Liprolog Junior KwikPen 100j./ml;3ml,rozt.d/wst,5wst.półaut.


Recepta: 11000000005170907672

Dane wystawiającego receptę: nazwa poradni lub praktyki lekarskiej, adres, telefon, REGON


Świadczeniodawca
Pacjent

Dane
imię nazwisko,
adres

Pesel
R.p.

Liprolog Junior KwikPen 100j./ml;3ml,rozt.d/wst,5wst.półaut.

101,11

Kupujący Liprolog Junior KwikPen,100j./ml;3ml,rozt.d/wst,5wst.półaut.
Kupowali również