Melodyn Long 70 mikorogramów/godzinę, syst.transd., 5 szt


Recepta: 11000000005170907672

Dane wystawiającego receptę: nazwa poradni lub praktyki lekarskiej, adres, telefon, REGON


Świadczeniodawca
Pacjent

Dane
imię nazwisko,
adres

Pesel
R.p.

Lek nie podlega refundacji.

Wirtualna recepta nieaktywna

Melodyn Long 70 mikorogramów/godzinę, syst.transd., 5 szt

104,30

Kupujący Melodyn Long, 70 mcg/h, syst.transd., 5 szt
Kupowali również