Okteva 30mg, prosz,rozp.d/sp.zaw.d/wst.p.uw,1fiol+1amp-strz


Recepta: 11000000005170907672

Dane wystawiającego receptę: nazwa poradni lub praktyki lekarskiej, adres, telefon, REGON


Świadczeniodawca
Pacjent

Dane
imię nazwisko,
adres

Pesel
R.p.

Okteva 30mg, prosz,rozp.d/sp.zaw.d/wst.p.uw,1fiol+1amp-strz

2559,59

Kupujący Okteva, 30mg, prosz,rozp.d/sp.zaw.d/wst.p.uw,1fiol+1amp-strz
Kupowali również