Otinum (200 mg/g), krople do uszu, import równoległy, 10 g

Substancją czynną leku Otinum w postaci kropli do uszu jest salicylan choliny. Lek działa przeciwzapalnie i przeciwbólowo, dzięki czemu zwalcza ból oraz stan zapalny w przebiegu zapaleń ucha środkowego, błony bębenkowej oraz przewodu słuchowego zewnętrznego.

28,67

Kategorie:
Przeziębienie i grypa » Higiena uszu

Otinum stosuje się w:

 • ostrych zapaleniach ucha środkowego, błony bębenkowej oraz przewodu słuchowego zewnętrznego;
 • zmiękczaniu stwardniałej woskowiny przed jej usunięciem z ucha.

Salicylan choliny stosowany miejscowo ma właściwości przeciwbólowe i przeciwzapalne. Dzięki temu zmniejsza ból oraz stan zapalny w przebiegu zapalenia przewodu słuchowego zewnętrznego. Zawarty w leku glicerol zmiękcza woskowinę w uchu, co ułatwia jej usuwanie. Po podaniu miejscowym do ucha, lek nie wywiera działania ogólnoustrojowego.

ak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Częstość występowania przedstawionych poniżej działań niepożądanych jest nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych). 

Miejscowe reakcje nadwrażliwości (zaczerwienienie i świąd skóry). 

U osób z perforacją błony bębenkowej w trakcie stosowania leku może dojść do uszkodzenia słuchu.

Kiedy nie stosować leku Otinum:

 • jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na substancję czynną (salicylan choliny), inne salicylany (np. kwas acetylosalicylowy/aspiryna) lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku;
 • jeżeli u pacjenta występuje krwawienie lub wyciek z ucha;
 • jeżeli pacjent odczuwa silny ból ucha wraz z pogorszeniem słuchu;
 • jeśli u pacjenta wcześniej rozpoznano uszkodzenie błony bębenkowej (pęknięcie lub przerwanie jej ciągłości). 
 • u osób w wieku poniżej 18 lat

Każdy ból ucha jest wskazaniem do konsultacji z lekarzem. Lek stosowany do leczenia stanu zapalnego przewodu słuchowego zewnętrznego bez konsultacji z lekarzem można stosować doraźnie, nie dłużej niż 3 dni. W przypadku braku poprawy lub nasilenia się dolegliwości pomimo stosowania leku Otinum w zalecanych dawkach przez 3 dni, należy skontaktować się z lekarzem. Jeżeli pojawią się dodatkowe objawy, świadczące o rozwijającym się procesie chorobowym (np. gorączka, złe samopoczucie, osłabienie, zawroty głowy, wyciek z ucha), należy skontaktować się z lekarzem. W przypadku wystąpienia nawrotów choroby, o zastosowaniu leku Otinum powinien zadecydować lekarz. Lek Otinum może maskować objawy innych chorób uszu i utrudnić lub opóźnić ich prawidłowe rozpoznanie. Należy poinformować lekarza o stosowaniu leku. Lek zawiera konserwant - chlorobutanol półwodny. Nie wolno stosować leku Otinum niezgodnie ze wskazaniami wymienionymi w ulotce lub z użyciem innej drogi podania (np. doustnie, na otwarte rany, szczególnie w obrębie małżowiny usznej lub do oczu)

Lek jest stosowany miejscowo, nie wykazuje działania ogólnego. Jednoczesne stosowanie z niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (np. aspiryna, ibuprofen) może nasilać działanie miejscowe.

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lek nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania maszyn.

Lek Otinum stosuje się wyłącznie miejscowo, do ucha. Lek przeznaczony jest do stosowania u osób dorosłych.

Zalecane dawkowanie to:

 • W celu krótkotrwałego leczenia miejscowych objawów ostrego zapalenia przewodu słuchowego zewnętrznego: zwykle od 3 do 4 kropli do przewodu słuchowego zewnętrznego co 6 do 8 godzin. Bez zalecenia lekarza, nie należy stosować leku Otinum dłużej niż 3 dni.  
 • W celu zmiękczenia stwardniałej woskowiny przed jej usunięciem z ucha: Zwykle od 3 do 4 kropli do przewodu słuchowego zewnętrznego co 12 godzin przez cztery dni.

Dodatkowe porady dotyczące podawania leku Otinum:

 1. Pomoc drugiej osoby przy zakraplaniu leku do ucha lub użycie lustra może ułatwić podanie leku.
 2. Należy uważać, aby do ucha, do którego wcześniej podano lek, nie dostała się woda.
 3. Nie należy dzielić się lekiem Otinum z innymi osobami.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Otinum: Niemożliwe jest przedawkowanie leku w wyniku podawania go do ucha. Objawy przedawkowania, które mogą wystąpić po przypadkowym, doustnym zażyciu leku obejmują: stan dezorientacji, zawroty głowy, nadmierne pocenie się, wymioty, dzwonienie w uszach oraz zbyt intensywne oddychanie (hiperwentylacja). W przypadku przyjęcia doustnego bardzo dużych dawek leku może dojść do zaburzeń ze strony ośrodkowego układu nerwowego, a w ich wyniku między innymi do zaburzeń oddychania i krążenia krwi. W razie doustnego przyjęcia leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza.

Pominięcie zastosowania leku Otinum: W przypadku pominięcia dawki leku w wyznaczonym czasie należy zastosować ją jak najszybciej. Jednakże w przypadku, gdy zbliża się już pora zakroplenia następnej dawki, należy pominąć opuszczoną dawkę. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Substancją czynną leku jest salicylan choliny. 

Pozostałe składniki to: glicerol, etanol 96%, chlorobutanol półwodny, woda oczyszczona.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu. Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Kupujący Otinum,(200 mg/g), krople do uszu,(i.row),MDZ/PhP,Litwa,10g
Kupowali również