Namaxir 10 mg, roztw.do wstrzyk., 4 amp-strzyk.


Recepta: 11000000005170907672

Dane wystawiającego receptę: nazwa poradni lub praktyki lekarskiej, adres, telefon, REGON


Świadczeniodawca
Pacjent

Dane
imię nazwisko,
adres

Pesel
R.p.

Namaxir 10 mg, roztw.do wstrzyk., 4 amp-strzyk.

107,81

Kupujący Namaxir, 10 mg, roztw.do wstrzyk., 4 amp-strzyk.
Kupowali również