Neoparin Forte 150mg/1ml,rozt.dwst,10amp-strz,igł,zabezp.


Recepta: 11000000005170907672

Dane wystawiającego receptę: nazwa poradni lub praktyki lekarskiej, adres, telefon, REGON


Świadczeniodawca
Pacjent

Dane
imię nazwisko,
adres

Pesel
R.p.

Neoparin Forte 150mg/1ml,rozt.dwst,10amp-strz,igł,zabezp.

274,11

Kupujący Neoparin Forte,150mg/1ml,rozt.d/wst,10amp-strz,igł.b/zab.
Kupowali również