Neurontin 100 Kapsułki, 100 mg, 100 szt


Zdjęcie podglądowe recepty

Neurontin 100 Kapsułki, 100 mg, 100 szt

22,82

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na N

Lek Neurontin jest wskazany do stosowania jako lek wspomagający w leczeniu napadów częściowych, z lub bez napadów wtórnie uogólnionych, u dorosłych i dzieci w wieku 6 lat i starszych.

Neurontin wskazany jest w monoterapii napadów częściowych, z lub bez napadów wtórnie uogólnionych, u dorosłych i młodzieży w wieku 12 lat i starszych.

Produkt leczniczy Neurontin wskazany jest w leczeniu obwodowego bólu neuropatycznego, takiego jak bolesna neuropatia cukrzycowa i nerwoból po przebytym półpaścu u dorosłych.

Lek działa przeciwpadaczkowo oraz przeciwbólowo. Gabapentyna łatwo przenika do mózgu i zapobiega występowaniu napadów drgawkowych.

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Działanie niepożądane bardzo często (mogą występować częściej niż u 1 na 10 osób): zakażenia wirusowe; senność, zawroty głowy, brak koordynacji; uczucie zmęczenia, gorączka.

Więcej informacji w ulotce dołączonej do leku.

Nie należy stosować leku w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik produktu.

Przed zastosowaniem leku należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą, jeśli pacjent: ma choroby nerek, lekarz może zalecić inny schemat dawkowania; jest poddawany hemodializie (w celu usunięcia produktów przemiany materii ze względu na niewydolność nerek), należy poinformować lekarza, jeśli wystąpią bóle mięśni i (lub) osłabienie; ma utrzymujące się bóle brzucha, uczucie nudności, wymioty, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem, ponieważ mogą to być objawy ostrego zapalenia trzustki; ma choroby układu nerwowego, układu oddechowego lub jest w wieku powyżej 65 lat.

Nie zaleca się stosowania leku Neurontin u dzieci w wieku poniżej 6 lat.

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, w tym również o tych, które wydawane są bez recepty.

Szczególnie ważna jest informacja jeśli pacjent stosuje: leki zawierające opioidy, takie jak morfina; leki zobojętniające sok żołądkowy w niestrawności.

Nie należy przyjmować leku w okresie ciąży i karmienia piersią.

Neurontin może wywoływać zawroty głowy, senność i uczucie zmęczenia. Do chwili przekonania się, jak lek ten wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów, obsługi skomplikowanych maszyn lub wykonywania innych potencjalnie niebezpiecznych czynności, należy wstrzymać się z ich wykonywaniem.

Doustnie. Dawkę i częstotliwość stosowania leku ustala lekarz. Kapsułki należy połykać w całości, popijając płynem, lek można przyjmować niezależnie od posiłków.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Neurontin: Stosowanie większych niż zalecane dawek może spowodować zwiększenie liczby działań niepożądanych obejmujących utratę przytomności, zawroty głowy, podwójne widzenie, niewyraźną mowę, senność oraz biegunkę. W przypadku zażycia większej dawki leku Neurontin niż zalecana należy niezwłocznie wezwać lekarza lub udać się do najbliższego szpitalnego oddziału ratunkowego (SOR). W takiej sytuacji należy również zabrać ze sobą wszystkie pozostałe kapsułki, opakowanie oraz ulotkę tak, aby personel szpitala od razu wiedział, jaki lek został przyjęty.

Pominięcie zastosowania leku Neurontin: W razie pominięcia dawki leku należy ją przyjąć zaraz po przypomnieniu sobie, chyba że nadszedł czas na kolejną dawkę. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Neurontin: Nie należy przerywać stosowania leku Neurontin, chyba że lekarz zaleci inaczej. Odstawianie leku należy przeprowadzać stopniowo, przez okres minimum 1 tygodnia. Jeśli stosowanie leku Neurontin zostanie przerwane nagle lub zanim zaleci to lekarz, istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia napadu padaczkowego

Substancją czynną jest gabapentyna (Gabapentinum).

Każda kapsułka twarda 100 mg zawiera 100 mg gabapentyny.

Substancje pomocnicze: laktoza jednowodna, skrobia kukurydziana oraz talk. Skład kapsułki: żelatyna, woda oczyszczona oraz sodu laurylosiarczan. Kapsułki twarde zawierają barwnik E 171 (tytanu dwutlenek). Tusz: szelak, E 171 (tytanu dwutlenek) oraz E 132 (indygotynę w postaci soli glinowej).

Neurontin zawiera laktozę. Lek Neurontin, kapsułki twarde zawiera laktozę (pewien rodzaj cukru). Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Neurontin zawiera sód. Lek zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu na kapsułkę twardą o mocy 100 mg, 300 mg i 400 mg, to znaczy lek uznaje się za „wolny od sodu”.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca. Tabletek powlekanych Neurontin nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Kupujący Neurontin 100, 100 mg, kaps.,100 szt,bl
Kupowali również