Nebicard 10 mg, tabletki, 28 szt


Zdjęcie podglądowe recepty

Nebicard 10 mg, tabletki, 28 szt

23,09

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na N

Lek ten jest stosowany w leczeniu podwyższonego ciśnienia tętniczego (nadciśnienia). Nebicard jest również stosowany w leczeniu łagodnej i umiarkowanej przewlekłej niewydolności serca u pacjentów w wieku 70 lat lub starszych, dodatkowo do innych leków. Nebicard może być także stosowany w leczeniu objawowej stabilnej choroby wieńcowej.

Nebicard zawiera nebiwolol, który jest wybiórczym beta-adrenolitykiem (to znaczy, że działa tylko na układ sercowo-naczyniowy). Nebiwolol zapobiega przyspieszeniu czynności serca i kontroluje siłę skurczu mięśnia sercowego. Również wykazuje działanie rozszerzające naczynia krwionośne, co także przyczynia się do obniżenia ciśnienia tętniczego.

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Działania niepożądane występujące często (może dotyczyć do 1 na 10 pacjentów): ból głowy, zawroty głowy, zmęczenie, nietypowe uczucie swędzenia lub mrowienia, biegunka, zaparcie, nudności, duszność, obrzęk, np. rąk lub stóp.

Więcej informacji w ulotce dołączonej do leku.

Lek ten nie powinien być stosowany u pacjentów wykazujących uczulenia na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku. Innymi p/wskazaniami są: niskie ciśnienie tętnicze, słabe krążenie w kończynach, wolna praca serca, zaburzenia przewodzenia w obrębie serca (np. blok przedsionkowo-komorowy), ostra niewydolność serca, trudności z oddychaniem / świszczący oddech, nieleczony guz nadnerczy, zaburzenia pracy wątroby, kwasica metaboliczna.

Przed rozpoczęciem stosowania leku Nebicard należy omówić to z lekarzem – jeśli u pacjenta występuje lub rozwija się którykolwiek z następujących stanów: 

  • niewydolność serca (niezdolność serca do pompowania krwi w ilości wystarczającej na potrzeby organizmu), 
  • łagodny (pierwszego stopnia) blok przedsionkowo-komorowy w sercu,
  • ból w klatce piersiowej wywołany skurczem tętnic wieńcowych (dławica Prinzmetala), 
  • słabe krążenie w kończynach, np. choroba lub zespół Raynauda, bóle podobne do skurczu mięśni podczas chodzenia, 
  • długotrwałe problemy z oddychaniem, 
  • cukrzyca: Nebicard nie wpływa na stężenie glukozy we krwi, ale może maskować objawy małego stężenia glukozy we krwi (np. drżenie, szybka czynność serca), 
  • nadczynność tarczycy, ponieważ lek Nebicard może maskować nieprawidłowo szybką czynność serca w przebiegu tego zaburzenia, 
  • alergia, ponieważ reakcje alergiczne mogą być bardziej nasilone i może być konieczne zastosowanie większej ilości leków do ich leczenia, 
  • zmiany skórne określane jako łuszczyca, ponieważ lek Nebicard może zaostrzać objawy, 
  • noszenie soczewek kontaktowych, gdyż lek Nebicard może zmniejszać wydzielanie łez i powodować suchość oczu

 

Nie zaleca się stosowania leku Nebicard u dzieci i młodzieży.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, w tym o lekach wydawanych bez recepty, preparatach ziołowych, witaminach i składnikach mineralnych w dużych dawkach.

W szczególności należy poinformować lekarza, jeśli pacjent stosuje: leki stosowane w nadciśnieniu tętniczym lub chorób serca; leki uspokajające oraz psychotyczne; leki przeciwdepresyjne; leki stosowane do znieczulenia w trakcie operacji; leki stosowane w przypadku astmy, niedrożnego nosa, jaskry; baklofen (lek zmniejszający napięcie mięśni); amifostynę (lek o działaniu ochronnym, stosowany podczas leczenia nowotworów); leki stosowane w nadkwaśności lub chorobie wrzodowej żołądka.

Lek Nebicard można zażywać przed, w czasie lub po posiłku, można go również zażywać bez pokarmu. Tabletkę lub jej części należy połknąć popijając wodą lub innym płynem.

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Ciąża: Nie należy stosować leku Nebicard w czasie ciąży, chyba że lekarz zadecydował inaczej.

Karmienie piersią: Nie zaleca się karmienia piersią w przypadku przyjmowania leku Nebicard.

Nie przeprowadzono badań dotyczących wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Lek może wywoływać zawroty głowy lub uczucie zmęczenia. Jeśli takie objawy występują, nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn. Występowanie tych objawów jest bardziej prawdopodobne na początku leczenia lub po zwiększeniu dawki.

Doustnie. Dawkę i częstotliwość stosowania leku ustala lekarz. Lek można przyjmować niezależnie od posiłków, o stałej porze. Tabletkę lub jej część należy połknąć popijając wodą lub innym płynem.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Nebicard: W razie przypadkowego zażycia zbyt dużej ilości tabletek (przedawkowania) u pacjenta mogą wystąpić: wolna czynność serca, niskie ciśnienie tętnicze krwi i inne zaburzenia dotyczące serca, utrudnienie oddychania lub świszczący oddech. Należy natychmiast skontaktować się z najbliższym szpitalem lub poinformować lekarza lub farmaceutę.

Pominięcie zastosowania leku Nebicard: Jeśli pacjent zapomni o dawce leku Nebicard, ale przypomni sobie niewiele później, że powinien ją zażyć, wtedy powinien przyjąć tę dawkę dobową jak zazwyczaj. Jeśli jednak nastąpiło duże opóźnienie (np. kilka godzin lub cała doba) i zbliża się czas przyjęcia kolejnej dawki, należy pominąć opuszczoną dawkę i zażyć kolejną, planowaną, normalną dawkę o zwykłej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Należy unikać powtarzającego się pomijania dawek.

Przerwanie stosowania leku Nebicard: Nie należy przerywać stosowania leku Nebicard bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem. Nagłe odstawienie leku może wywołać niebezpieczne nasilenie objawów u pacjenta. Dotyczy to szczególnie pacjentów z dusznicą bolesną.

Substancją czynną leku jest nebiwolol. Każda tabletka zawiera 10 mg nebiwololu, co odpowiada 10,90 mg nebiwololu chlorowodorku.

Pozostałe składniki to: laktoza jednowodna, krospowidon typ A, poloksamer 188, powidon K30, celuloza mikrokrystaliczna, magnezu stearynian.

Nebicard zawiera laktozę. Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem tego leku.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C. Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku tekturowym po „Termin ważności (EXP):” oraz na blistrze po „EXP:”. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Kupujący Nebicard, 10 mg, tabl., 28 szt
Kupowali również