Mirzaten 45 mg, tabl.powl.,(i.rów),InPh,Czechy, 30 szt


Recepta: 11000000005170907672

Dane wystawiającego receptę: nazwa poradni lub praktyki lekarskiej, adres, telefon, REGON


Świadczeniodawca
Pacjent

Dane
imię nazwisko,
adres

Pesel
R.p.

Lek nie podlega refundacji.

Wirtualna recepta nieaktywna

Mirzaten 45 mg, tabl.powl.,(i.rów),InPh,Czechy, 30 szt

43,45

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na M

Epizod dużej depresji.
przeciwdepresyjne
Doustnie. Dawkę i częstotliwość przyjmowania leku ustala lekarz. Tabletki należy połykać w całości, popijając wodą. Uwaga! W trakcie leczenia nie należy pić alkoholu. Lek nasila depesyjne działanie alkoholu na ośrodkowy układ nerwowy. Nie stosować u osób poniżej 18 roku życia. Nie ustalono bezpieczeństwa i skuteczności stosowania leku w tej grupie pacjentów. Aby leczenie było skuteczne i jak najbardziej bezpieczne należy przestrzegać zaleceń lekarza prowadzącego. Zapoznaj się z właściwościami leku opisanymi w ulotce przed jego zastosowaniem. Przed zastosowaniem leku należy sprawdzić datę ważności podaną na opakowaniu (etykiecie). Nie należy stosować leku po terminie ważności. Przechowuj lek w szczelnie zamkniętym opakowaniu, w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci, zgodnie z wymogami producenta. Lek ten został przepisany przez lekarza prowadzącego celem leczenia konkretnego schorzenia. Nie należy go odstępować innym osobom ani używać w innych okolicznościach bez konsultacji z lekarzem.
mirtazapina

Kupujący Mirzaten, 45 mg, tabl.powl.,(i.rów),InPh,Czechy, 30 szt
Kupowali również