Neurotop Retard 600 Tabletki, 600 mg, 50 szt


Zdjęcie podglądowe recepty

Neurotop Retard 600 Tabletki, 600 mg, 50 szt

32,16

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na N

Padaczka. Niektóre rodzaje nerwobólów twarzy, neuralgia obwodowa. Abstynencja alkoholowa. Zespoły psychoorganiczne. Choroba afektywna dwubiegunowa. Psychoza schizoafektywna. Napadowe migrenowe bóle głowy.

Neurotop Retard zawiera substancję czynną karbamazepinę. Karbamazepina ma działanie przeciwdrgawkowe i łagodzące emocje przy różnych formach padaczki. W niektórych chorobach układu nerwowego karbamazepina ma działanie przeciwbólowe i wpływa na zaburzenia czucia.

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Mogą wystąpić: Senność, zmęczenie, niezborność ruchów, ból i zawroty głowy, stany splątania i niepokoju lub pobudzenia, brak łaknienia, suchość błony śluzowej jamy ustnej i inne objawy ze strony przewodu pokarmowego takie jak np.: nudności, wymioty, rzadziej ból brzucha i zaparcia. Obserwowano także zaburzenia czynności serca i układu krążenia, zaburzenia układu krwiotwórczego, zaburzenia czynności nerek oraz zaburzenia oddawania moczu, uszkodzenie wątroby. Mogą wystąpić skórne reakcje uczuleniowe, reakcje nadwrażliwości. Ponadto może wystąpić zapalenie spojówek i przejściowe zaburzenia widzenia, przejściowe bóle mięśni i niedowład kończyn, zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej, zaburzenia gospodarki wapniowej, a także przerost gruczołów piersiowych u mężczyzn.  

Kiedy nie stosować leku Neurotop Retard: 

 • jeśli występuje nadwrażliwość na karbamazepinę lub substancje pokrewne (trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne) lub na którąkolwiek z substancji pomocniczych 
 • jeśli występuje blok przedsionkowo-komorowy; 
 • w przypadku poważnej niewydolności wątroby; 
 • w przypadku zaburzenia czynności szpiku kostnego; 
 • jeśli jednocześnie stosowane są leki przeciwdepresyjne zawierające inhibitory MAO; leczenie z ich zastosowaniem należy przerwać co najmniej 2 tygodnie przed rozpoczęciem stosowania karbamazepiny;
 • u dzieci poniżej 1 roku życia;
 • Neurotop Retard 600 u dzieci poniżej 6 lat.

 

Należy powiedzieć lekarzowi, o występowaniu następujących chorób:

 • zaburzenia układu sercowo-naczyniowego;
 • upośledzenie czynności nerek i (lub) wątroby;
 • uszkodzenia wątroby; 
 • jaskra.

Należy poinformować lekarza jeśli:

 • występują inne choroby lub alergie;
 • ostatnio stosowane były inne leki, nawet te dostępne bez recepty;
 • planowana jest ciąża, pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią.

Nie należy rozpoczynać ani przerywać leczenia bez porozumienia z lekarzem. Lekarz zaleci regularne badania laboratoryjne (krew, czynność wątroby). Należy bezzwłocznie porozumieć się z lekarzem, jeśli wystąpią takie działania niepożądane jak wysypka skórna, gorączka, ból gardła, owrzodzenie (szczególnie w jamie ustnej i gardle) oraz żółtaczka (zażółcenie skóry i oczu).

Leki mogą wzajemnie wpływać na swoje działanie. Dlatego należy poinformować lekarza przed rozpoczęciem leczenia lekiem Neurotop Retard o wszystkich przyjmowanych lekach.

Neurotop Retard może osłabiać działanie następujących leków: 

 • leki hamujące krzepliwość krwi (antykoagulanty); 
 • niektóre antybiotyki (np. doksycyklina);
 • leki przeciwko nieregularnemu rytmowi serca (chinidyna);
 • hormonalne środki antykoncepcyjne; dlatego należy stosować inne środki antykoncepcyjne. 

Następujące substancje czynne mogą wpływać na skuteczność leku Neurotop Retard:

 • niektóre leki przeciwko zakażeniom bakteryjnym (np. erytromycyna, trolendomycyna, izoniazyd); 
 • leki przeciwko chorobom sercowo-naczyniowym (np. werapamil, dilitiazem);
 • leki przeciwbólowe (dekstropropoksyfen); 
 • leki przeciwko depresji (wiloksazyna); 
 • leki przeciw nadkwaśności soku żołądkowego (cymetydyna);
 • niektóre leki przeciwpadaczkowe (fenytoina, prymidon, kwas walproinowy).

Jednoczesne stosowanie niektórych leków stosowanych w chorobach psychicznych zawierających lit może powodować ospałość i stan splątania.

Alkohol i sok grejpfrutowy mogą zaburzyć działanie karbamazepiny i dlatego podczas stosowania leku Neurotop Retard nie należy pić alkoholu ani soku grejpfrutowego.

Jeśli pacjentka jest w ciąży, karmi piersią, przypuszcza, że jest w ciąży lub planuje ciążę, należy przed zastosowaniem leku porozmawiać z lekarzem. Lekarz zadecyduje, czy pacjentka może stosować lek Neurotop Retard.

Lek Neurotop Retard może powodować zaburzenia zdolności reagowania. Dlatego należy zachować szczególną ostrożność podczas prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn.

Doustnie. Dawkę i częstotliwość stosowania leku ustala lekarz.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Neurotop Retard: W razie przypadkowego przyjęcia większej dawki leku niż zalecana, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. Występowanie objawów takich jak: trudności z oddychaniem, szybkie lub nieregularne bicie serca, dezorientacja, senność, pobudzenie, omamy, utrata świadomości, omdlenie, drżenia, drgawki, zaburzenia widzenia, rozszerzenie źrenic, zaburzenia mowy, oczopląs, nudności lub wymioty, trudności z oddawaniem moczu, może świadczyć o zażyciu zbyt dużej dawki leku. W takich przypadkach należy zaprzestać stosowania leku i bezzwłocznie poinformować o tym lekarza lub udać się do najbliższego oddziału ratunkowego.

Pominięcie zastosowania leku Neurotop Retard: W razie pominięcia dawki leku Neurotop Retard należy zażyć kolejną zalecaną dawkę o zwykłej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Substancją czynną leku jest karbamazepina. Jedna tabletka leku Neurotop Retard 600 zawiera 600 mg karbamazepiny.

Pozostałe składniki to: amoniowego metakrylanu kopolimer (typ B), kwasu metakrylowego i etylu akrylanu kopolimer (1:1), dyspersja 30%, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian, talk, karboksymetyloskrobia sodowa (typ A), celuloza mikrokrystaliczna.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w temperaturze poniżej 25ºC. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem. Nie stosować po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Kupujący Neurotop Retard 600, 600 mg, tabl.o przedl.uwaln., 50 szt
Kupowali również