Novynette - tabletki antykoncepcyjne Tabletka powlekana, 0,02 mg + 0,15 mg, 21 sztuk


Recepta: 11000000005170907672

Dane wystawiającego receptę: nazwa poradni lub praktyki lekarskiej, adres, telefon, REGON


Świadczeniodawca
Pacjent

Dane
imię nazwisko,
adres

Pesel
R.p.

Lek nie podlega refundacji.

Wirtualna recepta nieaktywna

Novynette - tabletki antykoncepcyjne Tabletka powlekana, 0,02 mg + 0,15 mg, 21 sztuk

Novynette to doustne tabletki antykoncepcyjne stosowane w celu zapobiegania ciąży. Należą do złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych, co oznacza, że ich skuteczność opiera się na kompozycji dwóch syntetycznych żeńskich hormonów sterydowych. W tym przypadku są to niewielkie dawki substancji o nazwach etynyloestradiol (estrogen) oraz dezogestrel (progestagen). Antykoncepcyjny mechanizm działania pigułek Novynette polega przede wszystkim na hamowaniu owulacji oraz wywoływaniu zmian w konsystencji śluzu szyjkowego. Stosowane zgodnie z zaleceniami, tabletki Novynette zapewniają skuteczną i odwracalną metodę antykoncepcji. Pigułki Novynette wydawane są wyłącznie z przepisu lekarza, po uprzednim przeprowadzeniu odpowiedniego wywiadu i badań stanu zdrowia pacjentki.

8,75

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na N

Wskazaniem do stosowania tabletek antykoncepcyjnych Novynette jest zapobieganie ciąży poprzez przyjmowanie złożonej antykoncepcji hormonalnej. Zanim będzie można rozpocząć stosowanie pigułek Novynette, lekarz zada pacjentce kilka pytań na temat zdrowia oraz na temat zdrowia bliskich krewnych oraz przeprowadzi niezbędne badania. Decyzja o przepisaniu preparatu powinna zostać podjęta na podstawie konsultacji lekarskiej, indywidualnej oceny czynników ryzyka u kobiety, zwłaszcza ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej, związanego ze stosowaniem preparatu, w odniesieniu do innych hormonalnych środków antykoncepcyjnych. Tabletki antykoncepcyjne Novynette przeznaczone są wyłącznie dla kobiet w wieku rozrodczym.
Tabletki Novynette stosuje się w celu zapobiegania ciąży, wykazują więc tym samym działanie antykoncepcyjne. Skuteczne działanie pigułek Novynette możliwe jest dzięki zawartości w składzie dwóch substancji aktywnych, którymi są syntetyczne hormony sterydowe. Pigułki Novynette zawierają etynyloestradiol (estrogen) oraz dezogestrel (progestagen) w małych dawkach. Mechanizm działania tabletek Novynette polega na hamowaniu owulacji oraz wywoływaniu zmian w konsystencji śluzu szyjkowego. Dezogestrel działa silnie progestagennie i słabo antyestrogenowo, minimalnie androgennie, anabolicznie, nie wykazuje działania estrogenowego. Po podaniu doustnym dezogestrel jest szybko wchłaniany i metabolizowany do aktywnego metabolitu - 3-keto-dezogestrelu. Pigułki antykoncepcyjne Novynette, stosowane prawidłowo, zgodnie ze wskazówkami, zapewniają skuteczną i odwracalną metodę antykoncepcji. Jak każdy lek, tabletki Novynette mogą powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Jeśli wystąpią jakiekolwiek działania niepożądane, szczególnie ciężkie i nieprzemijające lub zmiany w stanie zdrowia, które pacjent uważa za związane ze stosowaniem leku Novynette, należy skonsultować się z lekarzem. U wszystkich kobiet stosujących złożone hormonalne środki antykoncepcyjne istnieje zwiększone ryzyko powstania zakrzepów krwi w żyłach (żylna choroba zakrzepowo-zatorowa) lub zakrzepów krwi w tętnicach (tętnicze zaburzenia zakrzepowo-zatorowe). Możliwe działania niepożądane, które mogą wystąpić podczas stosowania tabletek antykoncepcyjnych Novynette: • często (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 10 osób): depresja, zmiany nastroju, ból głowy, nudności, ból brzucha, ból piersi, tkliwość piersi, zwiększenie masy ciała, • niezbyt często (mogą występować u nie więcej niż 1 na 100 osób): zatrzymanie płynów, zmniejszenie popędu płciowego, migrena, wymioty, biegunka, wysypka, pokrzywka, powiększenie piersi, • rzadko (mogą występować u nie więcej niż 1 na 1000 osób): nadwrażliwość, zwiększenie popędu płciowego, podrażnienie oczu z powodu szkieł kontaktowych, zaburzenia skóry (rumień guzowaty, rumień wielopostaciowy), nieprawidłowy wymaz z szyjki macicy, wydzielina z piersi, zmniejszenie masy ciała. Szkodliwe zakrzepy krwi w żyle lub tętnicy, na przykład: w nodze lub stopie (np. zakrzepica żył głębokich), w płucach (np. zatorowość płucna), zawał serca, udar, miniudar lub przejściowe objawy udaru, znane jako przemijający napad niedokrwienny, zakrzepy krwi w wątrobie, żołądku i (lub) jelicie, nerkach lub oku.
Przeciwwskazaniem do stosowania tabletek antykoncepcyjnych Novynette jest występowanie u pacjentki jakiegokolwiek z wymienionych poniżej stanów. Jeśli u pacjentki występuje jakikolwiek z wymienionych poniżej stanów, należy poinformować o tym lekarza. Lekarz omówi z pacjentką, jaki inny środek zapobiegania ciąży będzie bardziej odpowiedni. Nie należy stosować pigułek antykoncepcyjnych Novynette jeśli: • pacjentka ma uczulenie na etynyloestradiol lub dezogestrel lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku; może wystąpić świąd, wysypka lub obrzęk; • u pacjentki obecnie występuje (lub kiedykolwiek występował) zakrzep krwi w naczyniach krwionośnych nóg (zakrzepica żył głębokich), w płucach (zatorowość płucna) lub w innych narządach; • pacjentka wie, że ma zaburzenia wpływające na krzepliwość krwi - na przykład niedobór białka C, niedobór białka S, niedobór antytrombiny III, obecność czynnika V Leiden lub przeciwciał antyfosfolipidowych; • pacjentka wymaga zabiegu chirurgicznego lub nie będzie chodziła przez długi czas; • pacjentka przeszła zawał mięśnia sercowego lub udar; • pacjentka choruje (lub chorowała w przeszłości) na dusznicę bolesną (choroba, która powoduje silny ból w klatce piersiowej i może być pierwszym objawem zawału mięśnia sercowego) lub przemijający napad niedokrwienny (przemijające objawy udaru); • pacjentka choruje na jakąkolwiek z poniższych chorób, które mogą zwiększać ryzyko powstania zakrzepu w tętnicy: ciężka cukrzyca z uszkodzeniem naczyń krwionośnych, bardzo wysokie ciśnienie krwi, bardzo wysokie stężenie tłuszczów we krwi (cholesterolu lub triglicerydów), chorobę nazywaną hiperhomocysteinemią; • u pacjentki występuje (lub występował w przeszłości) rodzaj migreny nazywany „migreną z aurą”; • u pacjentki występuje lub występowało w przeszłości zapalenie trzustki; • u pacjentki występują lub występowały w przeszłości choroby wątroby, a nie doszło do powrotu czynności wątroby do normy; • u pacjentki występują lub występowały w przeszłości nowotwory wątroby; • u pacjentki występują, występowały w przeszłości lub podejrzewa się występowanie nowotworów. narządów płciowych lub piersi; • u pacjentki występuje krwawienie z pochwy o nieustalonej przyczynie; • u pacjentki występuje ciąża. Nie należy stosować leku Novynette u pacjentek z zapaleniem wątroby typu C i przyjmujących produkty lecznicze zawierające ombitaswir/parytaprewir/rytonawir i dazabuwir. Należy natychmiast zgłosić się do lekarza jeśli pacjentka zauważy prawdopodobne objawy wystąpienia zakrzepów krwi, co może wskazywać na to, że pacjentka ma zakrzepy krwi w nodze (zakrzepica żył głębokich), zakrzepy krwi w płucach (zatorowość płucna), zawał mięśnia sercowego lub udar. W niektórych przypadkach należy zachować szczególną ostrożność w czasie stosowania leku Novynette lub innych złożonych środków antykoncepcyjnych i mogą być potrzebne regularne wizyty u lekarza. Należy pamiętać, że złożone doustne środki antykoncepcyjne, takie jak Novynette, nie chronią przed zakażeniem chorobami przenoszonymi drogą płciową (takimi jak AIDS). Jedynie stosowanie prezerwatyw ma działanie ochronne. Bezpieczeństwo i skuteczność stosowania dezogestrelu u młodzieży w wieku poniżej 18 lat nie została określona. Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjentkę obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować. Należy również poinformować każdego innego lekarza lub lekarza dentystę, który przepisuje każdy inny lek (lub farmaceutę), o stosowaniu leku Novynette. Lekarze mogą powiedzieć, czy powinno się stosować dodatkowe metody antykoncepcji (na przykład prezerwatywy), a jeżeli tak, to jak długo. Niektóre leki mogą mieć wpływ na stężenie we krwi leku Novynette, prowadząc do zmniejszenia jego skuteczności antykoncepcyjnej i wystąpienia nieoczekiwanego krwawienia. Nie należy stosować leku Novynette, kiedy pacjentka jest w ciąży. Jeśli pacjentka jest w ciąży lub podejrzewa ciążę, powinna natychmiast zaprzestać stosowania leku Novynette oraz niezwłocznie poinformować o tym lekarza. Nie zaleca się stosowania leku Novynette w okresie karmienia piersią. Jeśli pacjentka karmi piersią i chce stosować tabletki antykoncepcyjne, powinna skontaktować się z lekarzem. Pigułki Novynette należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci, w temperaturze poniżej 30°C, w oryginalnym opakowaniu.
Tabletki antykoncepcyjne Novynette należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Każde opakowanie leku Novynette zawiera 1 blister po 21 tabletek powlekanych lub 3 blistry po 21 tabletek powlekanych. Specjalne oznakowanie blistrów symbolami kolejnych dni tygodnia ułatwia kontrolę nad regularnym stosowaniem tabletek antykoncepcyjnych. Każda tabletka znajdująca się w opakowaniu oznaczona jest symbolem dnia tygodnia, w którym należy ją przyjąć. Należy przyjmować 1 tabletkę na dobę przez 21 kolejnych dni zgodnie z kierunkiem strzałki na blistrze, aż do całkowitego jego opróżnienia. Po przyjęciu wszystkich 21 tabletek z blistra następuje okres 7-dniowej przerwy w przyjmowaniu tabletek. W 2. lub 3. dniu przerwy powinno się pojawić krwawienie z odstawienia przypominające krwawienie miesiączkowe. Przyjmowanie tabletek z kolejnego blistra należy rozpocząć 8. dnia (po 7-dniowym okresie przerwy w stosowaniu tabletek) nawet, jeśli krwawienie jeszcze nie ustąpiło. Przy regularnym stosowaniu leku Novynette początek przyjmowania tabletek z kolejnego opakowania będzie zawsze przypadał na ten sam dzień tygodnia, a krwawienie wystąpi w tym samym dniu miesiąca. Tabletki należy zawsze przyjmować o tej samej porze. Przyjmowanie tabletek rano (pierwsza czynność w ciągu dnia) lub późno wieczorem (ostatnia czynność przed zaśnięciem) może ułatwić regularne ich stosowanie. Tabletki należy połykać w całości, popijając wodą w razie potrzeby. W przypadku, gdy nie stosowano hormonalnych środków antykoncepcyjnych (w poprzednim miesiącu) przyjmowanie tabletek należy rozpocząć w pierwszym dniu naturalnego cyklu miesiączkowego kobiety (tj. w pierwszym dniu miesiączki). Dozwolone jest rozpoczęcie przyjmowania tabletek między 2. a 5. dniem, ale wtedy w czasie pierwszego cyklu przez pierwsze 7 dni przyjmowania tabletek zaleca się dodatkowe stosowanie mechanicznych metod antykoncepcyjnych (np. prezerwatywa). Dokładne instrukcje i wskazówki dotyczące sposobu dawkowania tabletek antykoncepcyjnych Novynette znajdują się w ulotce dołączonej do opakowania leku. W czasie stosowania pigułek antykoncepcyjnych Novynette można prowadzić pojazdy i obsługiwać maszyny.
Substancjami czynnymi pigułek antykoncepcyjnych Novynette są etynyloestradiol i dezogestrel. Jedna tabletka powlekana zawiera 20 mikrogramów etynyloestradiolu i 150 mikrogramów dezogestrelu. Pozostałe składniki to: • rdzeń tabletki: α-tokoferol, magnezu stearynian, krzemu dwutlenek koloidalny, kwas stearynowy, powidon, skrobia ziemniaczana, laktoza jednowodna, żółcień chinolinowa (E104), • otoczka: glikol propylenowy, glikol polietylenowy 6000, hydroksymetylopropyloceluloza.

Kupujący Novynette, tabl.powl., 21 szt
Kupowali również