Liprox 20 mg, tabletki, 28 szt.


Zdjęcie podglądowe recepty

Liprox 20 mg, tabletki, 28 szt.

14,64

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na L

Liprox wskazany jest do stosowania:

 • w pierwotnej hipercholesterolemii (typu II a i II b), jednocześnie z odpowiednią dietą, w celu zmniejszenia stężenia cholesterolu całkowitego i cholesterolu LDL u pacjentów, u których leczenie dietą lub innymi metodami nie było wystarczająco skuteczne,
 • w miażdżycy tętnic wieńcowych u pacjentów ze zwiększonym stężeniem cholesterolu w surowicy, u których stosowanie diety lub innych metod nie było wystarczająco skuteczne.

 

Przyjmowanie leku Liprox nie zwalnia z obowiązku stosowania diety ubogiej w cholesterol.

Substancja czynna leku Liprox to lowastatyna - inhibitor reduktazy HMG-CoA.

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W kontrolowanych badaniach klinicznych wystąpiły u ponad 1% chorych następujące objawy niepożądane (związane przypuszczalnie, prawdopodobnie lub na pewno z przyjmowaniem leku): wzdęcia, biegunka, zaparcia, nudności, niestrawność, zawroty głowy, niewyraźne widzenie, ból głowy, mimowolne skurcze mięśni, bóle mięśniowe, wysypka i ból brzucha.

Nie należy stosować leku:

 • jeśli pacjent ma uczulenie na lowastatynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
 • w ciąży i okresie karmienia piersią,
 • jeśli u pacjenta występuje czynna choroba wątroby,
 • jeśli u pacjenta utrzymuje się podwyższony poziom aminotransferaz (więcej niż trzykrotnie przekracza normę),
 • jeśli u pacjenta występuje ciężka niewydolność nerek,
 • jeśli u pacjenta występują choroby mięśni szkieletowych (miopatie),
 • jeśli u pacjenta występuje utrudniony odpływ żółci (cholestaza),
 • jeśli pacjent jednocześnie stosuje silne inhibitory enzymu CYP 3A4 (np. itrakonazol (lek przeciwgrzybiczy o szerokim spektrum działania), ketokonazol, inhibitory proteazy wirusa HIV, erytromycynę, klarytromycynę, telitromycynę i nefazodon),
 • jeśli pacjent jednocześnie stosuje mibefradil (lek blokujący kanał wapniowy z grupy pochodnych tetralolowych),
 • jeśli pacjent jest uzależniony od alkoholu,
 • jeśli pacjent jest w wieku poniżej 20 lat.

 

Liprox zawiera laktozę (cukier obecny w mleku). Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem tego leku.

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Leku Liprox nie należy przyjmować równocześnie z alkoholem.

W trakcie leczenia lekiem Liprox nie należy spożywać więcej niż jedną lub dwie małe szklanki soku grejpfrutowego dziennie.

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza.

Substancją czynną leku jest 20 mg lowastatyny.

Pozostałe składniki leku to: celuloza mikrokrystaliczna, laktoza jednowodna, skrobia żelowana, magnezu stearynian, indygotyna (E 132).

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem. Nie stosować tego leku, po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i blistrze.

Kupujący Liprox, 20 mg, tabl., 28 szt
Kupowali również