Nivalin Iniekcje, 2,5 mg/1 ml, 10 ampułek


Zdjęcie podglądowe recepty

Nivalin Iniekcje, 2,5 mg/1 ml, 10 ampułek

59,29

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na N

Nivalin stosowany jest w objawowym wspomagającym leczeniu chorób neurologicznych nerwowomięśniowych i rdzenia.

Nivalin jest produktem leczniczym zawierającym galantaminę - alkaloid izolowany z cebulek przebiśniegu. Galantamina należy do grupy leków zwanych inhibitorami acetylocholinesterazy. Zwiększa stężenie związku chemicznego, zwanego acetylocholiną, który uczestniczy w przenoszeniu impulsów nerwowych w ośrodkowym i obwodowym układzie nerwowym.

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Nivalin może spowolnić rytm serca lub wywołać niemiarowość serca, ból w okolicy serca, kołatanie serca, nudności, wymioty, biegunkę, nasiloną perystaltykę, bóle brzucha. Czasami obserwuje się nadciśnienie lub obniżone ciśnienie krwi. Do innych objawów należą: zwężenie źrenic, wzmożone wydzielanie potu i śliny, a także nadmierne wydalanie wydzieliny z nosa, gruczołów łzowych i oskrzeli, bezsenność, kurcze mięśni, zawroty głowy, bóle głowy, przyspieszony oddech i zaburzenia oddychania. Opisywano utratę łaknienia i utratę masy ciała. U niektórych pacjentów mogą występować reakcje alergiczne, w tym świąd, wysypka skórna, pokrzywka, nieżyt nosa. W pojedynczych przypadkach obserwowano ciężkie reakcje z nadwrażliwości z utratą świadomości.

Więcej informacji w ulotce dołączonej do leku.

Nie należy stosować leku w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub którykolwiek składnik preparatu oraz jeśli pacjent ma: astmę oskrzelową; bradykardię;  blok przedsionkowo-komorowy; niedokrwienną chorobę serca; ciężką niewydolność serca; padaczkę; hiperkinezję; ciężką niewydolność nerek (klirens kreatyniny poniżej 10 ml/min) lub wątroby.

Przed zastosowaniem leku Nivalin należy poinformować lekarza, jeśli: u pacjenta występuje zespół chorego węzła zatokowego; u pacjenta rozpoznano duże lub małe stężenie potasu we krwi; u pacjenta występują objawy choroby Parkinsona (drżenia, sztywność, twarz maskowata, powolne ruchy i szurający chwiejny krok); pacjent cierpi na ciężką chorobę układu oddechowego; u pacjenta występuje umiarkowana niewydolność nerek lub niedrożność dróg moczowych, jeśli pacjent przebył niedawno chirurgiczne leczenie gruczołu krokowego lub pęcherza moczowego, a także podczas operacji chirurgicznych w znieczuleniu ogólnym.

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować. Niektóre leki mogą zwiększać prawdopodobieństwo wystąpienia działań niepożądanych u osób przyjmujących lek Nivalin. Należą do nich: leki przeciwarytmiczne lub przeciwnadciśnieniowe (chinidyna, digoksyna, leki blokujące receptor β-adrenergiczny, np. atenolol, propranolol); leki wpływające na odstęp QTc; antybiotyki (gentamycyna, amikacyna, erytromycyna); leki przeciwdepresyjne (paroksetyna, fluoksetyna); ketokonazol (leczenie zakażeń grzybiczych); rytonawir (leczenie AIDS).

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Nivalin może powodować zaburzenia widzenia, zawroty głowy i senność, co może mieć wpływ na zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn.

Lek podaje się podskórnie, domięśniowo lub dożylnie. Dawkę i częstotliwość  ustala lekarz.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Nivalin: Lek jest podawany przez wykwalifikowany personel medyczny, dlatego jego przedawkowanie jest mało prawdopodobne. Niemniej jednak podejrzenia przedawkowania należy zgłosić lekarzowi. W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza.

Substancją czynną leku jest bromowodorek galantaminy.

Pozostałe składniki to: chlorek sodu i woda do wstrzykiwań.

 

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w temperaturze poniżej 25° C. Nie zamrażać. Chronić przed światłem.

Kupujący Nivalin, 2,5 mg/ml; 1 ml, roztw.do wstrz., 10 amp
Kupowali również