Lernidum 20 mg, tabletki powlekane, 56 szt.


Zdjęcie podglądowe recepty

Lernidum 20 mg, tabletki powlekane, 56 szt.

34,04

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na L

Leczenie łagodnego do umiarkowanego nadciśnienia tętniczego samoistnego u osób dorosłych.

Lernidum zawiera substancję czynną lerkanidypiny chlorowodorek, który należy do grupy tzw. antagonistów wapnia (pochodnych dihydropirydyny) - leków zmniejszających ciśnienie krwi. Lek ten stosuje się w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi (nadciśnienia tętniczego) u dorosłych.

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Często (mogą wystąpić u mniej niż u 1 na 10 osób): ból głowy, przyspieszenie czynności serca, kołatanie serca (mocna lub szybka czynność serca), nagłe zaczerwienienie twarzy, szyi lub górnej części tułowia, obrzęk okolicy kostek.

Nie należy stosować leku:

 • jeśli pacjent ma uczulenie na lerkanidypiny chlorowodorek lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
 • jeśli u pacjenta występują niektóre choroby serca:
  • zwężenie drogi odpływu krwi z serca,
  • nieleczona niewydolność serca,
  • niestabilna dusznica piersiowa (ból w klatce piersiowej w spoczynku lub o postępującym nasileniu),
  • przebyty zawał serca w okresie do 1 miesiąca,
 • jeśli u pacjenta występuje ciężka choroba wątroby,
 • jeśli u pacjenta występuje ciężka choroba nerek lub jest poddawany dializoterapii,
 • jeśli pacjent przyjmuje leki, które są inhibitorami metabolizmu wątrobowego, takie jak:
  • leki przeciwgrzybicze (takie jak ketokonazol lub itrakonazol),
  • antybiotyki makrolidowe (takie jak erytromycyna, troleandomycyna lub klarytromycyna),
  • leki przeciwwirusowe (takie jak rytonawir),
 • jeśli pacjent przyjmuje inny lek o nazwie cyklosporyna (stosowany po przeszczepieniu narządu, aby zapobiec jego odrzuceniu),
 • jeśli pacjent spożywa grejpfruty lub pije sok grejpfrutowy.

 

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować, zwłaszcza jeśli przyjmuje: 

 • leki beta-adrenolityczne (np. metoprolol),
 • cymetydynę w dawce większej niż 800 mg (lek stosowany w leczeniu choroby wrzodowej, niestrawności lub zgagi),
 • digoksynę (lek stosowany w chorobach serca),
 • midazolam (lek ułatwiający zasypianie),
 • ryfampicynę (lek stosowany w leczeniu gruźlicy),
 • astemizol lub terfenadynę (leki przeciwalergiczne),
 • amiodaron, chinidynę lub sotalol (leki zwalniające czynność serca),
 • fenytoinę, fenobarbital lub karbamazepinę (leki stosowane w leczeniu padaczki) – lekarz zaleci częstszą niż zwykle kontrolę ciśnienia tętniczego,
 • symwastatynę (lek zmniejszający stężenie cholesterolu) - lek Lernidum należy przyjmować rano, a symwastatynę wieczorem,
 • ketokonazol lub itrakonazol (leki przeciwgrzybicze),
 • erytromycynę, troleandomycynę lub klarytromycynę (antybiotyki makrolidowe),
 • rytonawir (lek przeciwwirusowy),
 • cyklosporynę (lek stosowany w celu zapobiegania odrzuceniu przeszczepionego narządu),
 • inne leki stosowane w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego.

 

Podczas leczenia nie należy:

 • pić alkoholu,
 • jeść grejpfrutów ani pić soku grejpfrutowego,
 • spożywać posiłków o dużej zawartości tłuszczu, ponieważ może to nasilić działanie leku.

 

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, nie powinna stosować leku Lernidum.

Lek Lernidum nie wywiera istotnego wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn, mogą jednak wystąpić działania niepożądane, takie jak: zawroty głowy, osłabienie, uczucie zmęczenia i rzadko - senność. Należy zachować ostrożność i nie prowadzić pojazdów lub obsługiwać maszyn do momentu poznania indywidualnej reakcji na lek.

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza.

Substancją czynną leku jest lerkanidypiny chlorowodorek. Tabletka powlekana zawiera 20 mg lerkanidypiny chlorowodorku, co odpowiada 18,8 mg lerkanidypiny.

Pozostałe składniki to: 

 • Rdzeń tabletki: celuloza mikrokrystaliczna, skrobia kukurydziana, karboksymetyloskrobia sodowa (typ A), krzemionka koloidalna bezwodna, powidon K-30, sodu stearylofumaran.
 • Otoczka tabletki: hypromeloza 6cps, makrogol 6000, żelaza tlenek czerwony (E 172), tytanu dwutlenek (E 171).

 

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na tekturowym pudełku i blistrze. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Kupujący Lernidum, 20 mg, tabl.powl., 56 szt
Kupowali również