Logest 0,075 mg + 0,02 mg, tabletki powlekane, 21 szt. (import równoległy PharmaPoint - Rumunia)


Recepta: 11000000005170907672

Dane wystawiającego receptę: nazwa poradni lub praktyki lekarskiej, adres, telefon, REGON


Świadczeniodawca
Pacjent

Dane
imię nazwisko,
adres

Pesel
R.p.

Lek nie podlega refundacji.

Wirtualna recepta nieaktywna

Logest 0,075 mg + 0,02 mg, tabletki powlekane, 21 szt. (import równoległy PharmaPoint - Rumunia)

30,14

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na L

Logest jest złożonym doustnym środkiem antykoncepcyjnym stosowanym w zapobieganiu ciąży.

Każda tabletka zawiera niewielką ilość dwóch różnych hormonów. Są to: gestoden (progestagen) i etynyloestradiol (estrogen). Ze względu na małą zawartość hormonów, Logest zalicza się do leków o małej dawce. Doustna antykoncepcja jest bardzo skuteczną metodą zapobiegania ciąży. W czasie prawidłowego stosowania doustnych hormonalnych środków antykoncepcyjnych prawdopodobieństwo zajścia w ciążę jest bardzo małe.

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Często (więcej niż 1 na 100 osób): nudności, bóle brzucha, zwiększenie masy ciała, bóle głowy, zmiany nastroju, nastrój depresyjny, ból piersi, tkliwość piersi.

Nie należy stosować leku Logest, jeśli u pacjentki występuje jakikolwiek z wymienionych poniżej stanów. Jeśli u pacjentki występuje jakikolwiek z wymienionych poniżej stanów, należy poinformować o tym lekarza. Lekarz omówi z pacjentką, jaki inny środek zapobiegania ciąży będzie bardziej odpowiedni. Kiedy nie stosować leku Logest:

 • jeżeli występuje nadwrażliwość na etynyloestradiol lub gestoden bądź którykolwiek ze składników leku Logest;
 • jeśli u pacjentki obecnie występuje (lub kiedykolwiek występował) zakrzep krwi w naczyniach; żylnych nóg (zakrzepica żył głębokich), w płucach (zatorowość płucna) lub w innych organach; 
 • jeśli pacjentka wie, że ma zaburzenia wpływające na krzepliwość krwi - na przykład niedobór białka C, niedobór białka S, niedobór antytrombiny III, obecność czynnika V Leiden lub przeciwciał antyfosfolipidowych; 
 • jeśli pacjentka wymaga zabiegu chirurgicznego lub nie będzie chodziła przez długi czas;
 • jeśli pacjentka przeszła zawał mięśnia sercowego lub udar;
 • jeśli pacjentka choruje (lub chorowała w przeszłości) na dławicę piersiową (choroba, która powoduje silny ból w klatce piersiowej i może być pierwszym objawem zawału mięśnia sercowego) lub przemijający napad niedokrwienny (przemijające objawy udaru); 
 • jeśli pacjentka choruje na jakąkolwiek z poniższych chorób, które mogą zwiększać ryzyko powstania zakrzepu w tętnicy:
 • ciężka cukrzyca z uszkodzeniem naczyń krwionośnych,
 • bardzo wysokie ciśnienie krwi,
 • bardzo wysokie stężenie tłuszczów we krwi (cholesterolu lub triglicerydów),
 • chorobę nazywaną hiperhomocysteinemią;
 • jeśli u pacjentki występuje (lub występował w przeszłości) rodzaj migreny nazywany „migreną z aurą”; 
 • jeżeli w przeszłości występowało lub obecnie występuje zapalenie trzustki ze zwiększonym stężeniem triglicerydów (tłuszczów) we krwi;
 • jeżeli w przeszłości występowała lub obecnie występuje ciężka choroba wątroby (do momentu powrotu wyników prób czynnościowych wątroby do prawidłowych wartości); 
 • jeżeli w przeszłości występowały lub obecnie występują łagodne bądź złośliwe nowotwory wątroby;
 • jeżeli stwierdzono obecnie lub w przeszłości nowotwór hormonozależny (nowotwór piersi lub narządów płciowych); 
 • jeżeli występują krwawienia z dróg rodnych, których przyczyny nie ustalono; 
 • jeżeli stwierdzono ciążę lub podejrzewa się ciążę.

 

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować. Niektóre leki mogą wpływać na stężenie leku Logest we krwi i mogą hamować jego działanie. Dotyczy to leków stosowanych w leczeniu: padaczki (np. prymidon, fenytoina, barbiturany, karbamazepina, okskarbazepina, topiramat, felbamat), gruźlicy (np. ryfampicyna), zakażenia wirusem HIV/HCV (tak zwane inhibitory proteazy oraz nienukleozydowe inhibitory odwrotnej transkryptazy), zakażeń grzybiczych (gryzeofulwina, azolowe leki przeciwgrzybicze, np. itrakonazol, worykonazol, flukonazol), zakażeń bakteryjnych (antybiotyki makrolidowe np. klarytromycyna, erytromycyna), chorób serca, wysokiego ciśnienia krwi (blokery kanału wapniowego, np. werapamil, diltiazem), zapalenia i zwyrodnienia stawów (etorykoksyb), innych chorób infekcyjnych (np. gryzeofulwina), jak również preparatów zawierających ziele dziurawca zwyczajnego (Hypericum perforatum), stosowanych głównie w leczeniu nastrojów depresyjnych oraz soku grejpfrutowego.

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza.

Substancjami czynnymi są gestoden (0,075 mg) i etynyloestradiol (0,020 mg).

Pozostałe składniki leku to:

 • Rdzeń: laktoza jednowodna, skrobia kukurydziana, powidon 25 000, magnezu stearynian.
 • Otoczka: sacharoza, powidon 700 000, makrogol 6000, wapnia węglan, talk, wosk montanoglikolowy.

 

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem i wilgocią. Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i blistrze.

Kupujący Logest, 0,075mg+0,02mg,tabl.draz.,(i.row),PhP,Rum, 21 szt
Kupowali również