Zdjęcie produktu Maxon Active

Maxon Active Tabletka powlekana, 25 mg, 2 sztuki

Maxon Active to lek przeznaczony do stosowania w przypadku wystąpienia zaburzeń erekcji u dorosłych mężczyzn. Substancją czynną leku jest syldenafil, który umożliwia uzyskanie i utrzymanie trwałego wzwodu prącia, pozwalającego na odbycie stosunku płciowego. Warunkiem skutecznego działania leku jest stymulacja seksualna. Czas, po którym występuje działanie leku Maxon Active jest różny u różnych pacjentów, zwykle wynosi od pół godziny do jednej godziny.

17,49

Kategorie:
Seks i zdrowie intymne » Libido


Wskazaniem do stosowania leku Maxon Active jest leczenie zaburzeń erekcji, które objawiają się niemożnością uzyskania lub utrzymania wzwodu wystarczającego do odbycia stosunku płciowego. Produkt jest przeznaczony dla dorosłych mężczyzn. Zaburzenia erekcji są jednym z najczęstszych problemów seksualnych, z jakim borykają się mężczyźni. Choć nie jest to regułą, zazwyczaj dotyczą one mężczyzn w wieku dojrzałym. Określenie jednej przyczyny wywołującej zaburzenia wzwodu jest praktycznie niemożliwe, bowiem problemy z osiągnięciem erekcji zwykle są efektem działania kilku czynników. Warto zwrócić się o wsparcie do specjalisty i rozpocząć leczenie.

Skuteczność działania Maxon Active opiera na substancji czynnej zwanej syldenafilem. Należy on do leków z grupy inhibitorów fosfodiesterazy typu 5. Działa poprzez wspomaganie rozkurczu naczyń krwionośnych w prąciu, zwiększając napływ krwi do prącia podczas podniecenia seksualnego. Czas, po którym występuje działanie leku Maxon Active jest różny u różnych pacjentów, zwykle wynosi od pół godziny do jednej godziny. Działanie może nastąpić później, jeśli lek zostanie przyjęty po obfitym posiłku. Jak każdy lek, Maxon Active może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Działania niepożądane zgłaszane w związku ze stosowaniem leku Maxon Active są zwykle łagodnie lub umiarkowanie nasilone i krótkotrwałe. W przypadku wystąpienia któregokolwiek z następujących działań niepożądanych należy zaprzestać przyjmowania leku Maxon Active i natychmiast zasięgnąć pomocy medycznej: Reakcja alergiczna - występuje niezbyt często (może wystąpić u 1 na 100 pacjentów). Objawy: nagły świszczący oddech, trudności w oddychaniu lub zawroty głowy, obrzęk powiek, twarzy, ust lub gardła. Bóle w klatce piersiowej (występują niezbyt często). Jeśli wystąpią w czasie stosunku płciowego lub po nim: • należy przyjąć półsiedzącą pozycję i spróbować się rozluźnić, • nie przyjmować azotanów, w celu złagodzenia bólu w klatce piersiowej. Nadmiernie przedłużające się i czasem bolesne wzwody – występują rzadko (mogą wystąpić u 1 na 1000 pacjentów). Jeśli wzwód utrzymuje się ponad 4 godziny, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem. Nagłe pogorszenie lub utrata wzroku – występują rzadko. Ciężkie reakcje skórne - występują rzadko. Objawy mogą obejmować ciężkie łuszczenie się i obrzęk skóry, powstawanie pęcherzy w jamie ustnej, na narządach płciowych i dookoła oczu, gorączkę. Napady padaczkowe lub drgawki – występują rzadko. Inne działania niepożądane: Bardzo często (może występować częściej niż u 1 na 10 pacjentów): ból głowy. Często (może występować u 1 na 10 pacjentów): • nudności, • nagłe zaczerwienienie twarzy, • uderzenia gorąca (objawy obejmują uczucie gorąca w górnej części ciała), • niestrawność, • zaburzenia widzenia (widzenie z kolorową poświatą, nadwrażliwość na światło, niewyraźne widzenie lub zmniejszenie ostrości widzenia), • uczucie zatkanego nosa, • zawroty głowy. Niezbyt często (może występować u 1 na 100 pacjentów): • ból w górnej części brzucha, • choroba refluksowa przełyku (objawy obejmują zgagę), • krew w moczu, • ból rąk i nóg, • krwawienie z nosa, • uczucie zmęczenia Rzadko (może występować u 1 na 1000 pacjentów): • omdlenia, • udar, • zawał serca, • nieregularne bicie serca, • przemijające zmniejszenie przepływu krwi do części mózgu, • uczucie ucisku w gardle, • zdrętwienie ust, • krwawienie do tylnej części oka lub powiek, • rozszerzenie źrenicy, • nieprawidłowe zabarwienie białka oka, • krwawienie z prącia, • obecność krwi w spermie, • suchość nosa, obrzęk wewnątrz nosa, • uczucie drażliwości, • nagłe osłabienie lub utrata słuchu. Wszelkie działania niepożądane można odnaleźć w ulotce dla pacjenta. Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Przeciwwskazaniem do stosowania Maxon Active jest uczulenie na sylenami lub którykolwiek z pozostałych składników leku. Nie należy stosować leku Maxon Active jeśli: • pacjent przyjmuje azotany, ponieważ ich jednoczesne przyjmowanie może prowadzić do niebezpiecznego zmniejszenia ciśnienia tętniczego, • pacjent przyjmuje leki uwalniające tlenek azotu (takie jak azotyn amylu), ponieważ ich jednoczesne przyjmowanie może prowadzić do niebezpiecznego zmniejszenia ciśnienia tętniczego, • pacjent przyjmuje riocyguat, • u pacjenta stwierdzono ciężkie choroby serca lub wątroby, • u pacjenta niedawno wystąpił udar lub zawał serca oraz w przypadkach niskiego ciśnienia tętniczego krwi, • u pacjenta występują dziedziczne zmiany degeneracyjne siatkówki, takie jak zwyrodnienie barwnikowe siatkówki (retinitis pigmentosa), • u pacjenta stwierdzono kiedykolwiek utratę wzroku w wyniku niezwiązanej z zapaleniem tętnic przedniej niedokrwiennej neuropatii nerwu wzrokowego. Leku Maxon Active nie należy stosować jednocześnie z innymi stosowanymi doustnie lub miejscowo rodzajami terapii zaburzeń wzwodu. Jeśli u pacjenta stwierdzono nietolerancję niektórych cukrów, takich jak laktoza, przed przyjęciem leku należy zasięgnąć porady lekarza. W razie jakichkolwiek wątpliwości przed rozpoczęciem przyjmowania leku Maxon Active należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą. Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować. Lek Maxon Active może wykazywać interakcje z niektórymi lekami, zwłaszcza stosowanymi w leczeniu bólu w klatce piersiowej. Lek Maxon Active nie jest przeznaczony do stosowania przez kobiety. Leku Maxon Active nie należy stosować u osób w wieku poniżej 18 lat.

Lek Maxon Active należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Zalecana dawka leku to 25 mg. Lekarz po konsultacji może zalecić inny sposób dawkowania. Leku Maxon Active nie należy stosować częściej niż raz na dobę. Nie należy przyjmować tabletek powlekanych Maxon Active jednocześnie z tabletkami VIAGRA ulegającymi rozpadowi w jamie ustnej. Lek Maxon Active powinien być przyjęty na około godzinę przed planowaną aktywnością seksualną. Tabletkę należy połknąć w całości, popijając szklanką wody. W przypadku wrażenia, że działanie leku Maxon Active jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Lek Maxon Active umożliwia osiągnięcie erekcji jedynie pod warunkiem pobudzenia seksualnego. Czas, po którym występuje działanie leku Maxon Active jest różny u różnych pacjentów, zwykle wynosi od pół godziny do jednej godziny. Działanie może nastąpić później, jeśli lek zostanie przyjęty po obfitym posiłku. Lek Maxon Active może spowodować wystąpienie zawrotów głowy i zaburzeń widzenia. Pacjenci przed prowadzeniem pojazdów mechanicznych lub obsługiwaniem maszyn powinni zorientować się, w jaki sposób reagują na lek Maxon Active.

Substancją czynną leku Maxon Active jest syldenafil. Każda tabletka zawiera 25 mg syldenafilu (w postaci syldenafilu cytrynianu). Pozostałe składniki leku to: Substancje pomocnicze: celuloza mikrokrystaliczna, kroskarmeloza sodowa, hydroksypropyloceluloza, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian. Skład otoczki: Opadry II 31F58914 white: hypromeloza 15cP, laktoza jednowodna, tytanu dwutlenek (E171), makrogol 4000, sodu cytrynian dwuwodny.

Kupujący Maxon Active, 25 mg, tabl.powl., 2 szt
Kupowali również