Mydocalm Forte 150 mg, tabletki powlekane, (import równoległy), 30szt.


Recepta: 11000000005170907672

Dane wystawiającego receptę: nazwa poradni lub praktyki lekarskiej, adres, telefon, REGON


Świadczeniodawca
Pacjent

Dane
imię nazwisko,
adres

Pesel
R.p.

Lek nie podlega refundacji.

Wirtualna recepta nieaktywna

Mydocalm Forte 150 mg, tabletki powlekane, (import równoległy), 30szt.

17,39

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na M

Wzmożone napięcie mięśni szkieletowych m.in. po udarach u osób dorosłych.

Mydocalm Forte to lek zmniejszający spastyczność mięśni - działa zwiotczająco na mięśnie szkieletowe. Wykazuje działanie ośrodkowe.

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Zazwyczaj zanikają po odstawieniu leku.

W poniższej tabeli zebrano niektóre skutki uboczne leku Mydocalm Forte - pełna lista znajduje się w ulotce dołączonej do opakowania.

Niezbyt często zaburzenia snu, bezsenność, zawroty głowy, bóle głowy, niskie ciśnienie, dyskomfort w jamie brzusznej, suchość w ustach, nudności, osłabienie mięśniowe, osłabienie
Rzadko reakcje alergiczne, zaburzenia uwagi, nietypowe reakcje skórne, nieostre widzenie, przyspieszona praca serca, trudności w oddychaniu, pragnienie, uczucie gorąca, zmiany w aktywności enzymów wątrobowych
Bardzo rzadko powiększenie węzłów chłonnych, splątanie, dyskomfort w klatce piersiowej

Lek ten nie powinien być stosowany u pacjentów uczulonych na substancję czynną lub leki zawierające eperyzon, lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku. Okres karmienia piersią i występowanie miastenii stanowią również p/wskazanie.

Podczas stosowania tego leku może pojawić się reakcja alergiczna, nadwrażliwość na lek - zwiększone ryzyko występuje u kobiet, pacjentów w podeszłym wieku lub gdy stosowane są inne leki (np. NLPZ).

W przypadku uczulenia na lidokainę istnieje większe ryzyko uczulenia na tolperyzon.

Lek zawiera laktozę - jest to istotne w przypadku pacjentów uczulonych na niektóre cukry.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Mydocalm Forte może wchodzić w interakcje z tolterodyną, wenlafaksyną, dekstrometorfanem, metoprololem, nebiwololem.

Nie zaleca się stosowania w okresie ciąży. Okres laktacji stanowi p/wskazanie do stosowania.

Lek przeznaczony jest dla osób dorosłych.

W czasie stosowania tego leku mogą pojawić się objawy utrudniające wykonywanie powyższych czynności, są nimi m.in. zawroty głowy, senność, zaburzenia widzenia.

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Mydocalm Forte stosuje się doustnie, zwykle do 3 tabletek na dobę z uwzględnieniem tolerancji pacjenta na lek i zapotrzebowania. Lek stosuje się po posiłku.

Substancją czynną tego leku jest tolperyzon.

1 tabletka zawiera 150 mg tolperyzonu chlorowodorku.

Substancje pomocnicze: rdzeń tabletki - kwas cytrynowy jednowodny, krzemionka koloidalna bezwodna, kwas stearynowy, talk, celuloza mikrokrystaliczna, skrobia kukurydziana, laktoza jednowodna (145,50 mg); otoczka - krzemionka koloidalna bezwodna, tytanu dwutlenek, laktoza jednowodna , makrogol 6000, hypromeloza.

Kupujący Mydocalm Forte, 150 mg, tabl.powl.,(i.row),InPh,Bulg,30szt
Kupowali również