeniu stwardnienia rozsianego,
 • repaglinid, pioglitazon, nateglinid, lub rozyglitazon stosowane w leczeniu cukrzycy,
 • daunorubicyna, doksorubicyna, paklitaksel, lub topotekan stosowane w leczeniu raka,
 • duloksetyna stosowana w leczeniu depresji, nietrzymania moczu lub chorób nerek u chorych na cukrzycę,
 • alosetron stosowany w leczeniu ostrej biegunki,
 • teofilina stosowana w leczeniu astmy,
 • tizanidyna, lek zwiotczający mięśnie,
 • doustne leki antykoncepcyjne (zawierające etinylestradiol i lewonogestrel),
 • cefaklor, benzylpenicylina (penicylina G), cyprofloksacyna stosowane w leczeniu zakażeń,
 • indometacyna, ketoprofen stosowane w leczeniu bólu lub zapaleń,
 • furosemid stosowany w leczeniu chorób serca (lek moczopędny),
 • zydowudyna stosowana w leczeniu zakażeń HIV,
 • rosuwastatyna, symwastatyna, atorwastatyna, prawastatyna stosowane w leczeniu hipercholesterolemii (wysokiego stężenia cholesterolu),
 • sulfasalazyna stosowana w leczeniu zapalnej choroby jelit i reumatoidalnego zapalenia stawów,
 • cholestyramina (stosowana w leczeniu zwiększonego stężenia lipidów w surowicy krwi) i węgiel aktywowany.

 

Nie zaleca się spożywania napojów alkoholowych podczas leczenia lekiem Leflunomid Bluefish. Picie alkoholu w czasie terapii lekiem Leflunomid Bluefish może zwiększać możliwość uszkodzenia wątroby.

Leflunomid Bluefish może powodować zawroty głowy, które mogą zaburzać zdolność koncentracji i szybkość reakcji. Pacjentowi nie wolno prowadzić pojazdów i obsługiwać maszyn, jeśli wystąpią takie działania.

Ten lek ten należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza.

Substancją czynną jest leflunomid. Jedna tabletka powlekana zawiera 10 mg leflunomidu. 

Pozostałe składniki leku to:

 • Rdzeń tabletki: laktoza jednowodna, hydroksypropyloceluloza (o niskim stopniu podstawienia), kwas winowy, sodu laurylosiarczan i magnezu stearynian.
 • Otoczka tabletki: lecytyna (sojowa), alkohol poliwinylowy, talk, tytanu dwutlenek (E 171) i guma ksantan.

 

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie butelki i pudełku. Przechowywać butelkę szczelnie zamkniętą w celu ochrony przed wilgocią.

Kupujący Leflunomid Bluefish, 10 mg, tabl.powl., 30 szt
Kupowali również