Lorazepam Orion 1 mg, tabletki, 30 szt.


Zdjęcie podglądowe recepty

Lorazepam Orion 1 mg, tabletki, 30 szt.

14,85

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na L

Lek Lorazepam Orion jest stosowany w krótkotrwałym leczeniu silnego, obezwładniającego lęku z różnych przyczyn u osób dorosłych.

Lorazepam Orion jest lekiem uspokajającym i łagodzącym lęk. Substancją czynną jest lorazepam, który należy do grupy leków nazywanych benzodiazepinami.

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Bardzo często (występują częściej niż u 1 pacjenta na 10): uspokojenie, zmęczenie, senność.

Często (występują u maksymalnie 1 pacjenta na 10): ataksja, dezorientacja, depresja, ujawnienie depresji, zawroty głowy, osłabienie mięśni, astenia.

Nie należy stosować leku:

 • jeśli pacjent ma uczulenie na lorazepam, benzodiazepiny lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
 • jeśli pacjent ma nieregularny oddech z zatrzymywaniem oddechu w czasie snu (bezdech senny),
 • jeśli pacjent cierpi na chorobę płuc powodującą trudności w oddychaniu,
 • jeśli pacjent choruje na miastenię (myasthenia gravis),
 • jeśli pacjent ma ciężką niewydolność wątroby.

 

Nie należy stosować leku Lorazepam Orion u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Ten lek zawiera laktozę. Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować. Należy zachować szczególną ostrożność, jeśli pacjent przyjmuje następujące leki podczas stosowania leku Lorazepam Orion:

 • inne leki, które wpływają hamująco na ośrodkowy układ nerwowy (np. leki przeciwpsychotyczne, przeciwlękowe, przeciwdepresyjne, nasenne, uspokajające, znieczulające, opioidowe leki przeciwbólowe, leki przeciwhistaminowe o działaniu uspokajającym);
 • leki przeciwpadaczkowe (np. fenobarbital, hydantoina, barbiturany i kwas walproinowy);
 • leki stosowane w terapii uzależnień (lofeksydyna i disulfiram);
 • leki stosowane w leczeniu zaburzeń przewodu pokarmowego (cyzapryd);
 • antybiotyki (ryfampicyna); - leki zwiotczające mięśnie (baklofen i tyzanidyna);
 • leki przeciwastmatyczne (teofilina i aminofilina) i kofeina;
 • leki przeciwnadciśnieniowe, rozszerzające naczynia krwionośne oraz leki moczopędne;
 • nabilon (lek przeciwwymiotny);
 • probenecyd (stosowany w leczeniu dny moczanowej).

 

Jednoczesne stosowanie leku Lorazepam Orion z opioidami (silne leki przeciwbólowe, leki stosowane w leczeniu substytucyjnym i niektóre leki przeciwkaszlowe) zwiększa ryzyko wystąpienia senności, trudności w oddychaniu (depresja oddechowa), śpiączki i może zagrażać życiu pacjenta. Z tego względu, jednoczesne stosowanie należy rozważać tylko wtedy, gdy nie jest możliwe zastosowanie innych metod leczenia.

Podczas stosowania tego leku nie należy pić alkoholu, ponieważ alkohol może zmieniać lub nasilać działanie leku Lorazepam Orion w nieprzewidywalny sposób.

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Lek Lorazepam Orion ma umiarkowany lub znaczny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów oraz zadania wymagające precyzji, ponieważ upośledza zdolność do reagowania, powoduje uspokojenie, senność i rozluźnienie mięśni. Ponadto, lek Lorazepam Orion może powodować działania niepożądane, takie jak zawroty głowy i zaburzenia widzenia. Nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn pod wpływem lorazepamu.

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza.

Substancją czynną leku jest lorazepam. Jedna tabletka zawiera 1 mg lorazepamu.

Pozostałe składniki to: laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna, polakrylina potasowa i magnezu stearynian.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na blistrze i opakowaniu zewnętrznym. Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25ºC.

Kupujący Lorazepam Orion, 1 mg, tabl., 30 szt,blist.Alu-Alu
Kupowali również