Lignocainum hydrochloricum 2%, roztwór do wstrzykiwań, 2 ml x 10 ampułek


Zdjęcie podglądowe recepty

Lignocainum hydrochloricum 2%, roztwór do wstrzykiwań, 2 ml x 10 ampułek

28,49

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na L

Lignocainum hydrochloricum WZF stosuje się:

 • w znieczuleniu regionalnym - nasiękowym, w blokadach nerwów, pni nerwowych i splotów nerwowych, podpajęczynówkowym, zewnątrzoponowym - w chirurgii ogólnej, urologii, ortopedii, ginekologii, położnictwie, ponadto w różnych procedurach diagnostycznych i terapeutycznych;
 • w komorowych zaburzeniach rytmu serca (przedwczesnych skurczach komorowych, częstoskurczu komorowym), zwłaszcza w przebiegu ostrego zawału mięśnia sercowego lub po przedawkowaniu glikozydów nasercowych.
 • w leczeniu bólu w okresie okołooperacyjnym, jako składnik analgezji prewencyjnej (zapobiegawczej) i analgezji multimodalnej (wielokierunkowej).
 • w leczeniu bólu neuropatycznego, jako lek drugiego rzutu.

 

Lidokaina jest lekiem miejscowo znieczulającym i przeciwarytmicznym, podawanym przez lekarza. Działa przez hamowanie wytwarzania i przewodzenia bodźców we włóknach nerwowych oraz w układzie przewodzącym serca.

Nie należy stosować leku:

 • jeśli pacjent ma uczulenie na lidokainę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
 • jeśli u pacjenta wystąpiło w przeszłości uczulenie na inne leki miejscowo znieczulające,
 • jeśli występują przeciwwskazania do wykonywania poszczególnych technik znieczulenia, zwłaszcza podpajęczynówkowego i zewnątrzoponowego - o tym zdecyduje lekarz.

 

Należy powiedzieć lekarzowi, jeśli pacjent stosuje leki: 

 • przeciwpadaczkowe, np. fenytoinę,
 • przeciwarytmiczne,
 • przeciwnadciśnieniowe, np. propranolol,
 • na chorobę wrzodową żołądka i dwunastnicy, np. cymetydynę.

 

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. O zastosowaniu leku podczas ciąży i karmienia piersią zdecyduje lekarz.

Wpływ lidokainy na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn zależy od rodzaju przeprowadzanego zabiegu oraz zastosowanej dawki leku. Nie należy prowadzić pojazdów i obsługiwać maszyn przez minimum 24 godziny od momentu zakończenia zabiegu z użyciem lidokainy.

Lignocainum hydrochloricum WZF podaje lekarz. Dawki leku lekarz dostosowuje do ogólnego stanu pacjenta, jego wieku, masy ciała, chorób towarzyszących, rodzaju zabiegu, znieczulenia oraz zastosowanych leków.

Substancją czynną leku jest lidokainy chlorowodorek jednowodny. Każdy ml roztworu zawiera 20 mg lidokainy chlorowodorku jednowodnego. Każda ampułka (2 ml roztworu) zawiera 40 mg lidokainy chlorowodorku jednowodnego.

Pozostałe składniki to: sodu chlorek, sodu wodorotlenek 10% (do ustalenia pH), woda do wstrzykiwań.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku oraz ampułce lub fiolce. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem, w temperaturze poniżej 25°C. Nie zamrażać. Po pobraniu pierwszej dawki niezużytą w ciągu 24 godzin zawartość fiolki należy zniszczyć.

Kupujący Lignocainum h/chlor. WZF 2%, 20mg/ml; 2ml,rozt.d/wstrz,10amp
Kupowali również