Oekolp forte 0,5 mg, globulki, import równoległy, 10szt


Zdjęcie podglądowe recepty

Oekolp forte 0,5 mg, globulki, import równoległy, 10szt

18,69

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na O

Lek Oekolp forte jest wskazany do: leczenia objawów podmiotowych zmian zanikowych pochwy spowodowanych niedoborem estrogenów u kobiet po menopauzie; leczenia przed- i pooperacyjnego u kobiet w okresie pomenopauzalnym, poddawanych zabiegom pochwowym; jako pomoc diagnostyczna w przypadku wątpliwego obrazu cytologicznego wymazu z szyjki macicy.

Produkt leczniczy Oekolp forte zawiera naturalny żeński hormon płciowy – estriol. Estriol może być stosowany jako substytut podawany w związku z zahamowaniem wytwarzania estrogenów. W przypadku zmian zanikowych dolnych dróg moczowo-płciowych estriol powoduje normalizację nabłonka dróg moczowo-płciowych i pomaga przywrócić prawidłową mikroflorę i fizjologiczne pH pochwy.

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W zależności od stosowanych dawek oraz wrażliwości pacjentki mogą wystąpić następujące działania niepożądane: obrzęk i zwiększona tkliwość piersi, niewielkie krwawienie z pochwy, zwiększona ilość wydzieliny z pochwy, nudności, zatrzymanie płynu w tkankach, zwykle objawiające się w postaci obrzęków kostek lub stóp, miejscowe podrażnienie lub świąd, objawy grypopodobne.

Więcej informacji w ulotce dołączonej do leku.

Kiedy nie stosować leku Oekolp forte: 

  • Jeśli pacjentka ma uczulenie na estriol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
  • Jeśli obecnie występuje lub w przeszłości występował rak piersi albo jeśli istnieje podejrzenie raka piersi.
  • Jeśli występuje nowotwór estrogenozależny, na przykład rak endometrium (błona wyścielająca wnętrze macicy), lub istnieje podejrzenie takiego nowotworu. 
  • Jeśli występuje krwawienie z pochwy o nieznanej przyczynie. 
  • Jeśli występuje nieleczone nadmierne pogrubienie błony wyścielającej wnętrze macicy (hiperplazja endometrium). 
  • Jeśli obecnie lub kiedykolwiek w przeszłości występowały zakrzepy krwi w naczyniach krwionośnych (zakrzepica żylna), na przykład w naczyniach krwionośnych kończyn dolnych (zakrzepica żył głębokich) lub w naczyniach płucnych (zatorowość płucna). 
  • Jeśli występują zaburzenia krzepnięcia krwi (takie jak np. niedobór białka C, niedobór białka S lub antytrombiny). 
  • Jeśli występują obecnie lub niedawno występowały schorzenia spowodowane obecnością zakrzepów krwi w naczyniach tętniczych, takie jak zawał mięśnia sercowego, udar mózgu lub dławica piersiowa.
  • Jeśli występuje obecnie lub kiedykolwiek w przeszłości występowała choroba wątroby, a wyniki testów czynnościowych wątroby nie powróciły do normy. 
  • Jeśli występuje rzadka choroba krwi zwana „porfirią”, która jest dziedziczona przez członków rodziny.

 

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Oekolp forte należy zachować ostrożność i omówić z lekarzem jeśli pacjentka ma: mięśniaki macicy, endometrium, endometriozę, zakrzepice żylną, zwiększone ryzyko rozwoju nowotworu estrogenozależnego, nadciśnienie, zaburzenia wątroby, cukrzycę, kamicę żółciową, migrenę lub ciężkie bóle głowy, choroby układu immunulogicznego, padaczkę, astmę, chorobę atakującą błonę bębenkową i powodująca upośledzenie słuchu, zatrzymanie płynów w organizmie związane z chorobami serca lub nerek. 

Należy przerwać stosowanie leku Oekolp forte i niezwłocznie zwrócić się do lekarza, jeśli podczas stosowania HTZ wystąpi: zażółcenie skóry i twardówek oczu (żółtaczka), które może być objawem choroby wątroby, znaczący wzrost ciśnienia krwi, ból głowy o charakterze migrenowym występujący po raz pierwszy, ciąża, objawy świadczące o powstaniu zakrzepów krwi.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, w tym również o tych, które wydawane są bez recepty.

Szczególnie ważna jest informacja jeśli pacjent stosuje: leki przeciwpadaczkowe (takie jak fenobarbital, fenytoina i karbamazepina); leki stosowane w leczeniu gruźlicy (takie jak ryfampicyna, ryfabutyna); leki stosowane w zakażeniu HIV (takie jak newirapina, efawirenz, rytonawir i nelfinawir); produkty ziołowe zawierające ziele dziurawca zwyczajnego (Hypericum perforatum).

Lek Oekolp forte jest przeznaczony wyłącznie do stosowania u kobiet po menopauzie. W przypadku zajścia w ciążę należy przerwać stosowanie leku Oekolp forte i zgłosić się do lekarza. Kobiety karmiące piersią przed zastosowaniem leku Oekolp forte powinny poradzić się lekarza.

Stosowanie leku Oekolp forte nie powinno mieć wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Jednak indywidualna reakcja na lek może być zróżnicowana.

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie według zaleceń lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dawkowanie ustala lekarz indywidualnie dla pacjenta.

Globulkę należy wprowadzić głęboko do pochwy w pozycji półleżącej przed udaniem się na spoczynek nocny. Globulek nie należy stosować doodbytniczo.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Oekolp forte: W razie zastosowania większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. W przypadku połknięcia globulek nie stanowi to zagrożenia dla zdrowia i życia. Niemniej jednak należy poinformować o tym lekarza. Objawy przedawkowania to najczęściej nudności i wymioty; u kobiet po kilku dniach może także wystąpić krwawienie z dróg rodnych.

Pominięcie zastosowania leku Oekolp forte: Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. W przypadku pominięcia dawki lek należy zastosować jak najszybciej, chyba że pominięcie to zauważono w dniu podania kolejnej dawki. Jeżeli pominięcie zostało zauważone w dniu następnej dawki, należy pominąć nieprzyjętą dawkę leku i stosować następne według wcześniej ustalonego schematu.

Substancją czynną jest estriol. 1 globulka dopochwowa zawiera 0,5 mg estriolu.

Pozostałe składniki to: butylohydroksytoluen, cetomakrogol 1000, monorycynoleinian glicerolu, tłuszcz twardy.

Lek Oekolp forte zawiera butylohydroksytoluen. Lek może powodować miejscową reakcję skórną (np. kontaktowe zapalenie skóry) lub podrażnienie oczu i błon śluzowych.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na blistrze i pudełku po: „Termin ważności”. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca. Lek należy przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Kupujący Oekolp forte, 0,5 mg, globulki,(i.row),MDZ,Niemcy,10szt
Kupowali również