Linefor 75 mg, kapsułki twarde, 28 szt.


Zdjęcie podglądowe recepty

Linefor 75 mg, kapsułki twarde, 28 szt.

12,80

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na L

Linefor należy do grupy leków stosowanych w leczeniu padaczki, bólu neuropatycznego i uogólnionych zaburzeń lękowych (ang. Generalised Anxiety Disorder - GAD) u dorosłych.

Substancją czynną leku Linefor jest pochodna kwasu gamma-aminomasłowego (pregabalina) o działaniu przeciwbólowym, przeciwdrgawkowym.

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Bardzo często (występują u więcej niż 1 na 10 osób): zawroty głowy, senność, bóle głowy.

Często (występują u mniej niż 1 na 10 osób): zwiększenie apetytu, podwyższenie nastroju, splątanie, dezorientacja, zmniejszenie zainteresowań seksualnych, drażliwość, trudności w skupieniu uwagi, niezdarność, zaburzenia pamięci, utrata pamięci, drżenia, trudności w mówieniu, uczucie mrowienia, drętwienie, uspokojenie, letarg, bezsenność, uczucie zmęczenia, dziwne samopoczucie, nieostre widzenie, podwójne widzenie, zawroty głowy, zaburzenia równowagi, upadek, suchość w ustach, zaparcie, wymioty, wzdęcia, biegunka, nudności, uczucie rozdęcia w jamie brzusznej, trudności w osiągnięciu erekcji, obrzęk ciała, także kończyn, uczucie upojenia alkoholowego, nieprawidłowy chód, zwiększenie masy ciała, kurcze mięśni, bóle stawów, bóle pleców, bóle kończyn, ból gardła.

Nie należy stosować leku, jeśli pacjent ma uczulenie na pregabalinę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.

Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności u dzieci i młodzieży (w wieku poniżej 18 lat), dlatego pregabalina nie powinna być stosowana w tej grupie wiekowej.

Linefor zawiera laktozę. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować. Linefor i niektóre leki mogą wzajemnie wpływać na siebie (interakcje). Przyjmowany jednocześnie z innymi lekami o działaniu uspokajającym (m.in. opiodami), lek Linefor może nasilić te działania i powodować niewydolność oddechową, śpiączkę oraz zgon. Stopień nasilenia zawrotów głowy, senności i zmniejszenia koncentracji może narastać, jeśli przyjmuje się Linefor razem z lekami zawierającymi:

  • oksykodon (lek przeciwbólowy),
  • lorazepam (lek stosowany w stanach lękowych),
  • alkohol.

 

Podczas stosowania leku Linefor nie należy pić alkoholu.

Linefor nie powinien być stosowany w ciąży ani w okresie karmienia piersią, chyba że lekarz zdecyduje inaczej.

Linefor może wywoływać zawroty głowy, senność i zmniejszenie koncentracji. Nie należy prowadzić pojazdów, obsługiwać złożonych maszyn ani wykonywać innych potencjalnie niebezpiecznych czynności aż do momentu określenia wpływu tego leku na zdolność wykonywania tych czynności.

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza.

Substancją czynną jest pregabalina. Każda kapsułka twarda zawiera 75 mg pregabaliny.

Pozostałe składniki to: laktoza jednowodna, skrobia kukurydziana, talk, tytanu dwutlenek (E 171), żelatyna, szelak 45% w etanolu, żelaza tlenek czarny (E 172), glikol propylenowy, amonowy wodorotlenek, żelaza tlenek czerwony (E 172) i żelaza tlenek żółty (E 172).

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku.

Kupujący Linefor, 75 mg, kaps.twarde, 28 szt
Kupowali również